11
Paul le apostol pakheipaw sahlo
Ka hruhrangnah heh pa thuithai cong la, taheh ka du. Ato zong heh naa pa thuithai thlang thah. Khazing tei male caw tei a ca sai lypaw he hrakhei kama zong tah ca sai hrah bei he neh. Naaning cawh Khri khah naa pasae pakheh tei cang rua pawtah ka hangpaw laisaw pathai hratah na cang he ceh. Canghrasala pari tah ziathainah pawtah Evi a dungkheipaw hrakhei hmuisui le a pathaipaw tei Khri naa tlechainah taikhei naa thinglung aa ca tluisah pang he a tah ka phang. Zemaw tah pawco mehthaikheh tah naaning kha a vong he katei, kaaning kaa reipaw khatah a lo lypaw Zisu kong aa rei tihtah tlong maw, naa ting ciapaw Thlawpaw khatah a lo lypaw thlawpaw naa ting tihtah tlong maw, naa cyhlang ciapaw khatah a lo lypaw thawngchaw naa cyhlang tihtah tlong maw, a neh teitah naa cyhlang thlang dei e! Canghrasala kama cawh, “Apostol alaicaipaw,” naa tahpaw sahlo navy khei ka nai vy, tatah a rawh bei neh. Phungrei cawh a thai lypaw zong ka cang thlang a, canghrasala ka reipaw kong heh ka hni. Ma cawh a sepaw teitah le kawngting tah ka ca chingpase thah he.
Naaning khah a mai lytah Khazing thawngchawbia ching tah pasungpanaw pawtah kama le kama ka panaipaw cawh ka pa maw? Naa cawtah rai hre pawtah khrisawbu ahringpaw sahlo tah hlo pa pei he ka, aa pa baw. Naaning baw rua pawtah aaning cawh ka pahry he. Mataico naaning kha ka ungning takhei ka hiapaw sangkheh kheh a ung tihtah Masidonia lang tah a vongpaw uny sahlo tah ka hiapaw khah aa pa peh cawtah aho naa hmingrih hmai cang bei neh kho. Hninglang cai letah naa hmingrih cang be ca neh ka, hmelang cai zong letah naa hmingrih cang a bei neh. 10 Khri a biahmuisui ka chung letah a ung hrahring thlang cawtah hei, ma ka pachawnah heh Akhaia raang chung letei cawngsaw aho tahmai tah pa thly khy a bei he. 11 Zecawtamaw ma bia heh ka rei? Ka ca do lynah caw he tamaw a cang? Ka ca dopaw he cawh Khazing tah a hni. 12 Canghrasala, apostol pakheipaw sahlo tei a pachaw khuipaw he hming kong letah kaaning hratah rai kaa hre khy thlang hrah tahnah cai chaw aa hmuh ly nápawtah atotei ka tuapaw hming heh ka tua vy leimei thlang a.
13 Zecawtamaw tatah ma sahlo cawh apostol pakheipaw, dungkhei a thaipaw raihretu, Khri a apostol hratah a tua pakheipaw a cang he. 14 Taico, ma cawh khuarawha ruapaw cang be, zecawtamaw tatah Setan hrahring zong khah khainah a cangpaw vaiming hratah a tua pakhei hrah kho. 15 Macawtaco, Setan sae sahlo tah adingpaw raihretu hratah a tua pakhei zong tahmai he tah ningangpaw cang be. Aa changnah leco aa tuasanah naning tah dangtah a cang he a.
Paul tah a tai-ingnah kong a pachawkhui
16 Ka rei canei kaw a. Ahotahmai tah mehruh pa tah khe o. Canghrasala naa pa tah caco, mehruh hraco pa cyhlang la, a cawngpe tei ka pachaw tua a. 17 Ma hratei a palai a patui tah ka pachawpaw heh Abuipaw bia hratah ka reipaw cang lytah mehruh hratah ka rei hripaw a cang. 18 Ming hlupui tah aa pachaw tih he tah khazaw phung tah a pachaw he ka, kama zong ka pachaw hrah a. 19 Macawtaco naaning cawh mehsing naa cangnah cawtah mehruh sahlo aa bia khah lunglawng teitah naa ngepah he! 20 A ngetei ly co pakheh kheh tah sae tah a ca tua zong he tah, a ca e zong he tah, a dupaw hmuh a pawtah a ca dungkhei zong he tah, ama le ama teitah a pachaw zong tah, naa hme letah a ca cabai zong he tahmai naa tuasah thlang he. 21 Ma hratei tua ruapaw taco kaaning cawh kaa rae a chia ngetei tahpaw cawh ka ningzaw hmotah ka rei.
Canghrasala, pakheh kheh tah ma kong leco a pachaw ngang caco, mehruh bia rei tah rei thlang neh seh la, ka pachaw ngang thlang hra a. 22 Hebru cawngsaw a cang he maw? Ka cang hrah. Israel cawngsaw a cang he maw? Ka cang hrah. Abraham pathlah a cang he maw? Ka cang hrah. 23 Khri a sae a cang he maw? Mehruh biarei hratah rei thlang neh seh. Ka cang chichi. A sah vy tah rai a hrepaw, aaning navy tah ato le ato thong thlahpaw, a paru vy tah tuhpaw le ato le ato thi daimang ky tah tuapaw ka cang. 24 Juda cawngsaw sahlo tah thawh pangaw tai uisongthung le uikua longmang saving rui tah aa pa tuh. 25 Sungbasih tah uithung chei cang neh ka, uikheh cawh thaw pawtah alung tah aa pa va. Tuilawng tah uithung tai a paro khui ka, rili letah ningkheh le zaikheh ka tang. 26 Taico, a hia bang lytah khuatlawng neh ka, tuivaw tui tah cichuipaw hanah a pa peh chae, damia sahlo tah cichuipaw hanah aa pa peh chae, ka mingphing hui sahlo tah cichuipaw hanah aa pa peh chae, Gental cawngsaw tah cichuipaw hanah aa pa peh chae, khuapui chung letah cichuipaw hanah, khuatei lang letah cichuipaw hanah, rili letei cichuipaw hanah le uny pakheipaw sahlo taitei cichuipaw hanah sahlo khah ka tong he. 27 Raihrang khah hre tei neh ka, i lytah zong uihlu pui ung tei neh ka, uihlupui cawh e lytah ngaidi le tuihrae ing neh ka, hning le pai rehre lytah ung neh ka thlasih zong ka ing. 28 Ma sahlo vytei hlui hei, khrisawbu sahlo aa zawng ka rawhnah pawhe tahei ning tating tah a pa vuh. 29 Thlawpaw lang letah a ciacung lypaw aa ungning tah a ciacung lynah khah a hrong lytah ka ung maw? Suanah lang seikhui aa cang tihtah thingae lytah ka ung bang maw?
30 Ka pachaw pawtei a cang caco, ka ciacung lynah a lang sahpaw hming sahlo khah ka pachaw hri he a. 31 Abuipaw Zisu a Paw le a Khazing, chaizaw reithai a tlahpaw takhei ka hing lypaw cawh a hni. 32 Damaska khuapui letah siangpahrang Areta a rai letei raang uhbui tah kama tle rua pawtah khei khuapui hawkaw sahlo khah a vaisah he. 33 Canghrasala, bahleh taikhei abawng tah ruahy khungthing lang khah pathlah he ka, ama taitah ka saichua.