6
Ñamano ma mbaeyoa güi
1-2 Jae rambue mbaeti etei icavi ñañemongueta vaera corai: Icavi co yayapo vaera mbaeyoa oyecuaa vaera tuicha yae co Tumpa ipɨacavi. Ñande ñamano ma mbaeyoa güi. Jae rambue mbaeti etei icavi jecuae mbaeyoa yayapo vaera. Peicuaa co quirai opaete ñande ñañembobautizauca meteiño Cristo Jesús ndive ñai vaera vae ñamano jae ndive ñañembobautizauca yave. Jae rambue ñañembobautizauca yave, ñañeotɨuca Cristo ndive ñamano rambue. Erei Tumpa omoingove ye Cristo güeru omanogüe vae reta ipɨte güi imbaepuere maemboete pegua rupi. Jae ramiño vi Tumpa omee ma ñandeve tecove ipɨau vae.
Echa Tumpa ñandeapo meteiño Cristo ndive Cristo imano re. Jae ramiño vi Tumpa ñanemoingove yeta ñandereru omanogüe vae reta ipɨte güi, omoingove ye Cristo güeru omanogüe vae reta ipɨte güi rami. Yaicuaa quirai ñanderecove indechigüe omano curusu re Cristo ndive, agüɨye vaera mbaeyoa ñanderete pe oi vae mbaepuere güɨnoi ñanderé, agüɨye vaera jecuaeño yayapo mbaeyoa. Echa omanogüe vae mbaeti ma ipuere oyapo mbaeyoa. Ñande ñamano Cristo ndive rambue, yarovia yaicoveta vi co jae ndive. Echa yaicuaa quirai Tumpa omoingove ye Cristo güeru omanogüe vae reta ipɨte güi. Jae rambue Cristo ngaraa omano ye. Echa mano mbaeti ma ipuere jese. 10 Echa Cristo omano yave, metei veseño omano mbaeyoa jeco pegua. Erei añave oicoño mai. Jecuaeño oico meteiño Tumpa ndive. 11 Jae ramiño vi pe reta perovia quirai pemano ma mbaeyoa güi, jare peico Tumpa pe peyeócuai vaera ñandeYa Cristo Jesús rupi.
12 Jae rambue agüɨye pemaeño mbaeyoa re güɨnoi vaera mbaepuere perete re. Agüɨye peyapo mbaeyoa perete oipota oyapo vae. 13 Agüɨye vi pemee perete mbaeyoa oyapo vaera. Echa jocorai yave, perete oyapota icavi mbae vae. Erei peñemee Tumpa pe. Echa pe reta co jae omanogüe vae tecove ipɨau vae güɨnoi vae reta rami. Jae rambue pemee perete Tumpa pe. Echa jocorai yave, perete oyapota icavi vae. 14 Echa mbaeyoa ngaraa güɨnoi mbaepuere peré. Echa mbaeti peico mboroócuai jeigüe re. Peico ma ñee mbɨacavi pegua re.
Yaico jupi vae rupi
15 Jae rambue mbaeti etei icavi ñañemongueta vaera corai: Yayapo mbaeyoa, mbaeti yaico mboroócuai jeigüe re rambue jare yaico ñee mbɨacavi pegua re rambue. 16 Peñemee yave quia pe peyeócuai chupe vaera, pe reta co jae jembiócuai reta. Jecuaeño mbaeyoa peyapo yave, pemanota co. Erei peyapo yave Tumpa jeigüe, peicota jupi vae rupi. ¿Mbaeti pa peicuaa cuae? 17 Erei amee yasoropai Tumpa pe. Echa jecuaeño peyapose mbaeyoa. Erei peyapo ma Tumpa jeigüe perovia reve jocuae moromboe oñemee peve vae. 18 Jae rambue peyerova ma mbaeyoa güi, jare peyeócuai ma Tumpa pe peico vaera jupi vae rupi. 19 (Chemiari ai peve corai amojaanga reve, mbaeti pepuere peicuaa cavi cuae mbaembae rambue.) Tenonde yave peiporu perete peyapo vaera mbaeyoa, peyapo vaera pochɨi vae jare jupi mbae vae. Erei añave pemee perete Tumpa pe peico vaera jupi vae rupi, perete oñeñono tee vaera Tumpa peguara.
20 Echa jecuaeño mbaeyoa peyapose yave, mbaeti peyeócuai Tumpa pe peico vaera jupi vae rupi. 21 Mbaeti etei mbae icavi vae peyapo jocuae ara reta pe. Echa añave pemara jocuae mbaembae peyapose vae re. Echa jocuae mbaembae mano pegua co. 22 Erei añave mbaeti jecuaeño peyapo mbaeyoa. Peyeócuai ma Tumpa pe. Jae rambue añave peyapo icavi vae. Echa perete oñeñono tee oi Tumpa peguara. Jare perecove opa yave cuae ɨvɨ pe, penoita tecove opa mbae vae. 23 Echa mbaeyoa oyapo vae omanota co. Erei mbota Tumpa omee ñandeve ñandeYa Cristo Jesús rupi vae tecove opa mbae vae co.