6
Iesus Hetore Ita Nga Poinga Nenge Ta Poia Nga Sapat Ana Etue
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)
+Nga Sapat ana etue Iesus iri ul nena hana mur tei teu langa ume e. Pe Iesus nena hana mur te sohe uit nganangana pe te soch hote paena pe te ngaua. +Pomalam Paresio mur te onteia Iesus, “Rera hotonga hele ke teke tapoi ke pomam nga Sapat ana etue ero. Pe pomere nenge lem hana mur tepoi ke pomam?”
+Pe Iesus tuacholia iri, “Imo mam a sisia non soke Teuit poi ngana nge nike ero? Nga etue nenge iri ul nena hana mur te mete aria? +Te mete aria toto pe ana non i teu langa NeHalang nena pele pe mene ngaunga nenge heo ngana ke te ngaua. Pe rera hotonga hele ke teke ngaunga nem tunginga ana hana mur mana aria.” Pe Iesus hele pule ke mai, “Sapat ana etue nem tokoninga koi iau Non Tuna.”
Nga Sapat ana etue e pule Iesus hetottoro nga hetoronga ana pele. Hetottoro pe none nge penna tamalmal mete tu pule. Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur hel te tango rara kue nenge te ollaka hote Iesus ke poia poinga poreke ngana e. Pe te teke tenau ala tote i pe te nachnei hit tote i nge hemas ia non neu nga Sapat ana etue. Pe Iesus eteia iri lochloch ramaria ke het lo pe hele lange non nenge penna mete neu, “Omes haka pe oi hot at lakoi nga muka.” Non neu mes haka pe la sapele nga muka.
La ke mes pe Iesus hele lange iri, “E onteia imo lochloch. Hotonga nenge ita hele ke teke ta poia ume utar mur nga Sapat ana etue? Ta halau hel mule nge ita ma ta hunel mule nge ita? Nenge teke mele nge ana haleles palaungana tu tahun sapele i ma ta hemas mule i?”
10 Iesus nau rara nge iri lochloch pe hele lange non nenge penna mete neu, “Otul hote perim mete ngana nem ke pengpeng.” Pe non neu teke tul hote penna mete ngana neu ke mai pe penna urana mule sapele. 11 Pe hana nemur te esia ke mau pe leteria inin toto pe te hele tele hel nge iri nga utar nge lape te poia lange Iesus.
Iesus Hesilei Hote Nena Hana Mur Iri Analoch Pe Nai
(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Nga etuene e Iesus i haka langa kileng chouchou ngana e ke hetalaulau. Pe hetalaulau nga kileng neu ke la uach sio. 13 Ol pe iua nena hana mur lochloch pe hesilei hot ke analoch pe nai pe hetue iri ke nena hekulkulonga mur. 14 Eria koi nemur: Simon (nenge Iesus hetue ke ene Petrus) pe tina Antreas pe Ieims pe Ioanes pe Pilipus pe Patolomius 15 pe Mateus pe Tomas pe Ieims (nenge Alpeus tuna) pe Simon (nenge te hetue i ke Emo Kina) 16 pe Iutas (nenge Ieims tuna) pe Iutas Iskariot (nenge Iesus nena non ia pe poi poreke mule lange Iesus).
Iesus Hetottoro Pe Hemasmas
(Mat 4:23-25)
17 Iesus hile kileng chouchou ngana neu pe iri ul nena hana nemur tei sio. Tei sio pe la temes nga kileng mosngana luluch nge na hana mur hel pule nge halang toto. Pe hulua halang teat nge Iutea pe nge Ierusalem pe nga ruach ilina pule nge Tir pe Siton. 18 Iri lochloch te teke teat ke te longo Iesus nge hetottoro pe te teke hemas mule iri nga aria haleles mur. Iri nenge uneinei tuteu nge iri teat pule pe Iesus hemas mule iri. 19 Pe hulua lochloch ngana te teke tera nge i iange kerkerenga nem lohot manmana nge i pe hemasia iri lochloch.
