21
Pakar E Nena Tunginga
(Mak 12:41-44)
Iok, Iesus tu nga NeHalang nena pele palaungana letena pe esia hana nenge reria ure halang toto nge tesau sisio umtutuna. Pe iri tesau sue umtutuna nemur ke pomanga reria tunginga nenge lange NeHalang. Pe Iesus esia hei pakar una e nge la pe sau sio ke umtutuna kinkino ngana nai. +Ol pe hele, “E hele lange imo pengpeng. Hei pakar nei, sau teu ke umtutuna halang toto nge hana nemur. Iange iri lochloch ngana tesau teu umtutuna pe reria umtutuna halang makura. Pe atong hei pakar nei, nena umtutuna unne nenge mama laka sau hot eule nem lo pe e ero ol.”
Iesus Heleia Temene Nena Pele Nge Lape Tetoto Sue
(Mat 24:1‑2; Mak 13:1‑2)
Iok, Iesus nena hana mur hel te heleleia NeHalang nena pele palaungana neu nge te teke nakuna urana toto. Iange te hemalmalia nga um nge singina chalemlem pe nga tunginga mur nenge lange NeHalang. Pe Iesus hele lange iri, +“Ure lochloch nenge a esia nem lape tuke mau ero ol. Lape tetoto sue pe ute pele nge tunga munna ero ol.”
Iesus Heleia Ure Poreke Ngana Mur Nge Lape Lohot
(Mat 24:3-14; Mak 13:3-13)
Pe Iesus nena hana mur te ontei, “Non soke, nge ngingie ol pe lape ure nemur te lohot? Pe lape utar lohot tala ke mo esia pe mo eteia ke ure nei rochroi nge lape lohot?”
Pe Iesus hele, “Anau ala ke nek iange lape hana hel te pallakaia imo. Hana halang lape teat pe te hele nga ek ke te teke, ‘Iau Kristus nenge a kulelele! Etue nem, ngana koi at lo.’ Te hele ke pomam pe imo a longo tau pulute iri ero! Nenge teke a longe ure meena ngana pe palinga hel pingana nge lohot, samo loiloi ero pe a matau ero pule. Iange ure nemur lape te lohot tala pe imo a teke ma etue hetala ngana. Pe i ero la.”
10 Pe Iesus hele lange iri pule, “Kileng mur lape tepal helel pe hana hel pule lape tepal hel luluch nge hana hel. 11 Lape mangila palaungana rurur pe uringa lohotot pe haleles poreke ngana lohot nga kileng lochloch. Pe ure hel nenge ta kolkolkol iri nge nike lape te herura hot mene ita nga tapa sana.
12 “Ure nemur lape te lohot ero kura pe lape hana hel te laua imo pe te palia imo pe tepoi poreke tote imo. Pe lape te poia amo helenga palaungana nga hetoronga ana pele letena pe tetal teua imo nga tuele au ngana. Pe pule lape te mene imo lange naungaala ana hana mur pe hana nenge tenau elele kileng mur ke ames nga mataria. Iange imo lek hana mur imo pe a popoia ume nenge a hele hotote Helenga Urana Toto Ngana. 13 Ure nemur lape te lohot pe amo etue koloi nenge a hele hote Helenga Urana Toto Ngana nem. 14  +Pe letemo tuanin rara sakilil ero nga utar nenge lape a heleia. 15  +Iange iau lape e hemellehe letemo tuanin ngana pe e hepeng ia halimo ke a hele ke nek. Pe lemo ngarang nemur lape te longe lemo helenga pe te reng toktok mana ol. 16  +Tetememo mur pe tatamo mur pe titimo mur pe alomo mur pe neingamo mur, lape tehul mule nge imo pe lape te tung heke imo langa hana soksoke ngana mur peria. Pe lape te hune hel nge imo ke te mete. 17 Pe hulua lochloch ngana lape lemeria ero ia imo iange lek hana mur imo. 18 Pe imo lochloch lape atu ke nek mana pe a mete toto ero. 19 Ames ke kerkereng iange letemo manmanna ngana nem lape hemas mule imo.
