5
Oko ane iɡ̶eke niɡ̶inoa ane beyagi digoina iiɡ̶o
Inatawece oko anoyiwaɡ̶adi Jesus niɡ̶ijaaɡ̶ijoa niɡ̶icoa Cristo, ane niiɡ̶e Aneotedoɡ̶oji meote ɡ̶odewiɡ̶a, niɡ̶ina oko anetiwaɡ̶ataka joaniɡ̶iniaa lionigi Aneotedoɡ̶oji. Nalaɡ̶atibigiji niɡ̶ina oko ane yemaa eliodi, aaɡ̶aɡ̶a yemaa eledi lionigipi niɡ̶ini eliodi, ane nioxoadipi. Odaa niɡ̶ina me jemaanaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, codaa mejiwaɡ̶ataɡ̶a liiɡ̶enatakaneɡ̶eco, aaɡ̶aɡ̶a jowooɡ̶otaɡ̶a me jemaanaɡ̶a niɡ̶inoa eletidi lionigipi Aneotedoɡ̶oji. Igaataɡ̶a niɡ̶ina mejiwaɡ̶ataɡ̶a liiɡ̶enatakaneɡ̶eco Aneotedoɡ̶oji, odaa jemaanaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, codaa adakake mejiwaɡ̶ataɡ̶a liiɡ̶enatakaneɡ̶eco. Igaataɡ̶a niɡ̶ina oko ane lionigi Aneotedoɡ̶oji yakadi me iɡ̶eke niɡ̶inoa lakataɡ̶a ane beyagi niɡ̶ina iiɡ̶o. Niɡ̶ina me jinakatonaɡ̶a Ǥoniotagodi, odaa jiɡ̶idaa ɡ̶odoniciwaɡ̶a ane iɡ̶eke niɡ̶inoa ane beyagi digoina iiɡ̶o. Niɡ̶ina oko ane yakadi me iɡ̶eke niɡ̶inoa ane beyagi digoina iiɡ̶o, inokina niɡ̶ina oko aneyiwaɡ̶adi Jesus me Lionigi Aneotedoɡ̶oji.
Ane ikee anigijoa icoa Jesus Cristo
Jesus Cristo niɡ̶ijoa anijo menagi, odaa ikee mida aneetetege oko abeyacaɡ̶aɡ̶a niɡ̶ijo naɡ̶a dinilegete ninyoɡ̶odi, codaa ibake epaa lawodi niɡ̶ijo noɡ̶oyeloadi meote Aneotedoɡ̶oji yakadi me napitaɡ̶adi ɡ̶obeyaceɡ̶eco. Aɡ̶idokida me dinilegete ninyoɡ̶odi, pida aaɡ̶aɡ̶a nadooɡ̶odi lawodi. Odaa Aneotedoɡ̶oji Liwigo ikee mewi niɡ̶idaaɡ̶ee niɡ̶ijo Jesus menagi, igaataɡ̶a Liwigo inoka ikee niɡ̶ina anewi. Odaa idiwa iniwatadiɡ̶ini anoikee anewi; Aneotedoɡ̶oji Liwigo, ninyoɡ̶odi, codaa me lawodi. Niɡ̶idiwa iniwatadiɡ̶ini ilaɡ̶atiwage, oniwoditema eledi.
Ejiwaɡ̶ataɡ̶a niɡ̶ina oko moyalaɡ̶ata anonadi. Odaa leeditibige me jibaɡ̶atege Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶a aneetece Lionigi, igaataɡ̶a daɡ̶axa me ɡ̶oneɡ̶egi niɡ̶ina aneeteta Aneotedoɡ̶oji, aliciagi niɡ̶inoa lotaɡ̶a oko. 10 Aneotedoɡ̶oji eetetece Lionigi catiwedi laaleɡ̶ena niɡ̶ina oko aneyiwaɡ̶adi Lionigi. Pida niɡ̶ina oko ane deɡ̶eyiwaɡ̶adi ligegi Aneotedoɡ̶oji, joaniɡ̶iniaaɡ̶eo micataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji daɡ̶a awitakegi, leeɡ̶odi aɡ̶eyiwaɡ̶adi niɡ̶ica Aneotedoɡ̶oji ane yalaɡ̶ate Lionigi. 11 Joaniɡ̶idaa ane nikeetedoɡ̶owa Aneotedoɡ̶oji me najigotedoɡ̶owa ɡ̶odewiɡ̶a ane daɡ̶adiaaɡ̶ica liniogo miniwataɡ̶a, codaa niɡ̶ida ɡ̶odewiɡ̶a icoɡ̶otigi miniwataɡ̶a Lionigi. 12 Niɡ̶ina oko aniniwa Aneotedoɡ̶oji Lionigi minitaɡ̶a joaniɡ̶iniaaɡ̶ida lewiɡ̶a ane diɡ̶ica liniogo miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji. Pida niɡ̶ina oko ane diɡ̶icoateda Lionigi Aneotedoɡ̶oji minitaɡ̶a, joaniɡ̶iniaaɡ̶ini aɡ̶ica lewiɡ̶a ane diɡ̶ica liniogo.
