17
Poinga Poreke Ngana
(Mat 18:6‑7, 21‑22; Mak 9:42)
Iesus hele lange nena hana mur ke pomai, “Manmanna toto ke ure nemur nenge hesingo ia hehei pe hana ke te losio nga poinga poreke ngana mur lape teat. Pe mele nenge poia singo nem nenge helosio ia hehei pe hana lape mene poreke tote. Tuangachol nga poinga nem poreke toto. Pe teke te heon hite um palaungana nga mele nem kanna pe tesau hote langa leme i urana nga tuangachol nenge helosio ia mele sune letena manmanna ngana. +Ke pomalam a nauala amo ke nek.
“Nenge teke tim losio nga poinga poreke ngana o heleia i ke hul mule letena. Pe nenge hul mule nena poinga lo, iok, letem metene poi ngana nemur ero ol. Pe nenge teke tim poia poinga poreke ngana e lange iong pe nga hoena hul mule letena, o saua nena poinga poreke ngana mur ke te lasus toto. Pe nenge poi emule mene nga etue choro mana, o saua nena poinga poreke ngana mur ke emule mana pule ke kokoes.”
Letera Manmanna Ngana
Pe Iesus nena hana mur nenge kulos hote iri te hele lange i, “O halaua imem ke letemem manmanna ngana lohot ke palaungana toto.”
+Pe Iesus tuacholia, “Nenge teke letemo manmanna ngana tuna mana ke pomanga heilil tutuna, nakumo nge a hele langa ae e ke pomai, ‘O laka haka pe ola ke omes teu nga ruach.’ Pe ae nem longo taua iong la.”
Hengekuleilei Mur Aria Ume
Iok, Iesus onteia iri, “Imo lemo poinga mere? Nenge teke lem hengekuleilei ana non, mule nga ume nenge nauelele sipsip mur ke at, pe lape o hele lange i ke mere? Lape iteu at heueu mana pe o hele lange i ke are sio pe ngau sapele? Ero toto la! Lape o hele lange i ke o teke, ‘Ola ke onun pe oat ke o poia ak ngaunga ke e ngau ol. E ngau ke het laka, iong o ngau ol.’ Lem hekuleileinga ana non nem, poia ume nemur pe iong o heto heke i ero. Iange i popoia ana ume nenge popoia nike. 10 Ke pomalam nge imo pule, nenge teke apoi taua ure nemur nenge te hele lange imo ke a poia, a hele ke a teke, ‘Imem hana nenge te hekuleilei rere menmene imem. Mopoi mene ume nenge te tunge at nge imem ke mo poia.’ ”
Iesus Hemas Mule Ke Hana Iri Analoch
11 Iesus ii nga kileng nge Samaria pe Kalelea tunangaria ke lala nge Ierusalem. 12 Iteu ke lala nga kileng sune pe saol haka nge hana iri analoch. Pe hana nemur haleles poreke ngana nenge ngau hooa singira poia iri. Pe iri tetu ke kangkanga toto nge hehei pe hana iange singiria poreke toto. Pomalam temes nga tau kura, 13  +pe teiu, “Non Soke Iesus, letem ia imem.”
14  +Iesus esia iri pe hele lange iri, “Ala ke a esia hana nenge tunginga ana hana mur ke tenau ke nek nga singimo.”
Iok laol, tei ke te lala kura pe singiria urana sapele. 15 Elle nge iri analoch nem nena nge Samaria. Ana non esia i sipona singina nge urana mule pe la mule pe haliu haka nenge heto heke tote NeHalang ene. 16 Lamule pe tamal sue i langa Iesus apena huna pe hele urana toto lange i.
17 Pe Iesus hele, “E hemas mule hana iri analoch i, pe rahtele henel nem te lake mere? 18 Pomere nenge non lomona nei i toro at ke heto heke NeHalang?” 19 Ol pe Iesus hele lange non lomona neu, “O lohaka pe ola ol. Letem manmanna ngana laka hemas mule iong.”
