2
Hetatalonga Pallaklaka Ngana Mur
+Nge nike hetatalonga pallaklaka ngana mur te lohot ke tetu luluch nge hehei pe hana nge Israel, pe heueu nei hetoronga pallaklaka ngana mur lape te lohot ke tetu luluch nge imo. Pe lape te hetoro koukoua hehei pe hana ke leteria manmanna nge Kristus ero ol. Hetoronga pallaklaka ngana nemur, Kristus mete ke ol mule iri nga poinga poreke ngana kikina ngana, pe iri lemeria ero ia I. Ke iri siporia lape te heporeke mule iri ke ueiuei toto nga reria poinga nem. Hana halang lape te nanasia hetoronga pallaklaka ngana nemur reria poinga poreke ngana mur. Ke nem mana lape poia iri nenge leteria manmanna ero ke te hele poreke kue manmanna ngana. Iange hetoronga pallaklaka ngana nemur, muteria ke te teke reria umtutuna halang pe lape te tuachong hot laka nge imo, nga reria nananga pa nenge te olou heke mene pe te heleia ke haria urana mana ia. Pe NeHalang amnei teu lange iri nge nike ke ulolo pe tatalo ala mana ke teke heporeke iri ol.
+Iange nge nike nga etue nenge angkelo mur te poia poinga poreke ngana, NeHalang renge iri ero. Te kale iri pe tesau sue iri ke tela nga oan nga kileng au ngana pe tema ke te kulele etue nenge NeHalang lape amnei teu lange iri nga reria poinga mur. +Pe pule nga etue nenge Noa, hehei pe hana nga ich te longo ole taua NeHalang pe NeHalang renge iri ero pe poia ech ke hot ke taua kileng. Pe I halaua Noa pe iri hel pule nge iri rahtele nai ke te maulul. Noa i non nenge haliu hotote poinga nenge tatu ke pengpeng nga NeHalang matana. +Pe pule NeHalang heporeke tuele tana nenge Sotom pe Komora nga nenge hengau lulue nga oan ke het sio toto. NeHalang poia ke pomau ke teke heneue hehei pe hana nenge te longo ole tautaua i. +Pe I halaua Lot ke tu ke maulul iange Lot nanasia poinga nge pengpeng. Pe Lot letena meena toto nga salaunga ana poinga poreke ngana nenge hana nenge te longo ole taua NeHalang te popoia. (Lot i non nge urana pe letena meena toto iange kokoes tu luluch nge hehei pe hana nenge te longo ole tautaua NeHalang pe longlonge reria helenga poreke ngana pe esesia iri nge te popoia poinga poreke ngana.) Ke nenge nem manmanna, Non Soke eteia kue nenge mene hote nena hana nemur nenge te longo tautaua i pe eteia kue nenge tunge tuangachol lange hehei pe hana porekreke ngana mur ke la het nga etue nenge NeHalang amnei teu lange hehei pe hana nga reria poinga mur. 10  +Ke tuangachol nem lape lohot laka nge iri nenge te popoia poinga poreke ngana nenge singiria lemene tautaua pe te ngailelele NeHalang nena helenga.
