16
Jesus naɡ̶a yewiɡ̶atace
(Mateus 28.1-8; Lucas 24.1-12; João 20.1-10)
Niɡ̶ijo naɡ̶a ixomaɡ̶atijo saabado, odaa Maria Madalena, Salomé ajaa Maria ane eliodo Tiago joɡ̶odinoojetetalo nadokojetedi me domoɡ̶oyatita Jesus lolaadi. One nigoitijo niɡ̶ijo odoejegi noko semaana, aligeɡ̶e ja doletibige me nodi, odaa jiɡ̶igotibeci midataɡ̶a lawimaɡ̶ajegi-wetiɡ̶a anoyatice Jesus lolaadi. Naigitece ja dinotaɡ̶aneɡ̶etiwage, modi, “Amigetiɡ̶ijo ane noɡ̶owatoɡ̶odomi naɡ̶ajo wetiɡ̶a nelegi ane noxoco niɡ̶ijo wetiɡ̶a-lawimaɡ̶ajegi?” Odaa jiɡ̶idaaɡ̶ee me dinotaɡ̶aneɡ̶e igaataɡ̶a naɡ̶ajo wetiɡ̶a daɡ̶axa me nelegi. Pida niɡ̶ijo naɡ̶a icotiobece, noɡ̶oiwita, odaa joɡ̶onadi naɡ̶ajo wetiɡ̶a nelegi joɡ̶onoɡ̶aticogi midataɡ̶a niɡ̶ijo lawimaɡ̶ajegi-wetiɡ̶a. Niɡ̶ijo noɡ̶odakatiwece niɡ̶ijo lawimaɡ̶ajegi-wetiɡ̶a, odaa joɡ̶onadi ica lioneeɡ̶a ane dinixotinigilo nowoodi ane yapacaɡ̶a. Nicoti diɡ̶eticogi liwai libaaɡ̶adi niɡ̶ijo anoyatice lolaadi Jesus. Niɡ̶ijo noɡ̶onadi, odaa eliodi me nawelatibigiwaji.
Pida niɡ̶ijo lioneeɡ̶a meetiogi, “Jinaɡ̶a anawelatiwaji! Jowooɡ̶odi me domoɡ̶oleetibige Jesus anelatibige nigotaɡ̶a Nazaré. Owooɡ̶oti moyototedeloco nicenaɡ̶anaɡ̶ate, odaa ja yeleo. Pida aɡ̶aleeɡ̶icoa digoina, ja yewiɡ̶atace. Digawini anoyatice lolaadi. Pida niɡ̶ina natigide emiitiwaji, eloɡ̶otitiogi niɡ̶ijo anodiotibece codaa me Pedro. Enitiogi migo Jesus dinewadetedicogi digoida nipodigi Galiléia. Odaa jiɡ̶idiaaɡ̶itice manatitetiwaji, niɡ̶ijo ane ligegitedaɡ̶awatiwaji.”
Odaa ja yediiɡ̶a me noditicoaci midataɡ̶a niɡ̶ijo lawimaɡ̶ajegi-wetiɡ̶a, odaa ja daleditibige, nawigicaɡ̶ateloco, leeɡ̶odi meliodi me doitibigiwaji. Odaa aɡ̶ica gaantiɡ̶ijo anoyatematita.
Jesus dinikeeteta Maria Madalena
(Mateus 28.9-10; João 20.11-18)
Jesus yewiɡ̶atace niɡ̶ijo naɡ̶a domiingo me nigoitijo. Odoeje me dinikeeteta Maria Madalena, naɡ̶ajo anijo mijoa seete niwicidi abeyacaɡ̶aɡ̶a ane iticoitedice Jesus. 10 Odaa Maria Madalena jiɡ̶igo, yatematitiogi niɡ̶ijo lokaaɡ̶etedi Jesus aneliodi magecaɡ̶alodipi codaa noenaɡ̶ateloco. 11 Odaa niɡ̶ijo naɡ̶a nibodicaɡ̶a Jesus naɡ̶a yewiɡ̶atace, codaa Maria mee me nadi, aɡ̶oyiwaɡ̶adi.
