5
Iesus Talun Ke Iua Nena Hana Mur
(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)
+Iok, nga etuene e Iesus mesmes nga ech hetaliliu ngana palaungana ililna nge Kenesaret. Ol pe hulua halang te emurung hite i pe hel te teke te longo toto nga NeHalang na helenga. Pomalam te pururum teu nga pekngaria mur koaria ke tela rochroi toto. Pe Iesus esia aka nai nge te ele heke nga peipei. Pe hana nenge te olole ruo nga sulang nemur ngaria kou te lomlomo hoat. Ol pe Iesus lake kila teu nga Simon nena sulang pe hele lange i ke ele hote sulang neu ke mana hot la pol nge hot. Ke Iesus are teu nga sulang neu pe hetore hulua nemur.
Iesus hetore hulua nemur ke het pe hele lange Simon, “O hepu hote lem sulang ke lange ech leme ngana pe imo ul pekngam mur a hemes sue hoat ke a hole ruo.”
+Pe Simon tuacholia, “Non Soke, imem pum toto ia hoat nei hesio ngana nga miliko lo i! Pe emem ero toto. Pe lape e hesio mule hoat nei ke pomanga o hele ngam.”
Iok laol, te hesue hoat nemur pe te hole ruo nge halang toto nge poia hoat nemur ke te teke te uch ulu. Pe te iua pekngaria mur nga aka e pule ke teat ke te halaua iri. Teat ke te hemuta heke sulang nai neu nga ruo ke te puluch par.
Pe Simon Petrus esia ure nenge lohot pe tualou sio nga Iesus matana pe hele lange i, “Non Soke oua toto ak iange iau lek poinga poreke!” Petrus poi ke pomau iange iri ul pekngana mur te rura toto nga ruo lochloch ngana nenge teole. 10 Pe Petrus pekngana nai pule Ieims pe Ioanes Sepeti tutuna mur te rura pule.
Ol pe Iesus hele lange Simon, “O matau ero. Heueu pe laol lape o menmene hana ke pomanga ruo nge o hole nga hoat.” 11  +Iok, te ele heke sulang mur nga peipei pe te hile sue ure lochloch pe te hile sue aria ume mur nenge te holole hoat pe te nanasia Iesus.
Iesus Hemas Mule None
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Iok, Iesus langa kileng e pe nga kileng neu none tu. Pe non nem tu poreke toto ia haleles poreke toto ngana nenge ngau hohoa singira. Pe nga etue nenge esia Iesus talsio tote i pe hele ke teke, “Non Soke, nenge teke lemem toto o hemasia iau!”
13 Pe Iesus tal heke penna nge non neu pe hele, “Oe lemek toto. Singim lemlem mule!” Pe haleles neu het sapele nge non neu.
14  +Pe Iesus hele ke kerkereng toto lange i, “O hele pulut rara lange mele ero toto. Ola ke o heteia singim lange tunginga ana non. Pe o makia lem tunginga hel ke o nanasia hotonga nenge NeHalang tunge lange Moses. Pomalam hulua lochlolch te eteia ke singim urana mule lo.”
15 Pe Iesus pingana song ke langa tau toto pe hulua halang te atat ke te longo nge i pe te teke Iesus hemaulia iri nga aria haleles mur. 16 Pe kokoes Iesus ua kome ke hetalaulau nga kileng nenge nganangana ero.
Iesus Hemasia None Nge Apena Mete
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Nga etuene e Iesus hetottoro pe Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur teat nga kileng nemur nge Kalelea pe Iutea pe Ierusalem. Hana nemur teare lamau pule. Pe Non Soke tunge na hekerkerenga palaungana lange Iesus ke hemas mule haleles mur. 18 Hana hel te takisia none nge apena mete luluch nga na hete pe te teke te teuia langa pele letena ke tetal sue i nga Iesus matana. 19 Hulua halang ol pe te tango rara kue e nge te mene teua non neu lange teu. Ol pe te takis heke i langa pele ona teal hatalia pele pulpulna pe te heon sue pe te hesue i luluch nga nena hete ke langa hulua tunangaria nga Iesus matana pengpeng.
20  +Iesus esia leteria manmanna ngana pe hele lange non neu, “Neingak, e saua lem poinga poreke ngana mur ke te lasus toto lo.”
