7
Non Soke Nem Letena Manmanna Ngana
(Mat 8:5-13)
Iok laol, Iesus heleia ure lochloch ngana nei lange hehei pe hana ke het pe i ke lange Kapernam. Pe nga lamau non nenge i mukmuka nga palinga hel ana hana mur tu. Pe nena non nenge umume nge i singina haleles toto pe teke metmete lo. Pe ana non ana soke mutena tau tote i. Ana soke longe Iesus pingana, ol pe kulosia hana papalaungana hel nge Israel ke tela taua Iesus ke hemas mule non soke neu nena non. Tela ke te lohot nge Iesus pe te ech tote i pe te hele, “Lememem toto ke ola ke o hemas mule non soke neu nena non. Iange i poia ume palaungana toto at nge imem Israel mur. Pe i mutena tau tote imem Israel mur pe lele lemem hetoronga ana pele.” La ol pe Iesus koko sapele nge iri.
Tela rochroi nga pele lo pe non soke neu kulosia pekngana hel ke la te heleia i sipona na helenga lange Iesus, “Non Soke, lemek ero nge e hekuleileia iong. Iau e urana ero toto nge oteu at nga lek pele. Pe pule e urana ero toto nge iau sipok ela ke e esia iong. Lemek ke e teke o hele mana pe lek non nenge umume nge iau urana mule. Iau pule eume pe e longo tau menmene ak ae huna mur pe pule iau sipok enau ele palinga hel ana hana mur. E hele lange elle ke e teke, ‘Ola!’ pe ila. Pe e hele lange e pule ke e teke, ‘O i at!’ pe i at. Pe e hele lange lek non nenge umume nge iau ke e teke, ‘O poia ume nei!’ Pe i ume ia.”
Iesus rura toto nga Non Soke neu nena helenga nei. Longe ke het pe ralele taua hulua nenge te nananas ia i pe hele lange iri, “E hele lange imo pengpeng, e hottaua none nge letena manmanna ngana pomai ero kura. Pe nge Israel pule e hottaua e ero!” 10 Hana nenge te atia non soke neu na helenga tela mule nga pele pe haleles palaungana nenge poia non soke nena non neu het mule lo.
Iesus Hemaul Heke Hei Pakar E Tuna
11 Pomange rou Iesus langa kileng e nge ene Naen. Pe nena hana mur pe hulua halang pule te nanasia i. 12 Te ii ke la te lohot nga kileng neu ana kue matana pe tesaol haka nga hei pakar e tuna koluna nge telolo hotote ke la tealo hitite. Pe hei pakar neu tuna elle mana ke ngana kolou nenge mete neu lo. Pe hulua halang nga kileng neu tei luluch nge i. 13 Ol pe Iesus esia hei pakar neu pe letena poreke toto ia i pe hele lange i, “Atong o tang ero.”
14 Pe Iesus i ke la rahaka nga metenga ana hete pe hana nenge te takisia temes. Pe Iesus hele, “Kol nem! E hele lange iong. O lohaka!” 15  +Pe kol nenge mete neu are haka pe hele sapele. Pe Iesus tung mule i lange tana.
16  +Pe hulua nemur te esia pe te matau pe te heto heke NeHalang pe te teke, “Hetatalonga e nge na kerkerenga palaungana toto i! Tu luluch nge ita! NeHalang at lo ke hemas mule nena hana mur!” 17 Iesus poia ure nei pe pingana song nga kileng lochloch ngana nge Iutea pe kileng nemur nenge tetu rochroi.
Ioanes Hekule Nena Hana Nai Lange Iesus
(Mat 11:2-19)
18 Iok, Ioanes nena hana mur te hele lange i nga ure lochloch ngana nei. Ioanes longe pe iu ke nena hana nai 19  +pe kulosia iri kela te onteia Iesus. Pe te teke, “Iong laka lom nenge NeHalang hele ke teke lape kulosia ke at? Eh, Mele nenge mo kulele kau lape atat kura mau?”
