20
Onteinga Nga Iesus Nena Hekerkerenga
(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)
Iok, etue e pule Iesus tu teu nga NeHalang nena pele palaungana letena. Ana non hetottoro pe haliu hote NeHalang nena helenga urana toto ngana. Ol pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur pe hana papalauna hel pule teat pe te hele lange i, “O hele urume lem kerkerenga nem, nenge o popoia ure nemur. At langai toto? Pe itei toto nenge tunge kerkerenga nem lange iong?”
Pe Iesus tuacholia iri, “Iok, iau pule e onteia imo nga onteinga elle pe imo a hele at nge iau. Ioanes nenge henunun mai nena kerkerenga nem, at langai? At nge NeHalang ma at nge hana mur mana?”
Ol pe hana nemur te hele hel nge iri, “Lape ta hele ke mere mai? Nenge teke ta hele ke ta teke, ‘Ioanes nena hekerkereng nem at nge NeHalang’, lape Iesus hele ke teke, ‘Iok, pomere nenge letemo manmanna nge i ero?’ Pe nenge teke ta hele ke ta teke, ‘Ioanes na kerkerenga nem at nge hana mur mana’, lape hulua nemur te tamal hune ita nga um. Iange iri leteria manmanna toto ke Ioanes i hetatalonga!” Pomalam te tuacholia ke pomai, “Imem mo eteia Ioanes na hekerkerenga nem at ngana ero.”
Ol pe Iesus hele lange iri ke pomai, “Pomalam mana lape e tuacholia lemo helenga ero nga hekerkerenga nenge e popoia ure mur ia.”
Poponing Nga Iri Nenge Tenau Ele Uain Ana Ume
(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)
+Iok, Iesus nene poponing e lange hehei pe hana ke pomai, “Nga etuene e, none tue uain nga ume pe tunge lange hana hel ke te ume hot umtutuna ia. Pe i ulhot ke langa kileng unne sapele. 10 Nga lulunga ana etue, non nem kulosia nena hengekuleilei e ke lange hana nenge te umume nga uain ana ume neu ke te tunge uain nganangana hel lange i. Pe ero. Hana nemur te lohaka pe te palia i pe te kulosia i ke patpata mana ke la mule. 11 Iok, kulos mule nena hengekuleileinga e ke la pule. Pe hana nemur te lohaka pe tepal mule i pule pe te hemei sio tote i. Pe te kulosia i ke patpata mana ke la mule. 12 Iok, non neu kulos mule nena hengekuleilei mol ngana la pe tepal poreke tote i pe tesau hote i.
13 “Iok, ume tokoninga neu hele, ‘Lape epoi ke mere mai ol? Lape e kulosia tuk nenge mutek tau tote ke la, laka lape te renge i.’
14 “Ol pe non neu tuna la pe hana nemur te esia pe te hele, ‘Non soke nem tuna ol koi atat. I lape mene ure lochloch ngana nei ke nena. Pe heueu ta hune i ke mete. Pomalam lape ta mene ure lochloch ngana nei ke rera ia ol.’ 15 La ol pe te laua non neu tuna pe tesau hote i nga ume letena pe tehun sapele i.”
Iok laol, Iesus onteia iri, “Utar ol nge lape ume tokoninga neu poia lange hana nemur? 16 Non nem i sipona lape at ke hun lapue hana nemur pe tunge uain ana ume nem lange mele hel nge altoto ke tenau ele.”
Pe hulua te longe helenga nei pe te hele, “Poreke toto nge ure nem lohot ke pomau!”
17  +Iok, Iesus nau lange hulua nemur pe hele, “Helenga nenge tehas sue nga NeHalang nena hotonga nei, luna ma ke mere? Nenge tehas sue ke,
‘Um nenge pele ana lelenga mur lemeria ero ia ke te teke tesaua,
i um urana toto ngana nenge mes ke rahtua ele pele.’
18  +“Iri lochloch ngana nenge te losio haka nga um nem, lape um rir ule iri ke sachanchana ulu. Pe nenge teke um nem losio haka nge mele, mele nem lape menret sapele.”
19 Iok, Iesus nana ke het pe hotonga ana hetoronga mur pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur te teke telau sapele i. Te teke te laua Iesus iange iri te eteia ke Iesus nana ngana latau pengpeng ia iri. Pe iri te mataua hehei pe hana ke pomalam te laua Iesus ero.
Onteinga Nga Umtutuna Loloch Ngana.
20  +Ol pe tenau ele tote i ke nek toto, pe te tung hite ure lange hana hel pe te kulosia iri ke la te ollaka hote i nga onteinga mur. Pe hana nemur tela pe te chananga ke tepoi ke mange hana nenge leteria urana mana. Te teke te ollaka hote Iesus, pe nenge teke Iesus heleia ute nge tang ke poreke nga talngaria, lape te laua i pe tela sapele ia i nge Rom mur aria non soke. 21 Iok laol, hana nemur tela pe te onteia Iesus ke pomai, “Non soke, imem mo eteia ke iong o hele ke manmanna pe pengpeng toto mana. Pe iong o mataua mele ero toto ke o hetottoro ke nek toto nga NeHalang nena poinga mur. 22 Iok, o hele ke nek at nge imem. Ita mai urana nge tasau umtutuna lange non soke nenge Rom pule kai? Eh, ero?”
