4
Meáwan nüt ich mapac imeajtsan wüx Teat Cristo
Xecojow xechijquiaw, xowüy apac ximeaats wüx icona, xeyay sandiüm najaw icon. Meáwan nüt apac ximeaats wüx icona, cos wüx icona saxom sarang xenajiüt. Nganüy sandiüm tanaámb mapac imeajtsan wüx Teat Jesús, nde mecueatiün.
Sandiüm nasajüw müm Evodia at müm Síntique majlüyiw nóiquian wüx Teat Cristo, macueatiw ajcüycüyiw. Átan sandiüm nasaj ic xechiig, imbeolüw ajcüwa montaj quiaj, cos nejiw naleaing tambeolüw xic xeyay wüx tarangas minajiüt Teat Dios maquiüjpüw xechiig Clemente, y alacas leawa tambeolüw xic. Minütiw nejiw altiül aaga nawiig niüng ajmel minüt leaw apmapacüw meáwan nüt tiül cielo.
Ich mapac imeajtsan meáwan nüt wüx Teat Cristo. Sasaj icon alinomb ich mapac imeajtsan. At nde mejcüyiün najen, ijüiquichan ijiüran lasta; atquiaj alndom majaw meáwan nipilan nguineay irangan najneaj. Teat Jesús laliüc mandilil.
Nde meyacan wüx imeajtsan alcuane naél leaw ijlüyiün tiül; aleáingan itüniün ocueaj Teat Dios leawa indiüman metüniün; y wüx itüniün isajan Teat Dios apac imeajtsan wüx leaw ixoman. Quiaj Teat Dios apmüüch majneaj imeajtsan leawa nejinguind wüx cambajiüt ngondom maxom omeaats wüx. Aaga monajneaj quiaj apmambeol icon wüx leawa iyajcan tiül imeajtsan, at apmüüch mexoman imeajtsan cos ijlüyiün nóiquian mequiüjpan Teat Cristo Jesús.
Iyacan imeajtsan wüx leawa najneaj
Xecojow xechijquiaw, sandondoch leaw sandiüm nasaj icon. Iyacan imeajtsan wüx meáwan leawa naleaing, leawa najneaj majaraw, leawa najneaj marangüch atnej netam, leawa palǘyan najneaj, leawa najneajay nandiüram, leawa najneaj anderac wüx. Meáwan cuajantanej leawa najneaj, leaw alndom marangüch casa, wüx aag ayaj iyacan imeajtsan.
Leawa taquiajchiüs icon at leaw teyariün, leaw tenguiayiün, aton leaw tejawan nguineay sarang, atquiaj irangan. Quiaj Teat Dios, aaga neech monajneaj apmajlüy maquiiüb icon.
Hermanos monaw tiül cambaj Filipos ambeolüw a Pablo
10 Nganüy xeyay apac ximeaats sarang casa Teat Dios, cos sajaw icona laleaaw imeajtsan wüx xique alinomb. Ngome teanapiüng nómban ndrot imeajtsan xic, cos tajawas ngondom membeolan xic masey tendiüman. 11 Xique ngo nasaj icon aag ayaj ajcan ngo najiür; ngwüy, cos lasap ximbas wüx leaw alnajiür. 12 Lanajaw nguineay alndom namongoch, masey ngo najiür nicuajind, tengwüy masey sajiür xeyay. Cuajantanej majngot, xique lanajaw nguineay sanarang, masey netiüs paxiün, tengwüy ngo naxom nicuajind; masey sajiür xeyay, tengwüy masey ngo najiür nicuajind. 13 Cuajantanej alndom namongoch, cos Teat Cristo ambeol xic, üüch xic sapac. 14 Masey atquiaj ajlüy, icon najneaj terangan cos tembeolan xic wüx samong tiül naél.
15 Icona monaw Filipos, icoyónan quiaj lamejawan nguineay tembeolan xic wüx tawas ninguiaj tiül Macedonia; tamelichas nasaj wüx nipilan nguineay tandeow Teat Cristo mawün asoeteran. Icónan quiaj tiül Filipos teajchiün xic tomiün membeolan xic wüx aaga najiüt sarang. 16 At wüx tajlüyiüs tiül cambaj Tesalónica, teajchiün mamb tomiün nomb iwic, meajchiün xic leawa netam. 17 Xique ngo namb wüx sitiül alndom meajchiün xic alcuane; ngwüy, cos xique sandiüm najaw mexoman wüx xeyay leaw irangan quiaj ninguiün tiül cielo. 18 Meáwan leaw teajchiün miün lapeay tiül xiwix, tüüch xic teat Epafrodito. Nganüy lamong wüx alnajiür. Leaw teajchiün xic, aag ayaj atnej najmboc angan pom, atnej noic najneaj nichech leawa Teat Dios najneajay majaw. 19 Midiosaats apmüüch icon meáwan leaw ngo mejiüran, cos Teat Cristo ajiür xeyay cuajantanej tiül cielo. 20 Miteatiiüts Dios netam marangüch casa meáwan nüt ngo majiür ümb.
Ndójwüx atepeay
21 Itepeayiün quiaj meáwan minipilan Teat Cristo Jesús. Atepeayiw icon meáwan minipilan Teat Cristo leawa aliw ningüy naquiüjpüw. 22 Ningüy meáwan monyar andeac Teat Cristo atepeayiw icon, aton andiümüw matepeayiw icon xeyay ajcüwa monlüy aniüng a César, natang nenajiüt ningüy tiül Roma.
23 Tanaámb mambeol icon Miteatiiüts Jesucristo, müüch icon mimonajneaj nej. Amén.