2
Teat Cristo tajüic atnej ngo membeat, ndójwüx tembeat
Teat Cristo üüch icon mbixiüm imeajtsan; nej ambeol icon üüch majneaj imeajtsan cos andiüm icon; aton Nangaj Espíritu üüch icon mejlüyiün nóiquian. Lamejawan nguineay mimonajneaj Teat Cristo cos ajiür icon lasta. Pares netam meajchiün mapac ximeaats. Atquiaj apmajlüy sitiül apmejlüyiün noic nej imeajtsan merjiüran monajneaj nop alinop, aton mejlüyiün nóiquian wüx cuajantanej. Wüx irangan cuajantanej, nde merangan para mexoman wüx alcuane, tengwüy merangrangayon wüx; ngwüy irangan najneaj, nde merlomboochayon wüx. Meáwan inopnopon ich mayaag nej ngome alwüx atam. Nejinguind nde mayamb wǘxan nej majlüy najneaj, ngwüy ich mayamb aton nguineay alndom meáwan majlüyiw najneaj.
Netam meyajcan tiül imeajtsan atnej Teat Cristo aton tayaag tiül omeaats nej. Masey Dios nej, ngome tapac wüx mapiüng nej ngondom masüüd macueat majlüy atnej ajlüy Teat Dios. Tacueat meáwan leaw tajiür tiül cielo; tiün majlüy atnej nop nerang minajiüt nipilan wüx tiün wijquiam wüx iüt cam marang nipilan. Wüx tajlüy atnej nipilan, nej ngome telombojchay; tarang najneajay atnej andiüm Teat Dios; tiün mandeow wüx cruz, masey xeyay monxing tamongoch. Pares Teat Dios tüüch nej majlüy más natang wüx meáwan leaw almajlüy, meáwan montangtang monajiüt tanguejriw omalüw teombas nej; at tüüch nej minüt nej najneajay tiül meáwan minüteran leaw almajlüy. 10 Cos wǘxan apmanguiayiw minüt Teat Jesús apmaquiejliw micosüw nejiw marangüw casa minüt nej meáwan monlüy tiül cielo, meáwan monlüy wüx iüt, at meáwan ajcüw aliw tiüt landeowüw. 11 Quiaj meáwan nipilan apmapiüngüw Teat Jesucristo natang tiül meáwan almajlüy, quiaj apmarangüch casa Teat Dios.
Minipilan Teat Cristo ajlüyiw atnej ran ningüy wüx iüt
12 Nganüy xecojow xechijquiaw, tilüy nüt tilüy ores wüx sal ninguiaj naquiiüb icon, terangan najneaj atnej tasajas icon. Nganüy wüx lango najlüy cos sal miünquiaj, sandiüm najaw merangan alwüx alquiriw. Netam mejawan wüx, nde tegüy ndrom imeajtsan nguineay laáw isoetiün. 13 Cos Teat Dios ambeol icon meáwan nüt, nej üüch mendiüman merangan najneaj atnej andiüm nej.
14 Meáwan leaw irangan, irangan najneaj, ngo metam majlüy wüx mondeac, tengwüy moncüy. 15 Quiaj nejinguind ngondom mapiüng ngo merangan palan. Netam merangan najneaj, cos icona micual icon Teat Dios masey ijlüyiün tiül nipilan monrang ngo majneaj. Quiaj alndom majüic at icon ran para membeolan meáwan nipilan wüx aaga iüt cam, 16 mesajan wüx meáwan nipilan nguineay alndom mawüw wüx asoetiw. Wüx aag ayaj apmapac ximeaats xeyay wüx nüt aliüc Teat Cristo, cos quiaj apmajüic ngome tembichayos miün sapac, aton ngome tarangrangas miün najiüt tiül icona. 17 Masey netam maw xequiej nandeow nambich napalüch erchechiün, meajchiün Teat Dios ajcan lanambeol icon menguiayiün andeac nej. Wüx aag ayaj ngo mamix ximeaats, apac ximeaats nóiquian naquiiüb icon. 18 At aton icona ich mapac imeajtsan nóiquian mequiüjpan xic.
Timoteo y Epafrodito
19 Sitiül Teat Jesús mandiüm, xique tenguial nandiüm nüüch mamb Timoteo najen majaw icon, para mapac ximeaats wüx apmandilil masaj xic cuane terangan. 20 Cos ngo majlüy alinop mandiüm mayac wüx omeaats mambeol icon atnej arang teat Timoteo. 21 Meáwan ayambüw leaw nejíwan quiaj andiümüw marangüw, ngo mayambüw leaw andiüm Teat Cristo Jesús. 22 Icona lamejawan nguineay arang Timoteo; xeyay najneaj arang cos ambeol xic wüx minajiüt Teat Dios atnej nop nacualaran ambeol miteat nej. 23 Tenguial napiüng sanüüch mamb majaw icon, wüx landoj najaw nguineay sanajlüy ningüy. 24 Sajaw Teat Jesús apmambeol xic aton namb najaw icon najen.
25 Tapiüngas netam nüüch mandilil andüy niüng ijlüyiün michijquiaats Epafrodito, aag ayaj icona teajchiün miün mambeol xic wüx meáwan leawa netam. Tembeolasayon xeyay atnej arangüw tiül soldados. 26 Sajaw xeyay andiüm mamb majaw icon, xeyay leaaw omeaats icon. Ninguinüt tenguiayiün niün andeow. 27 Naleaing tiün andeow, tajlüy mandeow. Apmandeow jondot Teat Dios ngo majüiquich mimonajneaj nej wüx nej, at wüx xique, cos apmamix ximeaats xeyay, ngome quiriw. 28 Wüx aag ayaj ayac xic wüx nüüch mamb majaw icon najen, müüch mapac imeajtsan wüx apmejawan alinomb; ata xique lango mamix ximeaats xeyay. 29 Nganüy ich mapac imeajtsan wüx apmengochiün, cos arang najiüt ocueaj Teat Dios. At ich mapac imeajtsan mejawan meáwan monrang najneaj atnej nej arang. 30 Cos wüx minajiüt Teat Cristo tajlüy mandeow. Nej ngo mapiüng wüx, masey mandeow cos nind mambeol xic, cos icona ngondom mewiünan membeolan xic.