23 Pe Iesus eteia ke hana nemur te chananga ia i nga onteinga nem, ol pe hele lange iri ke pomai, “A teke a ollaka hote utar nge iau? 24 A heteia umtutuna elle at nge iau ke enau.” Iok laol, te mene umtuna elle ke la te heteia lange Iesus. Pe Iesus onteia iri, “Itei opene pe ene nenge tunga nga umtuna nemai?” 25 Pe iri te hele, “Non soke nenge Rom opene pe ene laka tu nem.”
Ol pe Iesus hele, “Oe, ke non soke nenge Rom nena ure mur a tunge lange i. Pe ure nemur nenge NeHalang nena, a tunge lange NeHalang.”
26 Ol pe hana nemur, anali toto nge iri nge te laua Iesus nga hulua nemur mataria. Pe teare ke te reng toktok mana ol. Iange te rura toto nga Iesus nena helenga nenge tunge lange iri.
Onteinga Nga Ta Maul Haka Mule Ngara
(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Ol pe hana Satiusi hel tela ke te lohot nge Iesus. Pe iri te teke, nenge teke ta mete lape ta maul haka mule ero ol. 28  +Pe te hele, “Non soke, Moses has sue hotonga nei ke teke ta nanasia: ‘Nenge teke none mete hatalia nehei pe i tutuna mur ero kura, non nenge mete nem, tina lape lei heke mule hei nem. Pe iri nai tuturia mur lape te heleia ke teke non nenge mete neu tutuna mur.’ 29 Iok, nga etuene e aina iri rahtele nai nge titiria mur hel tetu. Ol pe tiria nenge soke lei. Iok, telei ke tuturia mur ero kura pe kol neu mete. 30 Laol pe tina nenge nanasia i lei heke mule tina nehei. Iok la, tuturia ero kura pule, pe kol neu mete pule. 31 Pe tina mol ngana lei heke mule hei neu, pe i mete pule ke manga titina mur nenge iri tala nge i. La ke la iri rahtele nai neu telei mene hei elle mana. Pe te hoho ero mana pe iri lochloch ke te mete mule. 32 Pe hei neu mete nga hoena toto ol. 33 Iok, nga etue nenge ta maul haka mule, itei toto nenge lape leia hei neu ol? Iange hei neu, hana iri rahtele nai te leia i ke ulolo.”
34 Pe Iesus tuacholia iri ke pomai, “Hehei pe hana nenge tetu nga ich nei te lechlei. 35 Pe iri nenge te urana pe te maul haka mule nga metenga, telei ero ol. 36 Iri, NeHalang tutuna mur iri iange te maul haka mule nga metenga. Pe tepoi ke pomanga angkelo mur ke te mete ero ol. 37  +Moses i sipona hemallaha hote lo. Nga nena hasinga, i has urume etue nenge oan ngau haka nga ae e pe chacharuch ero. Pe nga hasinga nem, i hetue NeHalang ke Abraham ana Non Soke pe Isak ana Non Soke pe Iakop ana Non Soke. 38 Ke NeHalang i hana nenge te maulul mana, aria Non Soke. Iange nge NeHalang iri lochloch te maulul”
39 Ol pe hotonga ana hetoronga mur hel te hele haka, “Non Soke, o tuacholia lemem onteinga ke pengpeng mana!” 40 Ke het pe hana nemur lemeria ero nge te ontei mule Iesus ol.
Pomere Nge Kristus I Teuit Tuna?
(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Iok laol, Iesus onteia hehei pe hana pe hotonga ana hetoronga mur, “Pomere nenge hotonga ana hetoronga mur te teke Kristus i Teuit tuna? 42  +Iange Teuit i sipona heleia lo nga alalaha nenge Sam ke teke,
“ ‘NeHalang hele lange ak Non Soke:
“Oat ke oare lakoi nga ilik hele nenga tamalmal.
43 Pe e mene lem ngarang mur at
ke apem ana nge otal hekeke ia.
Pe o hepapar hite iri.” ’
44 Pe Teuit hetue i ke i ana Non Soke, ke pomere nge i Teuit tuna?”
Anau Ala Amo Kenek Nge Hotonga Ana Hetoronga Mur.
(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)
45 Iok, hulua lochloch ngana te longlongo pe Iesus hele lange nena hana mur nenge hetottore iri, 46 “Anau ala amo ke nek toto nge hotonga ana hetoronga mur. Hana nemur, muteria toto nge te heronia hengeron sase ngana mur ke tei raraia pe lemeria toto nge hehei pe hana tepoi ke nek toto lange iri nga ingala munna mur. Pe muteria nge teare nga muka toto nga hehei pe hana mataria nga NeHalang nena pele palaungana letena. Pe pule muteria toto nge te lohot ke iri hana papalauna nga ngaunga matana ana etue ke te ngaua ngaunga nge nek toto. 47 Pe iri, tenau sio mene pakar mur pe te teke te lolochia reria ure mur. Pe te hetalaulau ke mala toto ke hulua te esia iri pe te teke iri hana urana ngana mur. Iri nemur, lape NeHalang tunge tuangachol poreke ngana toto lange iri nga hoena.”
+ 20:9 Isa 5:1 + 20:17 Psa 118:22 + 20:18 Isa 8:14-15 + 20:20 Luk 11:54 + 20:28 Deu 25:5 + 20:37 Exo 3:6 + 20:42 Psa 110:1