21 Pe hotonga ana hetoronga mur pe Paresio mur te hele te hele hel nge iri, “Itei pane mai? Mele nei hele poreke tote NeHalang i! Teke i utar toto pamai? NeHalang i toro mana nge saua rera poinga poreke ngana mur ke te lasus!”
22 Iesus eteia leteria tuanin ngana mur pe hele lange iri, “Pomere nenge letemo tuanin rara ke pomam ia ure nemur? 23 Semel ngana nge e hele ke e teke, ‘E saua lem poinga poreke ngana mur ke te lasus toto lo.’ Pe anali toto nge e hele ke e teke ‘O loaka pe oi.’ 24  +Heueu lape aes tote nga matamo nge Non Tuna na kerkerenga palaungana nga ich nge saua poinga poreke ngana mur.” Iok, hele lange non nenge apena mete neu, “E hele lange iong, o lohaka pe o mene lem tako pe ola nga lem pele!” 25 Ueiuei mana pe non neu lohaka nga iri lochloch mataria mene heke nena manga pe langa nena pele pe heto hekeke NeHalang. 26 Pe hulua lochloch ngana nemur te rura toto pe te matau pe haria kangkanga mana nga ure nenge lohot pe te heto heke NeHalang pe te hele, “Heueu mana nei ta naue ure nemur nenge ta esia iri erochro nge nike.”
Iesus Iua Liuai
(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)
27 Iok, Iesus hile kileng neu pe i ke la pe esia Liuai nge arare nga nena ume ana pele nenge lololoch umtutuna ia.Pe Iesus hele lange i, “O nanasia iau.” 28 Pe Liuai lohaka pe hile sue ure mur lochloch ngana pe nanasia Iesus.
29 Ol pe Liuai poia Iesus ana ngaunga palaungana pe hana halang toto nge iri nenge te lololoch umtutuna pe hana hel pule tela ke te ngau luluch nge Iesus. 30  +Paresio mur iri ul aria hotonga ana hetoronga mur te ngunngunu pe te hele lange Iesus na hana mur. Pe te ontei, “Pomere pa nenge o ngau pe oin luluch nge hana nenge te lololoch umtutuna pe nge hana porekreke ngana nemur pamam?”
31 Pe Iesus tuacholia reria helenga, “Iri nenge singiria haleles mana tela nge non nenge umume nga haleles ana pele pe iri nenge singiria haleles ero tela ero nike. 32 Iau eat mana nge iri nenge muteria toto ke te hulia reria poinga poreke ngana mur pe te nanas mule iau. Pe iri nenge te teke iri siporia te pengpeng lo eat nge iri ero.”
Onteinga Nga Heonga
(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Hana hel te onteia Iesus, “Pomere nenge Ioanes nena hana mur pe Paresio mur reria hana mur teheo nga ngaunga pe te hetalaulau ke kokoes pe lem hana mur ero?”
34  +Iesus tuacholia, “Nenge teke none ngesia nehei, lape heo ele hulua nga ngaunga pule? Ero toto la! 35 Pe non nenge ngesnges ana etue nenge lohaka hatalia iri lape at. Nga etue nem hulua lochloch ngana nem lape teheo nga ngaunga ol.”
36 Iok, Iesus heleia helenga opene e pule, “Mele chach ia nena hengeron heueu ngana pe sima hite langa hengeron nike ngana ero. Nenge teke poia ke pomam lape poi poreke hengeron heueu ngana nem nge tachach ia. Pe lape poia hengeron nike ngana nem ke nakuna poreke pule. 37 Pe pule mele ling teua uain heueu ngana langa kina nenge nike ngana ero iange sosolos. Nenge teke poia ke pomam lape poia kina nike ngana nem ke chach pe pasiling hot, pe kina nem poreke sapele. 38 Ke lape a ling teua uain heueu ngana langa kina nenge heueu ngana pe makuk. 39 Pe mele lemene taua uain heueu ngana ero ol nenge teke inia nike ngana lo. Pe mele neu hele, ‘Nike ngana nem urana.’ ”
+ 5:1 Mat 13:1-2; Mak 3:9-10 + 5:5 Ioa 21:3-8 + 5:11 Mat 19:27 + 5:14 Lev 14:1-32 + 5:20 Isa 43:25; Luk 7:48 + 5:24 Ioa 5:8 + 5:30 Luk 15:1-2 + 5:34 Ioa 3:29