18
Poponing Nenge Hei Pakar E
+Ol pe Iesus nene poponing e lange nena hana nemur. Poponing neu, nenge hetore iri ke te hetalau ke kokoes pe leteria manmanna ke NeHalang longe te hetalaulau ngaria pe halaua iri. Iok, Iesus talune nena nananga ke pomai, “Nga kileng e none nge longlongo helenga tu. Pe non neu mataua NeHalang ero toto. Pe pule non neu letena porekeia hehei pe hana ero iange letena tu mana nge i sipona. Pe nga kileng neu hei pakar e tu. Pe hei neu kokoes mana lala nge non nenge longlongo helenga pe hele urume poinga poreke ngana nenge none poia lange i. Pe hei neu hele ke teke, ‘O amnei langa poinga poreke ngana nenge non neu poia at nge iau. Lape o halaua iau ke pomere?’
“Nga tele ngana non neu longo taua hei neu ero. Pe nga hoena ol hele mule ke teke, ‘Iau e mataua NeHalang ero pe letek porekeia hehei pe hana ero. Pe hei nei kokoes mana at ke pur leme ero mana ia iau nga letena una ngana nei. Ke pomalam lape e halaua i ke are ke nek laka at ke hemakuk tote iau ero ol.’ ”
Iesus nene poponing nem ke het pe hele mule ke teke, “A longo langa non poreke ngana nenge longolongo helenga neu hele ngana. Lape NeHalang mai halaua nena hana mur ero kai? I sipona hesilei hote iri. Pe lape pomere? Nenge teke te tang lange i ke kokoes nga sinanga pe nga miliko lochloch lape NeHalang poi hulul mana nge halaua iri? E hele lange imo pengpeng lape halaua nena hana mur ke teare ke nek mule ke ueiuei mana. Pe pomere lape Non Tuna at pe hehei pe hana leteria manmanna lochloch lo?”
Poponing Nenge Non Paresio E Pe Non Nenge Lololoch Umtutuna
Pe pule Iesus nene poponing nei lange iri hel nenge te teke iri siporia te pengpeng toto lo pe tetal heke iri siporia pe tenau sio menmene hehei pe hana. 10 Pe Iesus nana lange iri ke pomai, “Hana nai tela nga NeHalang nena pele palaungana ke te hetalaulau. Non e nge iri i Paresio pe e i non nenge lololoch umtutuna. 11 Pe Paresio neu i toro mes ke kangkanga pe hetalaulau lange NeHalang ke pomai, ‘NeHalang, e hele urana toto lange iong nge iau e pomanga hana nemur ero. Hana nenge te kemkeme pe hana nenge te pallaklaka pe hana nenge tepoi poreke lala nge hehei. Pe e hele urana toto lange iong pule nge iau e pomange non nenge lololoch umtutuna nei ero. 12  +Etue nachnai nga etue koana elle eheo nga ngaunga pe letek metene iong. Pe e mene hote umtutuna unne nga uruk ke e tunge lala nge iong. Pe e poia ke pomau nga lek ure mur lochloch.’
13  +“Pe non nenge lololoch umtutuna mes ke kangkanga pe nau sio mana pe palia mautuna pe hetalaulau ke pomai, ‘NeHalang, letem ia iau. Iau non poreke ngana.’ ”
14  +Ol pe Iesus hele, “E hele lange imo pengpeng, non nenge lololoch umtutuna nem la mule nga na kileng pe i toro mana lohot ke pengpeng toto nga NeHalang matana. Pe non Paresio nem ero toto. Iange mele hel nenge tetal heke iri lape NeHalang tal sio tote iri. Pe mele hel nenge tetal susue iri lape NeHalang tal haka tote iri.”
Iesus Mutena Tote Aina Kinkino Ngana
(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Hana hel te laia tuturia mur nge Iesus ke pete iri. Pe Iesus nena hana mur te esia pe te hele ele iri. 16 Pe Iesus hele lange na hana mur ke teke, “Aina kinkino ngana nem mur muteria ke te teke teat nge iau. Pe imo apoi ele iri ero. Iange hehei pe hana nenge te pomange aina kinkino ngana nemur, tetu teu nga NeHalang nena naualanga pe nekinga pule. 17  +E hele ke manmanna lange imo, mele nenge letena ia NeHalang nena naualanga pe nekinga ke mange aina kinkino ngana ero lape teu la ero.”
None Nenge Nena Ure Halang
(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)
18  +Ol pe non nenge i mukmuka nge Iuta mur onteia Iesus, “Non soke, o urana toto. Pe iau lape epoi ke mere ke e mene maulinga ke koko?”
