19
Iesus Pe Sakius
Iok laol, Iesus iteu la sapele nge Ieriko pe i olole ke lala. Pe hana nenge te lololoch umtutuna aria soke tu lamau pule. Pe i ene laka Sakius pe nena ure halang toto.
Ana non teke etei toto nga itei nenge i Iesus. Pe ero, iange hulua halang pe i choro mana, pomalam anali toto nge i. Ol pe song ke i muka nge hulua nemur pe la haka nga ae siki mokona ke teke nau nge Iesus nge ila ke pomau. Iok, Iesus i langa kileng unne neu pengpeng pe hele lange Sakius, “Sakius, osio at ke ueiuei iange heueu lape etu nga lem pele.” Sakius sio ke ueiuei mana pe epele Iesus pe iech toto nge Iesus.
+Hulua lochloch ngana nemur te esia i pe te ngunngunu ke teke, “Non panei i langa non nenge na poinga poreke toto na pele!”
+Ol pe Sakius mes haka pe hele lange Iesus, “Non Soke, o longo at nge iau. Lape e tunge lek ure mur ele lochloch lange pakar mur. Pe pule nenge teke e pallaka ia iri lape e olia iri ke olinga huna henel la mule nge iri.” +Pe Iesus hele lange Sakius, “Heueu mana nei NeHalang mene mule iong. Iange iong Apraham nette iong pule. 10  +Pe Non Tuna at ngana nei at ke tango rere iri nenge te erue pe mene mule iri.”
Nananga Nenga Umtutuna
(Mat 25:14-30)
11 Iok, hehei pe hana te longlongo nga nei kura pe Iesus nana tele sapele nga poponing e. Iesus heroi toto lange Ierusalem pe hulua te teke mam pe NeHalang nena naualanga pe nekinga lape lohot sapele.
12 Ol pe Iesus hele, “Non e nenge tuteu nga mata nenge naungaala ana hana mur. Ana non soke teke i ke langa kileng tau ngana e ke tal heke i ke i aria naungaala ana non. Ke het pe lape at mule nga na kileng. 13 Lohaka ke la ero kura pe iua nena hana iri analoch nenge te umume nge i. Tunge reria umtutuna ellechle pe hele lange iri, ‘Anau at, iau lape e lala lo koi. Pe imo a mene umtutuna nem pe a ume mule ia umtutuna hel pule. Ke la het nga etue nenge eat mule.’
14 “Pe nena kileng nganangana mur lemeria ero ia i pe te kulosia hana hel langa kileng tau ngana nem pule ke te hele ke te teke, ‘Imem lememem ero toto nge non nei lohot ke i ara naungaala ana non.’
15 “Ol pe ana non la ol pe te poia i ke i aria naungaala ana non pe at mule sapele nga na kileng. Pe ueiuei mana tunge helenga kerkereng ngana lange nena hana nenge te umume nge i ke teat ke te neue i, pe ontei hote iri nga umtutuna hia lo nenge teume hote nga umtutuna nenge heronge lange iri. 16 Elle at tala pe hele, ‘Non soke, iau e mene ke umtutuna iri analoch mule nga elle nenge o tunge at nge iau.’
17  +“Pe non Soke neu hele, ‘Iong oume ke urana toto iam! Ke iong non nge urana. Iok, iong letek here iong nge oume ke nek toto nga ume kinkino ngana lo pomalam, lape e talue iong ke onau ala ke kileng iri analoch.’
18 “Iok nena non naingana at pe hele, ‘Non soke, iau e mene mule ke umtutuna iri lime. Eume hote nga elle nenge o tunge at nge iau.’
19 “Pe non soke neu hele lange i, ‘Nga nem, lape onau ala ke kileng iri lime.’
20 “Iok, nena non mol ngana iteu at mule pe hele, ‘Non soke lem umtutuna nenge o tunge at nge iau koi, e ruchite pe e talkome ke ma. 21 E mataua iong ke ngana laka nenge e talkome mene, iange iong non nge letem inin hali pe o menmene mele hel reria ure mur pe o lulule ngaunga nenge mele hel tetue.’
22 “Ol pe non soke neu hele lange i, ‘Iong hengekuleilei poreke ngana. Pe nga iong sipom lem helenga nge hot nga halim, lape o amneia melmelenga palaungana! Iong sipom o eteia lo ke iau non nge letek inin hali. E menmene mele hel reria ure mur pe e lulule ngaunga nenge mele hel tetue. 23 Iok, pomere toto nge o talue lek umtutuna nga umtutuna ana pele ero? Toi nge otal teua, lape eat mule pe e mene umtutuna nem pe ana manga hoho hel pule.’
24 “Ke het, pe non soke neu hele lange hana hel nenge te mes rochroi nga henge kuleilei nem ke teke, ‘A mene mule umtutuna nge non nem pe at tunge lange non hengekuleilei nenge nena umtutuna iri analoch.’
