3
Ioanes Nenge Henunun Nena Haliunga
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Ioa 1:19-28)
1-2 Nga etuene e NeHalang na helenga lohot nge Sakarias tuna Ioanes nga ich sana lomona e. Pe nga etue neu Pontius Pilatus nauele kileng nenge Iutea. Pe Herot nauele kileng nenge Kalelea pe tina Pilipus nauele kileng nenge Iturea pe kileng Trakonitis pule. Pe Lisanias nauele kileng nenge Apilene. Pe Teperius i non soke toto nge Rom nge nauele iri lochloch. Pe Anas iri nai Kaiapas iri tungina ana hana mur aria papalauna mur. Nga etue neu pengpeng NeHalang nena helenga lohot nge Ioanes.
+La ol, i ke langa ech nge Iortan pe haliu hote NeHalang na helenga pe hele, “A hile lemo poinga pulut ngana mur pe e henune imo. Pomalam lape NeHalang saua lemo poinga poreke ngana mur ke te lasus toto.” +Haliunga nei nanas taua hetatalonga Isaias na helenga nenge has sue nga na alalaha ke teke,
“None kou haliuliu nga ich sana lomona. Haliu ke teke,
‘A hepengia Non Soke na kue ke kulele i.
A hepengia na kue ke pengpeng toto iange lape at pe i ia.
Kileng talloko sio ngana mur lape te hemuta heke mule iri
pe sasana pe hengene mur lape tesel sue iri.
Pe kue chachau ngana nemur lape te umeia iri ke pengpeng mule.
Pe kue poreke ngana mur lape telau hit mule iri pe te hepeng mule.
Hulua lochloch ngana nga ich lape te esia NeHalang penna
nge mene mule iri lochloch.’ ”
+Iok laol, hulua lochloch ngana tela nge Ioanes ke henune iri. Pe hele inin taua iri, “Ilimo alete nemur! A teke NeHalang eteia letemo tuanin ngana ero ma? Imo a sere at ke a menmene henuninga pe imo a teke ma ech nem poi ele NeHalang letena inin ngana nga lemo poinga poreke ngana mur. Ero toto la! A hul tote letemo! +Pe a poia lemo poinga urana ngana mur ke mo eteia ke ahul mule nga lemo poinga poreke ngana mur lo. Imo nenge a teke Apraham na tete mur imo a pengpeng ero kura la. NeHalang nakuna nge ume hote Apraham nena tete mur nga um mur pe imo a teke Apraham na tete mur imo. Ute pele ero! +Selempo koi te rahite nga ae mur huria lo ke te tele sue iri. Pe ae lochloch ngana nenge nganangaria lohot ke urana ero lape te tele sue iri pe tesau heke nga oan.”
10 Pe hana nemur te onteia i, “Lape mopoi ke pomere ol?”
11 Pe Ioanes hele, “Itei nenge nena hengeron nai tunge elle lange mele nenge na ero pe itei nenge ana ngaunga lo reke lange mele nenge ana ngaunga ero pe mete ana.”
12  +Hana hel nenge te lololoch umtutuna teat nga henuninga pule pe te onteia Ioanes, “Hetoronga imem lape mopoi ke pomere pule?”
13 Pe Ioanes hele, “Te talue umtutuna hia nenge lape a mene, a mene pengpengia pe aele heke ero.”
14 Pe palinga hel ana hana mur te onteia i pule, “Pe imem? Lape mopoi ke pomere ol?”
Pe Ioanes hele lange iri, “A palia mele hel pe a loloch mene reria umtutuna ero. Pe a pallaka ia mele hel pe a keme mana nge iri ero. A iech mana nga urumo nenge a mene.”
15 Te longe Ioanes na helenga mur pe leteria haka pe nga ramaria te teke lape i Kristus nenge NeHalang hele tala ia nike ke lape kulosia at. 16  +Pomalam ol pe Ioanes hele lange iri lochloch, “Iau lape e henun mene imo nga ech mana pe mele nge palaungana toto nge iau lape nananas. Pe iau e urana ero pule nge e poi hote apena ana ae ulina. Pe mele nem lape henune imo nga Opepengpeng pe nga oan. 17 Pe i lape mene mule nena hana mur ke pomai; lape mene kakop pe sochote mioka ulina mur pe nganngana mur takiraua iri ke muria elle. Ke het pe sau heke ulina mur nga oan sapel lala ngana nenge tu ke koko.” 18 Pe nga poinga hel pule Ioanes haliu ia NeHalang na helenga urana toto ngana lange hehei pe hana ke te hile reria poinga pulut ngana mur.