Jesus jaɡ̶aɡ̶a dinikeetediogi icoa itoataale anodiotibece
(Lucas 24.13-35)
12 Niɡ̶idiaaɡ̶idi Jesus dinikeetediogi niɡ̶ijo itoataale anodiotibece maleeɡ̶idaa diiticogi mewaligitibigiwaji miditaɡ̶a ica nipodigi wetice nigotaɡ̶a. Ica ane latopagi diniigi niɡ̶ijo naɡ̶a dinikeetediogi. 13 Niɡ̶ijo naɡ̶a dopitiobece, odaa joɡ̶oyatematitiogi niɡ̶ijo eledi anodiotibece modakapetege Jesus. Pida niɡ̶ijo eledi aɡ̶oyiwaɡ̶adi niɡ̶ijo latematigo.
Jesus dinikeetediogi niɡ̶ijo oonze anodiotibece
(Mateus 28.16-20; Lucas 24.36-49; João 20.19-23; Atos 1.6-8)
14 Niɡ̶idiaaɡ̶idi Jesus ja dinikeetediogi niɡ̶ijo oonze anodiotibece niɡ̶ijo me niodaɡ̶a. Odaa ja napeteɡ̶etediniwace leeɡ̶odi laaleɡ̶enali daɡ̶axa me dakake, codaa leeɡ̶odi me doɡ̶oyiwaɡ̶adi naɡ̶a yewiɡ̶atace noɡ̶oyatemati niɡ̶ijo anonadi naɡ̶a yewiɡ̶atace. 15 Odaa Jesus meetediogi, “Emiitecetiwaji inatawece ane noiigi niɡ̶ina iiɡ̶o, atematiitedibecetiwaji nibodicetedi anele aneetici. 16 Aneotedoɡ̶oji eote gela lewiɡ̶a niɡ̶ina oko aneyiwaɡ̶adi nibodicetedi anele, codaa leeditibige me dinilege. Pida niɡ̶ina oko ane deɡ̶eyiwaɡ̶adi, Aneotedoɡ̶oji baɡ̶a laagedi codaa me iloikatidi. 17 Aneotedoɡ̶oji ikee niɡ̶ica nimaweneɡ̶egi, codaa eotetema loxiceɡ̶edi niɡ̶ina oko anoyiwaɡ̶adi. Codaa oibake Iboonaɡ̶adi niɡ̶ina moiticoitedice niwicidi abeyacaɡ̶aɡ̶a, codaa odotaɡ̶atigilo eletidi iolatedi ane diɡ̶ica modotaɡ̶atigi niɡ̶ica jotigide. 18 Nigodibatalo laketedi ane diniweneene, oɡ̶oa domige owacipeta weneeno me doɡ̶oyowooɡ̶odi, aɡ̶ica ninyaagi. Nigoipeketelogo libaaɡ̶atedi niɡ̶inoa eelotaginadi, odaa ja nicilaɡ̶a.”
Jesus noɡ̶opitedibigimece ditibigimedi
(Lucas 24.50-53; Atos 1.9-11)
19 Niɡ̶ijo Ǥoniotagodi Jesus naɡ̶a ika me notaɡ̶aneɡ̶etediniwace, odaa Aneotedoɡ̶oji ja yadeegitedibigimece ditibigimedi, odaa ja nicotedi liwai libaaɡ̶adi Aneotedoɡ̶oji ikee mida naɡ̶atetigi. 20 Odaa niɡ̶ijo anodiotibece jiɡ̶igotibeci oyatematitedibece nibodicetedi inoatawece ane nipodaɡ̶a. Odaa Ǥoniotagodi yaxawatediogi, codaa meote ɡ̶odoxiceɡ̶etedi me ikee niɡ̶inoa latematiko anoyatematitibece mewi. Odaa jiɡ̶idaaɡ̶ee. (Amém.)