20 “Nenge teke a esia palinga hel ana hana mur nge te heliliu hite kileng nge Ierusalem, a etei mene ke a teke lape kileng nem lape het. 21 Pe iri nenge tetu nge Iutea te ua ke telala nga hengene mur pe iri nenge te tunga kileng neu te ua hotot pe iri nenge tetu nge hot nga kileng hel teteu langa kileng nem ero ol. 22  +Iange nga etue e lape NeHalang lape heneue Ierusalem mur nga letena inin ngana. Nem lohot ke pete tote nena helenga nenge tehas sue ke ulolo. 23 Atong hehei nemur nenge saria pe nenge te lololo peo kura, lape anali toto nge iri. Iange NeHalang letena inin taua kileng nem ke lape poia ure poreke ngana ke lohot nge iri. 24  +Hana hel lape te hune iri nga kakop pe lape te laua hel pe te mene iri langa kileng hel. Pe hana lomona ngana mur lape te hekou susue iri nenge Ierusalem pe tehun lapue iri kela het nga etue nenge NeHalang talue ke teke het.
Non Tuna At Ngana
(Mat 24:29-31; Mak 13:24-27)
25  +“Pe ure heueu ngana hel nge te esesia iri ero, lape te lohot nga chaia matana pe teio pe itoch mur. Pe kileng lochloch ngana nga ich lape te matau tote ruach ana mee papalauna pe aria hutu mur. 26 Hehei pe hana lape ngaria lohot pe te matau toto nga utar nenge lape lohot nga ich nei. Iange chaia matana pe teio pe itoch mur te nanasia muria ero ol. 27  +Pe nga etue nem lape Non Tuna lohot nga ulu pe at luluch nga nena kerkerenga palaungana pe nena hemalmalinga. 28 Ure nemur nenge te lohot tala nga Non Tuna at ngana, lape te lohotot. Pe nga etue nem pengpeng ames ke anau haka mana iange NeHalang ana etue nenge at ke mene mule imo, heroi lo.”
Hetoronga Nga Ae Keng
(Mat 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Iok laol, Iesus nene poponing e lange iri, “Anau langa ae keng pe ae hel pule. 30 Nga etue nenge ae perperna te rora mule, ta etei mene ke chaia ana etue at rochroi lo. 31 Ke pomalam mana nenge teke a esia ure nemur nge te lohotot, a eteia ke NeHalang nena naualanga urana ngana pe nena nekinga nge ita at rochroi lo.
32 “E hele ke manmanna toto lange imo. Imo hel nga etue nei lape atu kura pe ure nemur te lohot. 33 Tapa pe ich pe ure lochloch ngana lape tehet pe lek helenga mur lape tetu ke koko sapele.”
Anau Ala Amo Kenek
34 Iok laol, Iesus hele lange nena hana mur nenge hetottore iri, “Anau ala amo ke nek, nenge teke a ngau sakilil pe ain sakilil ke amo hauaua pe letemo tu mana nga atu ngamo nga ich nei, ure nemur lape te poia imo ke letemo meena toto. Pe lape etue palaungana nem at pe herura hot mene imo ke pomanga kie nenge palnga palau. 35 Pe etue palaungana nem lape lohot nge iri lochloch ngana nenge tetu nga kileng lochloch ngana nga ich. 36 Ke imo a nauala amo ke nek toto pe a hetalaulau ke kokoes. Pomalam lape ames ke kerkereng nga etue poreke ngana nenge atat. Pe lape a matau ero nga etue nenge a lohot nge iau Non Tuna.”
37 Nga etue lochloch Iesus hetottoro nga NeHalang nena pele palaungana pe nga ulei kokoes, i ke la mulmule nga hengene nge Oliua iange mama lamau nga miliko. 38 Pe nga uach uruna hehei pe hana te hoala at mulmule ke te longlongo Iesus nge hetottoro nga NeHalang nena pele palaungana letena.
+ 21:3 2Ko 8:12 + 21:6 Luk 19:44 + 21:14 Luk 12:11-12 + 21:15 Ume 6:10 + 21:16 Mat 10:21-22 + 21:22 Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7 + 21:24 Psa 79:1; Hem 11:2 + 21:25 Isa 13:10; Ezk 32:7; Jol 2:31; Hem 6:12-13 + 21:27 Dan 7:13; Mat 26:64; Hem 1:7