19  +Non soke Herot nauele kileng nenge Kalelea pe lei mule ene tana Herotias. Pe pule poia poinga hel nge poreke toto. Pe Ioanes na helenga nei tua tau pengpeng ia Herot. 20 Pomalam Herot poia poinga poreke toto ngana nenge tal teua Ioanes nga tuele au ngana.
Ioanes Henune Iesus
(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Iok, Ioanes henune hehei pe hana lochloch ke het pe henune Iesus ol. Iesus hetalaulau pe ulu alchach hatalia tapa. 22  +Pe Opepengpeng sio at pe nakuna pomanga ngie chaulum. Pe helenga e sio at nga tapa, “Iong mana tuk toto nge e mete pe e iech toto nge iong.”
Iesus Nena Tete Mur
(Mat 1:1-17)
23  +Iesus ana hesinga teke lala ke iri ana non kina elle pe analoch (30) pe talun sapele ana ume. Pe hulua te teke Iesus temene Iosep pe Iosep temene Heli.
24 Pe Heli temene Matat. Pe Matat temene Liuai. Pe Liuai temene Melki. Pe Melki temene Ianai. Pe Ianai temene Iosep.
25 La Iosep temene Matatias pe Matatias temene Amos. Amos temene Nahum pe Nahum temene Esli. Esli temene Nakai pe Nakai temene Mat.
26 Mat temene Matatias pe Matatias temene Semein. Semein temene Iosech pe Iosech temene Iota.
27 Iota temene Ioanan pe Ioanan temene Resa. Resa temene Serupapel pe Serupapel temene Sealtil. Sealtil temene Neri pe Neri temene Melki.
28 Melki temene Atti pe Atti temene Kosam. Kosam temene Elmatam pe Elmatam temene Er.
29 Er temene Iosua pe Iosua temene Elieser. Elieser temene Iorim pe Iorim temene Mattat. Mattat temene Liuai pe Liuai temene Simeon.
30 Simeon temene Iuta pe Iuta temene Iosep. Iosep temene Ionam pe Ionam temene Eliakim.
31 Eliakim temene Melea pe Melea temene Menna. Menna temene Mattata pe Mattata temene Natan. Natan temene Teuit pe Teuit temene Iesi.
32  +Iesi temene Opet pe Opet temene Poas. Poas temene Salmon pe Salmon temene Nason.
33 Nason temene Aminatap pe Aminatap temene Atmin. Atmin temene Ani pe Ani temene Hesron. Hesron temene Peres pe Peres temene Iuta.
34 La Iuta temene Iakop pe Iakop temene Isak. Isak temene Apraham pe Apraham temene Tera. Tera temene Nahor pe Nahor temene Seruk.
35 Seruk temene Reu pe Reu temene Pelek. Pelek temene Eper pe Eper temene Sela.
36  +Sela temene Kainan pe Kainan temene Arpaksat. Arpaksat temene Sem pe Sem temene Noa. Noa temene Lamek pe Lamek temene Metusela.
37 Metusela temene Enok pe Enok temene Iaret. Iaret temene Mahalalel pe Mahalalel temene Kenan. 38  +Kenan temene Enos pe Enos temene Set. Set temene Antam pe Antam temene NeHalang.
+ 3:3 Ume 13:24 + 3:4 Isa 40:3-5 + 3:7 Mat 12:34; 23:33 + 3:8 Ioa 8:33, 39 + 3:9 Mat 7:19 + 3:12 Luk 7:29 + 3:16 Ume 13:25 + 3:19 Mat 14:3-4; Mak 6:17-18 + 3:22 Ioa 1:32 + 3:23 Luk 4:22; Ioa 6:42 + 3:32 Rut 4:17-22 + 3:36 Gen 11:10-26 + 3:38 Gen 4:25-26