19 Pe Iesus tuacholia, “Pomere nenge o hetue iau ke non nge urana? Mele e nge urana ero toto. NeHalang i toro mana. 20  +O eteia NeHalang nena hotonga mur. O tomtom ia hehei ero pe o hune mele ero pe okeme ero pe o pallaka ia mele ero pe o heto heke temem pe tam.”
21 Pe non neu tuacholia, “Nga iau lomele ngak nike ke at heueu nei e nanas taua hotonga nemur lochloch.”
22 Iesus longe ke mau pe hele lange i, “Ute elle la o poia ero kura. O laia lem ure lochloch ke te olia pe uruna, o laia nge pakar mur. Nenge teke opoi ke pomalam lape lem ure mur halang nge tetu ke koko. Pe ure nemur lape te kulele iong nga lut nga tapa. Opoi ke mam ke het pe o nanasia iau ol.”
23 Pe non neu longe helenga nei pe letena poreke toto iange i nena ure halang toto. 24 Pe Iesus esia i nge nakuna pomau pe hele, “Anali toto nge hana nenge reria ure halang nge teteu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga. 25 Anali toto nge iri iam. Nenge teke te puo teua ae tana palaungana e ke teu nga pakeka sune polona, nem semel pol. Pe nenge teteu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga nem nge anali toto iam.”
26 Iri nenge te longe i te ontei, “Nakuna nge mele ero toto nge lape mene maulinga ke koko. Lape mopoi ke mere ol?”
27 Pe Iesus tuacholia, “Utar nenge anali toto nge none poia semel mana nge NeHalang poia.”
28 Pe Petrus hele, “Onau at, imem mo hile sue lemem kileng mur pe moat ke mo nanasia iong.”
29 Pe Iesus hele lange iri, “Oe, atong pe e hele pengpeng lange imo iri lochloch nenge te ume teu nga NeHalang nena naualanga pe nekinga pe te hile sue reria kileng mur pe reria hehei pe tuturia mur pe tetemeria pe tataria mur, 30 iri lape te mene ure urana ngana halang toto nga etue nei. Pe nga etue nenga hoena lape te mene maulinga nge koko.”
Iesus Hele Hemol Ngana Nga Ana Metenga
(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)
31  +Iok, Iesus mene hot kelkelia nena hana analoch pe nai nem pe hele lange iri ke pomai, “A longo at. Ta lohaka lala nge Ierusalem koi pe lape hetatalonga mur tehas ngaria nge Non Tuna lape lohot ke manmanna. 32  +Iange lape te tunge Non Tuna langa hana lomonmona mur peria. Pe lape tepoi poreke i ke te hesalang ia i pe te ulut lolele i pe lape te hune i. 33 Pe etue mol ngana nga hoena lape maul haka mule.”
34  +Iesus hele ke pomau pe nena hana nemur te eteia utar nenge helele ia ero. Iange helenga luna mallaha nge iri ero. Pomalam te eteia utar nenge Iesus helele ia ero.
Iesus Hemas Mule None Nge Matana Hit
(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Iok, Iesus i ke heroi lala nge Ieriko pe none nge matana hit are nga kue ilina pe longlong ure nge hehei pe hana nge tei olole nga kue. 36 Ol pe longe hulua nge teii nga kue pe ontei, “Eh! Pomere mai?” 37 Pe hehei pe hana nemur te tuacholia i ke pomai, “Iesus nenge Nasaret koi i olole nga kue.”
38 Pe non neu halngana haka, “Iesus! Teuit tuna! Letem poreke ia iau!”
39 Pe hehei pe hana nenga muka te keres taua i pe te hele lange i ke teke reng. Pe ero. Non neu alngana haka ke soke toto ol, “Teuit tuna! Letem poreke ia iau!”
40 La ol pe Iesus mes sapele. Pe ngai heke hehei pe hana ke te mene non neu lange i. Te mene ana non lange i pe Iesus onteia i, 41 “Lemem ke o teke e poia utar lange iong?”
Pe non neu tuacholia, “Non Soke, o halaua iau ke matak charchara mule.”
42 Pe Iesus hele lange i, “Iok, onau mule ol. Letem manmanna ngana laka poia iong ke o urana mule.” 43 Ueiuei mana pe non neu nau ke nek mule sapele pe nanasia Iesus pe heto heke NeHalang. Hulua nemur te esia pe iri lochloch te heto heke NeHalang pule.
+ 18:1 Kol 4:2; 1Te 5:17 + 18:12 Isa 58:1-4; Mat 23:23 + 18:13 Psa 51:1 + 18:14 Mat 23:12 + 18:17 Mat 18:3 + 18:18 Luk 10:25 + 18:20 Exo 20:12-16; Deu 5:16-20 + 18:31 Luk 24:44 + 18:32 Luk 9:22, 44 + 18:34 Mak 9:32