Tunga Urana Ngana Pe Poreke Ngana
(Mat 5:1-12)
20 Ol pe Iesus naula nge na hana mur pe hele,
“Imo nenge lemo ure halang ero, a iech toto
iange atu teu nga NeHalang nena naualanga lo!
21  +Imo nenge a meteamo nga ich heueu nei, a iech pule
iange lape samo una nga hoena.
Imo nenge a tangtang pe letemo meena toto heueu nei,
a iech iange nga hoena lape a melmel mule.
22  +“Imo nenge a nanas tote Non Tuna pe hana muteria taua imo ero toto pe te tanga selel amo, a iech! 23 Nenge teke ure nei lohot nge imo, a iech toto pe ahes haka iange urumo palaungana kou kulele imo nga lut nga tapa.
24 “Pe imo nenge lemo ure halang heueu nei, a iech ero ol
iange atu ngamo nenge urana toto a mene ke ulolo!
25 Pe imo nenge samo huna heueu nei, a iech ero ol
iange nga hoena lape a meteamo toto!
Imo nenge a melmelmel heueu nei, a iech ero ol
iange nga hoena lape a tang manmana ol!
26 Pe imo nenge hulua te heto hekeke imo, a iech ero ol
iange nge nike hulua nemur reria tete mur te heto hekeke hana nemur nenge te pallaklaka ke iri hetatalonga.”
Mutemo Taua Lemo Ngarang Mur
(Mat 5:38-48; 7:12a)
27 Pe Iesus hele mule, “E hele lange imo nenge a longo atat nge iau. Letemo la mule pe lememo tau mule lemo ngarang mur pe apoi ke urana mule lange iri nenge lemeria ero ia imo pe te tanga selel amo. 28 A pete iri nenge te hele tautaua imo pe a hetalaulau iri nenge tepoi porekreke imo aria. 29 Nenge teke mele te pele iong o hulia hengem ele lange i ke te pele pule. Pe nenge teke mele achatote lem hengeron nenge hot ana, o ngata mana ke mene lem hengeron nenge teu ana pule. 30 Nenge teke mele hel te onteia iong nga ute hel, o tung mene lange iri pe nenge teke mele mene lem ute o ontei haka mule i ero ol. 31  +Poinga urana ngana nenge lemem ke mele hel te poia lange iong o poia lange iri.
32 “Nenge teke lememo tau mene hana nenge muteria taua imo lape a mene urumo utar? Anau lange hana porekreke ngana mur. Iri kau lemeria tautaua hana nenge muteria tautaua iri pule mau pe te mene ururia e ero. 33 Teke apoi ke urana lange iri nenge tepoi ke urana lange imo pe apoi ke pomam lange iri toro mana, pomere toto nenge lape a mene urumo? Pe hana nenge te poreke kau tepoi ke mau pule mau! 34 Pe nenge teke a tunge ute lange mele pe a teke tuachol mule pomere toto nenge a teke a mene urumo? Pe hana porekreke ngana mur kau te tung helel reria urelu mau pe te teke te mene pengpeng mule reria ure nenge te tunge la! 35 A poia poinga nemur ero! Letemo la mule pe lememo tau mule lemo ngarang mur. Pe a tung ure lange mele hel pe lememo tau mule ero ol. Pomalam lape urumo palaungana toto pe NeHalang Nge I Soke Nga Lut Toto tutuna mur imo. Iange I poi ke nek toto lange iri nenge te poreke manmana pe iri nenge te hele urana erochro. 36 Letemo porekeia pekngamo mur lochloch ke pomange tememo nge letena porekeia imo lochloch ngana nga ich.”