20 La hana nai neu tela nge Iesus pe te hele, “Ioanes nenge henunun kulosia imem ke at mo onteia iong. Ioanes teke, ‘Iong laka lom nenge NeHalang hele ke teke lape kulosia ke at? Eh, Mele nenge mo kulele kau? Lape atat kura mau?’ ”
21 Nga etue neu pengpeng Iesus hemas mule hulua halang nga aria haleles mur pe helope hote uneinei mur pe poia iri nenge mataria hit ke tenau mule. 22  +Pomalam Iesus tuacholia Ioanes nena hana mur ke teke, “Ala mule pe a hele lange Ioanes nga utar nenge a esia pe a longe lo. Iri nenge mataria hit tenau mulmule lo. Iri nenge aperia mete tei mulmule lo. Iri nenge haleles poreke ngana lohot nga singiria te urana mule lo. Iri nenge talngaria hit te longo mule lo. Iri nenge te mete te maul haka mule lo. Pe iri nenge reria ure halang ero pe tetu poreke toto nga ich te longlonge NeHalang na helenga urana toto ngana. 23 Hana nenge te longe lek helenga pe leteria manmanna ngana losio ero lape te iech toto!”
24 Iok, Ioanes nena hana mur tela ol pe Iesus talun ke nana urume Ioanes na poinga mur lange hehei pe hana. Pe hele ke teke, “Nenge ala nge Ioanes nga ich sana lomona nem pe nga ramamo a teke a esia utar toto? A teke a esia heilil ina a nge tutula iu rusia pe pellou rara mana? 25 Teke ramamo tunga nem ero pe a teke ala ke a esia utar? A teke A esia none nge heronia hengeron urana ngana mur? Hana nenge te heronia hengeron nenge pomam pe te ngaungaua ngaunga urana ngana mur tetu mana nga pele palaungana nenge uruna haka toto! 26  +Iok, a hele at nge iau ol. Nga ramamo a teke a esia utar toto? A teke a esia hetatalonga e? Oe i manmanna ke i hetatalonga. Pe i altoto nga hetatalonga mur lochloch. 27  +Ioanes i sipona nenge NeHalang na helenga nenge tehas sue hele tala ia lo. Ke NeHalang hele,
 
“ ‘Lape e kulosia non nenge mene lek helenga
ke imuka nge iong ke helue lem kue.’ ”
28 Pe Iesus hele pule, “E hele lange imo, Ioanes i palaungana toto nge hana lochloch nenge tetu nge nike ke at heueu nei. Pe nga NeHalang nena naualanga pe nekinga nge ita, iri nenge teat nga hoena lape te ele haka toto nge Ioanes.”
29  +Hulua lochloch ngana nemur te longe pe iri ul hana nenge te lololoch umtutuna mana te heto heke NeHalang nge na poinga pengpeng mana. Iri te poi ke pomam iange Ioanes henune iri lo. 30  +Pe Paresio mur iri ul hotonga ana hetoronga mur ero. Iri lemeria ero toto nge te nanasia NeHalang. Iange iri tela nge Ioanes ke henune iri ero nike.
31 Iesus hele mule, “Nga enau ngak nge hulua nga etue nei nakuria te teke tepoi ke pomere mai? 32 Tepoi ke pomalaka nga aina kinkino ngana nenge aria tuluk nai ke te arare nga ingala munna. Pe leteria inin tau helel pe hel te chusi. Iok, hel te alngaria tele lange pekngaria mur,
“ ‘Pomere nenge mo palia emem hario
pe ahes ero?
Pe moute pum ana utunga
pe a tang ero?’
33 Oe, imo nga etue nei a pomanga aina nemur iange Ioanes nenge henunun at pe heo nga ngaunga pe inia ech kerkereng ngana e ero pe a hele ke a teke, ‘Non pa nem, uneinei tu nge i iam!’ 34  +Iok, Non Tuna at. Ngaungau pe inin pe imo a hele, ‘Anau langa non pa neu! Non nei ngau halali! Pe in sakilil i! Pe kokoko nge hana nenge te lololoch umtutuna pe hana nenge reria poinga poreke toto!’ 35 Pe iri nenge te nanasia NeHalang iri te hemallaha hote ke NeHalang i pengpeng toto pe manmanna.”