25 “Pe hana nemur te hele lange non soke neu ke teke, ‘Non soke, non nei nena umtutuna iri analoch lo!’
26  +“Pe non soke neu tuacholia, ‘E hele lange imo pengpeng, mele hel nenge reria halang toto lape te mene ke halang toto pule. Pe mele hel nenge reria unne sune mana lape te mene mule unne nem nge iri. 27 Pe lek ngarang nemur nenge lemeria ero ia iau a mene iri at pe a hune iri lakoi nga matak.’ ”
Iesus Iteu Nge Ierusalem Ke Manga Naungaala Ana Non
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Ioa 12:12-19)
28 Iesus nana ke het pe i ke i mukmuka pe hulua te nanasia i ke tela nge Ierusalem. 29 Iok, Iesus i ke heroi nga kileng nenge Petpage pe Petani. Pe nga hengene nenge te hetue ke Ae Oliua, kulosia nena hana nai. 30 Pe hele lange iri ke pomai, “Imo muka ke ateu langa kileng neu pe lape a neue tongki lomele ngana e nenge mele are haka ia ero kura. Pe tongki nem, te kele ke mes. Aun hote pe a atia. 31 Pe nenge teke mele onteia imo, ‘Pomere nenge aun hote ure nem?’ Pe imo a hele lange i ke a teke, ‘Non soke lemene taua.’ ”
32 Iok laol, hana nemur tela pe te hottaua ure lochloch ngana nge lohot ke pomanga Iesus heleia lange iri. 33 Iok, teun hotote tongki lomele ngana neu pe non nenge nena ure neu onteia iri, “Pomere nenge aun hote ure nemam?”
34 Pe iri te hele, “Non soke lemene taua.”
35 Iok laol, te mene la sapele nge Iesus pe te tamal heke reria hengeron nga ure neu ona pe teare heke sapele Iesus. 36 Iesus are haka nga tongki ke iolole pe hehei pe hana te lung susue reria hengeron mur nga kue.
37 Iesus i ke langa kileng unne nenga hengene nge Oliua nenge ana kue nau sio lange Ierusalem. Pe nena hana lochloch ngana nemur nenge te nananasia i te iech toto pe te hele urana toto lange NeHalang. Singiria kik pe te heto heke tote NeHalang nga mirakulo nemur nenge Iesus poi hote iri ke te esia ke ulolo.
38  +Pe te makul haka ke mai,
“Petanga tunge Naunga ala ana non nenge at nga Non Soke ene!
Pe tunga nge nek nga lut nga tapa!
Ta heto heke tote NeHalang nga lut nga tapa
nge i palaungana toto pe urana toto!”
39 Ol pe Paresio mur hel nge tei luluch nge iri te hele lange Iesus ke teke, “Non soke, o keres taua lem hana mur.”
40 Pe Iesus tuacholia, “E hele lange imo, nenge teke lek hana mur te reng, um lochloch ngana nemur tepeu pe te heto heke NeHalang ene.”
Iesus Naue Kileng Ierusalem Pe Tang
41 Iesus i ke heroi toto lange Ierusalem pe esia kileng nem pe letena poreke toto ia pe tang. 42 Pe hele, “Heueu nei, toinge o eteia utar nenge hetakile iong. Pe pa nei ero iange te talkome nga matam. 43 Pe etue nem lape at nenge lape lem ngarang mur teat ke te heliliu hite iong ke tom ke otu mana nge teu. 44  +Pe lape te heporeke tote iong pe lem hana mur, iange o etei ilia etue nenge NeHalang atia ke halau iong ia ero!”
Iesus Langa NeHalang Nena Pele Palaungana
(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Ioa 2:13-22)
45 Ol pe Iesus iteu sapele langa NeHalang nena pele palaungana pe lope hote hana nge tei alala. 46  +Lope hote iri pe hele, “NeHalang hele hote na hotonga ke tehas sue ke pomai, ‘Lek pele palaungana nei, i hetalaulaunga ana pele!’ Pe ero. Imo, a poia ke pomanga kemenge kina mur reria pele nge tetal komkome ia.”
47  +Nga etue lochloch, Iesus hetottoro nga NeHalang nena pele palaungana pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hotonga ana hetoronga mur, pe hana papalauna hel pule te teke te hune i. 48 Pe iri te teke te tango rara kue e nge te laua Iesus. Pe ero toto, iange hehei pe hana te longo lala nge i kura. Iri lemeria ero nge te hile hote Iesus nena helenga unne.
+ 19:7 Luk 15:2 + 19:8 Exo 22:1; Num 5:6-7 + 19:9 Luk 13:16; Ume 16:31 + 19:10 Luk 15:4; Ioa 3:17; 1Ti 1:15 + 19:17 Luk 16:10 + 19:26 Mat 13:12; Luk 8:18 + 19:38 Psa 118:26; Luk 2:14 + 19:44 Luk 21:6 + 19:46 Isa 56:7; Jer 7:11 + 19:47 Luk 21:37