Hetoronga pallaklaka ngana nemur palpalria kerkereng, pe te longo ole toto, pe te matau ala aria ero nga nenge te hele porekreke ope papalauna mur nenge tetu nga tapa. 11  +Pe angkelo mur te kerkereng toto pe reria kerkerenga palaungana toto nge iri, pe angkelo nemur te matau ala aria nge te hele poreke iri nga NeHalang matana. 12  +Hana nemur te hele poreke ure nenge te eteia ero iange tepoi ke pomalaka nga huros inolo ngana mur nenge hana te hunune iri. Ke nga reria poinga nem, lape te hune iri ke pomanga huros inolo ngana nemur. 13 Hana nemur te poia hehei pe hana halang ke te amneia melmelenga pe iri lape te mene tuangachol ke te amneia melmelenga nem pule. Iri te teke te heiech menmene singiria lemene ngana mur, ke te teke urana nge te poi menmene ngaunga matana, pe te inin ech kerkereng ngana nga sinanga. Pe iri te muna ulu toto pe te channanga ala manmana pe lape te poia imo ke a meia imo nga etue nenge te ngau luluch nge imo. 14 Mataria tu manmana nge hehei iange leteria tu mana nga nenge te teke te naue poinga poreke ngana ke kokoes mana. Pe tepoi taole hehei pe hana nenge leteria manmanna ngana mera ero ke teteu tah nga poinga poreke ngana, pe te etei tote poinga nenge te memeleia mele hel reria urelu. Ke pomalam NeHalang lape tung tote aria melmelenga! 15  +Ke hetoronga pallaklaka ngana nemur te lekleke ulu iange te hile kue nge pengpeng ke ulolo. Iri te nanas taua laka ne Peor tuna Palam nena poinga, nenge menmene umtutuna nga nena poinga poreke ngana. 16  +Pe tongki nenge hele erochro, heleia hetatalonga nem ke pomanga ita non ke hepengia i nga nena poinga poreke ngana.
Hetoronga Pallaklaka Ngana Mur Aria Melmelenga
17  +Ke hana nemur tepoi ke pomalaka nga ech matana nenge pach hot ero ol, pe tepoi ke pomalaka nga ulu nenge kileng eingana takis rere menmene. Pe NeHalang tatalo ele kileng au ngana nenge au toto ke reria ia nenge lape tela ke tetu ia. 18 Iri te palut laka rara ia reria helenga nemur nenge luria ero toto pe tepoi taole hehei pe hana hel ke teteu nga salaunga ana poinga. (Ngana laka iri nenge leteria manmanna ngana nge Kristus heueu ngana kura pe te talun heueu mana ke te hile hote helenga pallaklaka ngana mur.) 19 Pe hetoronga pallaklaka ngana nemur te hele lange hehei pe hana ke te teke, “Ute pele nge hechau ele imo ero ol, ai nga lememo ngamo.” Te hele ke pomau pe iri siporia tepoi menmene poinga poreke ngana ke mau kolou. Iange mele nenge poipoi poinga poreke ngana, poinga nem hechau ele mene ke poi menmene lo la. 20  +Nga tele ngana hehei pe hana lochloch te poia poinga poreke ngana pe poinga poreke ngana nem heporeke iri. Pe te hile hote poinga poreke ngana mur nga ich nei iange te eteia ara Hemasinga pe ara Non Soke Iesus Kristus. Pe nenge teke tepoi mule poinga poreke ngana pe poinga nem hechau ele mule iri, lape poinga poreke ngana nem heporeke tote iri ol. 21  +Iri toinge te eteia kue nenga poinga nge pengpeng ero nike. Nem urana nga nenge te eteia ke ulo pe tehul rumeria mule ia NeHalang nena helenga tapuna ngana nenge te hesue lange iri. 22  +Pe ure nenge lohot nge iri nem, henonou hote helenga manmanna ngana nai nga alalaha nenga Arenga Nge Urana (Provep) nenge hele ke teke, “Kaone la mule ke ram heke mutmuta ngana” pe “Kie nenge te lomo sue singina lo, la mule ke mateu nga saka.”
+ 2:1 Mat 24:11; Iut 4 + 2:4 Iut 6 + 2:5 Gen 6–8; 2Pi 3:6 + 2:6 Gen 19:24; Iut 7 + 2:7 Gen 19:1-16 + 2:10 Iut 7-8, 16 + 2:11 Iut 9 + 2:12 Iut 10 + 2:15 Num 22:7; Iut 11; Hem 2:14 + 2:16 Num 22:28-35 + 2:17 Iut 12-13 + 2:20 Mat 12:45 + 2:21 Luk 12:47-48 + 2:22 Pro 26:11