João yalaɡ̶ata ɡ̶odewiɡ̶a ane daɡ̶adiaaɡ̶ica liniogo miniwataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji
13 Jiditibigaɡ̶aji naɡ̶adi notaɡ̶anaɡ̶axi akaamitiwaji ane iwaɡ̶ati Lionigi Aneotedoɡ̶oji, amaleeɡ̶aɡ̶a owooɡ̶otitiwaji mida ɡ̶adewiɡ̶a ane diɡ̶ica liniogo miniwataɡ̶a, codaa amaleeɡ̶aɡ̶a idioka limedi me iwaɡ̶ati Ǥoniotagodi.
14 Niɡ̶ina me jotaɡ̶aneɡ̶enaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, jinakatonaɡ̶a me najipatedoɡ̶owa okanicodaaɡ̶ica ane ɡ̶odipoketegitalo, niɡ̶ina me jipokaɡ̶atalo niɡ̶ica ane yemaa. 15 Nige jowooɡ̶otaɡ̶a me najipatedoɡ̶owa niɡ̶ina me jipokaɡ̶atalo okanicodaaɡ̶ica, Odaa jowooɡ̶otaɡ̶a me najigotedoɡ̶owa niɡ̶ica ane jipokaɡ̶atalo.
16 Nigica manatitiwaji ɡ̶anioxoa aneo ane beyagi ane deɡ̶eo oko me yeleo diɡ̶idioka limedi me leegitalo Aneotedoɡ̶oji me yototedice, leeditibige mipokiteloco niɡ̶ini ɡ̶anioxoa, odaa Aneotedoɡ̶oji eote lewiɡ̶a ane diɡ̶ica liniogo niɡ̶ini ɡ̶anioxoa. Pida ida nibeyaceɡ̶egi aneo oko me yeleo midioka limedi me yototedice Aneotedoɡ̶oji. Odaa aɡ̶ejitaɡ̶awatiwaji daɡ̶a ipokiteloco lodoe Aneotedoɡ̶oji niɡ̶ina aneo niɡ̶ida libeyaceɡ̶egi. 17 Inoatawece ane daɡ̶a iɡ̶enaɡ̶ateda, nibeyacaɡ̶a. Pida inoa nibeyaceɡ̶eco ane deɡ̶eo oko me yeleo midioka limedita me leegitalo Aneotedoɡ̶oji me yototedice.
18 Jowooɡ̶otaɡ̶a minatawece ane lionigipi Aneotedoɡ̶oji aɡ̶idokee mowo ane beyagi. Pida niɡ̶ina oko ane lionigi Aneotedoɡ̶oji epaa dinowedi, odaa niɡ̶ijo diaabo, abeyaceɡ̶egi, ayakadi daɡ̶a itineɡ̶e lewiɡ̶a.
19 Aaɡ̶aɡ̶a jowooɡ̶otaɡ̶a moko nepilidi Aneotedoɡ̶oji, pida inatawece oko anida aneetege niɡ̶ina iiɡ̶o iteloco loniciwaɡ̶a niɡ̶ijo abeyaceɡ̶egi.
20 Codaa jowooɡ̶otaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji Lionigi mewi mijoa menagi niɡ̶ina iiɡ̶o, codaa me najigotedoɡ̶owa ɡ̶odixakedi, eotedibige me jowooɡ̶otaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji anewi. Codaa ɡ̶odexogotege Niɡ̶ijoa anewi, leeɡ̶odi me ɡ̶odexogotege Jesus Cristo ane Lionigi. Iniaaɡ̶iniwa, jiɡ̶iniaaɡ̶iniwa Ǥonoenoɡ̶odi anewi, odaa ida ɡ̶odewiɡ̶a ane daɡ̶adiaaɡ̶ica liniogo, leeɡ̶odi etoko miniwataɡ̶a, ɡ̶odexogotege.
21 Yemaanigipi ionigipi, jinaɡ̶a domiɡ̶ica mawiita niɡ̶inoa niwicidi noenataka, igaataɡ̶a aniɡ̶inaaɡ̶inoa anewi me ɡ̶onoenoɡ̶ododi. Odaa jiɡ̶idaaɡ̶ee. (Amém).