NeHalang Nena Naualanga Pe Nekinga At Ngana
(Mat 24:23-28, 37-41)
20 Iok, Paresio hel te onteia Iesus nga etue nenge NeHalang nena naualanga pe nena nekinga lape at. Pe Iesus tuacholia ke pomai, “Etue nenga NeHalang nena naualanga pe nekinga nem, lape at ke pomanga ure nenge ta esia nga matara ero. 21 Mele ero toto nge hele ke teke, ‘Anau at ngana i!’ Pe pule mele ero toto nge hele ke teke, ‘Eh, Ngana paukou!’ Mele nge lape hele ke pomam ero toto iange NeHalang nena naualanga pe nekinga, ngana laka tuteu nge imo lo.”
22 Ol pe Iesus hele lange nena hana mur, “Etue nem lape at, pe imo lememo toto ke a teke a naue Non Tuna nga etue nem. Pe lape a naue ero toto. 23  +Lape iri hel pule nenge lape te hele lange imo ke te teke, ‘Anau lala mau! Eh, anau at lamai!’ Pe imo, a longo tau pulute iri ero. 24 Etue nenge Non Tuna at mule ia lape pomalaka nga kileng chalem ngana nenge inlem nga tapa sana pe song ke langa ele pe ele. 25 Pe ure nenge lohot tala nga Non Tuna ana etue ngana koi nei, lape Non Tuna amneia melmelenga palaungana pe hulua lochloch nga etue nei lemeria ero ia i mukam. Ke het pe etue nem lohot.
26 “Non tuna ana etue lape lohot ke pomanga etue nenge Noa. 27 Nenge hulua lochloch te ngaungau pe te inin pe te lechlei kela het nga etue nenge Noa iteu langa nena imot. Pe ech hot ke taua kileng pe te mete lochloch.
28  +“Pe pule Non Tuna ana etue lape lohot ke pomanga etue nenge Lot. Nenge hulua lochloch te ngaungau pe te inin pe te ialala pe te umume aria pe te lelele pele. 29 Pe nga etue nenge Lot ua hot nge Sotom, oan remenmen ngana pe um ngingina ngana telot parai sio at nga tapa ke pomanga pitte ke te hune iri lochloch ke te mete.
30 “Ke Non Tuna ana etue nenge lape at muleia pomalam mana. 31  +Nga etue nem pengpeng, mele nenge tutu nga one, teu langa pele letena ke lolochia nena ure mur ero ol. Pomalam mana none nenge tutu nga ume la mule nga na pele ero ol. 32  +Letemo metene Lot nehei? 33  +Mele nenge teke heleis maul ngana nga ich nei, lape tu ke maulul nga hoena ero ol. Pe mele nenge tungteu tote i, pe hile sue lemene ngana mur nga ich nei lape tu ke maulul mana nga hoena. 34 E hele lange imo pengpeng, nga miliko nem aina nai tema nga hete elle pe elle nge iri lape te ua toto ia, pe elle mana lape ma ol. 35 Pe hehei nai lape te olole mioka pe elle nge iri lape te ua toto ia pe elle mana tu ol. [ 36 Hana nai te umume nga ume pe elle nge iri te ua toto ia pe elle mana tu ol.]”
37 Pe Iesus nena hana mur nenge hetotore iri te ontei, “Ure nemur lape te lohot langai?”
Pe Iesus tuacholia ke pomai, “Nga kileng nenge ute has ngana maia, lape a esia lango cherchera mur halang, nge te emurung.”
+ 17:3 Mat 18:15 + 17:6 Mat 17:20; 21:21 + 17:13 Lev 13:45-46 + 17:14 Lev 14:2-3; Mat 8:3-4 + 17:23 Mak 13:21; Luk 21:8 + 17:28 Gen 18:20; 19:25 + 17:31 Mat 24:17-18 + 17:32 Gen 19:17, 26 + 17:33 Luk 9:24