Tanek Hel Mana
(Mat 7:1-5)
37  +“O henonou perim lange hehei pe hana nga reria poinga mur ero. Pomalam lape NeHalang henonou penna lange iong nga lem poinga poreke ngana mur ero pule. Pe o hele hote hehei pe hana reria poinga poreke ngana mur ero. Pomalam lape NeHalang hele hote lem poinga poreke ngana mur ero pule. Letem poreke ia hehei pa hana nga reria poinga poreke ngana mur. Pomalam NeHalang lape letena ia iong nga lem poinga poreke ngana mur. 38  +Lem poinga nenge o tungtung o poia lange mele hel. Pomalam lape NeHalang poia lange iong pule. Pe i manmanna toto lape tuacholia lange iong ke pomai: nenge teke o tunge chasang elle NeHalang tuacholia nga chasang elle nge rure pe pip hite pe hemuta heke mule ke pararai pe tunge lange iong. Lem halaunga meena ngana nenge o poia lange mele hel lape NeHalang tuachol mule lange iong.”
39  +Pe Iesus heleia helenga opene nei lange iri, “Nenge teke none nge matana hit koke neingana e nge matana hit pule lape iri nai te losio teu nga polo. 40  +Pe kol mele nge lala nga hengetoro i palaungana nge ana hetoronga ero. Pe teke heulo hote ana hesinga nemur nga hengetoro lape poi ke mange ana hetoronga ol.
41 “Pomere nenge o esia ae mumuna unne nge mateu nga tim e matana pe o kolkol taua ae chonna palaungana nge maele matam? 42 Pomalam lape o hele lange tim e neu ke pomai, ‘Kole tik, o iat ke e sulhote ae mumuna unne langa matam.’ Iong o hele ke mau pe iong sipom o kolkol taua ae chonna palaungana nem nenge maele matam. Iong opoi ke manga mamulou ero! Opoi hot tele ae chonna palaungana nenge maele matam. Ke het laka onau ke nek toto pe o sulhote ae mumuna nenge maele tim matana.”
Ae E Luluch Nga Nganangana Mur
(Mat 7:16-20; 12:33-35)
43 “Ae nenge haka pe nganngana lohot ke urana i ae poreke ngana ia ero. Pe ae nenge haka pe nganangana lohot ke poreke i ae urana ngana ia ero. 44 Ta eteia ae elle pe elle nga nganngana mur ke pomalam, o teke o sohe kon ola nga raka tana ero. Pe o teke o sohe here, ola nga kore tana ero. 45 Pe non nenge urana lape ta esia poinga urana ngana nge lohot nge i iange poinga nem at nga letena toto. Pe non nenge poreke lape ta esia poinga poreke ngana nge lohot nge i iange poinga nem at nga letena toto. Iange harra hele hote utar nenge muta nge ita nga letera toto.”
Hana Nai Te Hemes Ke Pele Nai
(Mat 7:24-27)
46  +“Pomere nenge o hetue iau ke am Soke iau pe opoi ke pomanga e hele ngak ero? 47 Mele nenge at nge iau pe longe lek helenga pe longo taua iri lape e henonou hote i ke i non nge pomai: 48 I pomanga non nenge hemesia na pele pe selsio tote na pele huna munna pe ume heke nga um. Pe nga lukunna ech ngau reke kileng pe teke tak hote pele pe pele nem mes ke kerkereng toto iange te umeia ke nek toto nike. 49 Pe mele nenge longe lek helenga pe nanas taua ero lape poi ke pomanga mele nenge hemes mene na pele nga lut mana pe sel sue munna ero. Pe nga lukunna ech ngau reke ke at pe tak hote pele nem pe losio sapele. Pe pele nem uchulu ke poreke toto.”
+ 6:1 Deu 23:25 + 6:2 Ioa 5:10 + 6:3 1Sa 21:1-6 + 6:4 Lev 24:5-9 + 6:21 Psa 126:5-6; Isa 61:3; Hem 7:16-17 + 6:22 Ioa 15:19; 16:2; 1Pi 4:14 + 6:31 Mat 7:12 + 6:37 Mat 6:14 + 6:38 Mak 4:24 + 6:39 Mat 15:14 + 6:40 Mat 10:24-25 + 6:46 Mat 7:21