Iesus Lake Ngau Luluch Nge Simon Nenge I Paresio
36 Non Paresio e iua Iesus kela ngau nga na pele. Iok Iesus iteu langa pele neu pe kila sio ke te ngaungau ol. 37  +Pe nga kileng neu heie nge poinga poreke ngana muta toto nge i tu. Ana hei longe Iesus nge lake ngaungau nga non Paresio neu na pele pe mene ech kina e nge te ume hote nga um. Pe ech kina nem muta ia ure nenge inangana ehech. 38 Pe la ana hei mes nga Iesus rumena nga apena mangana pe tangtang ol. Tangtang pe matana eina sio ke la lome Iesus apena. Ke het pe taune Iesus apena nga palpalna ina pe saka hite Iesus apena. (poi ngana nei, manga teke talsio tote i pe heto heke tote Iesus) Pe heusiling heke ure nenge inangana ehech neu nga Iesus apena.
39 Pe non Paresio neu esia pe hele mana nga letena, “Teke non nei i hetatalonga ke manmanna lape eteia hei nenge rachraua i neu. Pe pule eteia ke hei nem i hei poreke ngana toto.”
40 Iok, Iesus rahaka helenga pe hele lange i, “Simon, e teke e hele ia ute lange iong.”
Pe Simon hele, “Iok, Non Soke, o hele ia at nge iau.”
41 Pe Iesus talun ke hele lange i sapele, “None tunge umtutuna lange hana nai pe teke nga hoena te tuacholia ke pengpeng la mule nge i. Elle nge iri mene ke umtutuna iri ana non kina lime iri lime (500) pe neingana mene ke umtutuna iri ana non kina nai pe analoch mana. (50) 42 Pe iri nai ape te teke te tuachol mule pe reria umtutuna ero toto. Ol pe non nenge tunge umtutuna lange iri hele lange iri nai, ‘Hanganok nemur nenge a poia nge iau lape lasus ol.’ ” Iesus hele ke het pe onteia Simon, “Non tei nge iri nai lape mutena tau tote non nenge tunge umtutuna nemur?”
43 Pe Simon lohaka pe hele, “Iau e teke ngana laka nenge mene ke umtutuna halang.”
Pe Iesus hele, “Nem pengpeng.”
44 Pe Iesus naula nge hei neu pe hele mule lange Simon, “O esia hei nei? E i teu at nga lem pele pe o tunge ech ke e lome apek ero. Pe hei nei lome apek nga matana heina pe taune mule nga palpalna ina. 45 Pe iong, eat nga lem pele pe o iech ele iau pe olau hite iau ero pe hei nei saka hitite apek nga eat ngak nike. Ngana i popoia ne kura. 46 Pe iong opoi heke oliua eina nga palpaluk ero pe hei nei heusiling heke ure nenge inangana ehech nga apek. 47 Pomalam e hele lange iong hei nei eteia nge lape letek poreke ia i nga nena poinga poreke ngana mur lochloch ngana koi nenge mutena tau tote iau. Pe mele nenge na poinga poreke ngana unne sune mana pe letek poreke ia i nga na poinga nem mutena taua iau ke unne sune mana.”
48 Pe Iesus hele lange hei neu, “Atong, e saua lem poinga poreke ngana mur lochloch ke te lasus toto lo.”
49 Pe hana hel pule nenge iri ul te ngaungau neu te hele tele hel nge iri, “Itei pane mai ol, nge teke saua hehei pe hana reria poinga poreke ngana mur ke te lasus toto?”
50  +Pe Iesus hele lange hei neu, “Letem manmanna ngana laka hemas mule iong. Ola mule pe otu ke nek ol.”
+ 7:15 1Ki 17:23; 2Ki 4:36 + 7:16 Luk 1:68 + 7:19 Psa 40:7; Mal 3:1; Hem 1:8 + 7:22 Isa 35:5-6; 61:1; Luk 4:18 + 7:26 Luk 1:76 + 7:27 Mal 3:1 + 7:29 Luk 3:12 + 7:30 Mat 21:32 + 7:34 Luk 15:2 + 7:37 Mat 26:7; Mak 14:3; Ioa 12:3 + 7:50 Luk 8:48; 18:42