14
Oporogüɨrovia vae reta agüɨye toñoangao
Pemaeño oporogüɨrovia vae mbaeti oicuaa cavi mborogüɨrovia regua vae re oñemoiru vaera pe ndive, erei agüɨye peyoaca jae ndive mbae mbaeti oicuaa cavi vae re. Echa metei vae güɨrovia opaete mbaembae ipuere co jou. Erei iru vae mbaeti oicuaa cavi mborogüɨrovia regua vae mbaeti jou soo. Opaete mbaembae ipuere jou vae agüɨye togüɨroɨro mbaeti soo jou vae. Jare mbaeti soo jou vae agüɨye toñangao opaete mbaembae ipuere jou vae. Echa jae co Tumpa imbae. Mbaeti soo jou vae agüɨyeta tei oñangao Tumpa jembiócuai. Jaeño iYa ipuere jei icavi vae oyapo co ani icavi mbae vae oyapo co. Jare Tumpa ipuere oparavɨquɨ ipɨa pe, jae oyapo vaera icavi vae.
Metei vae oñemongueta metei ara icavi yae iru ara reta güi. Iru vae oñemongueta opaete ara reta oyovaque co. Metei ñavo toicuaa cavi maera oñemongueta corai. Oñemongueta metei ara icavi yae iru ara reta güi vae oñemongueta corai oipota omboete ñandeYa rambue. Jae ramiño vi oñemongueta opaete ara reta oyovaque co vae oñemongueta corai oipota omboete ñandeYa rambue. Opaete mbaembae ipuere jou vae omboete Tumpa jou yave. Echa omee yasoropai Tumpa pe. Jae ramiño vi mbaeti soo jou vae omboete Tumpa mbaeti jou yave. Echa jae vi omee yasoropai Tumpa pe.
Mbaeti metei ave yaico yayapo vaera ñaneremimbota aeño. Jae ramiño vi mbaeti metei ave ñamano yaipota ñamano rambue. Echa yaico rambueve, yayeócuai ñandeYa pe. Jare ñamanota, ñandeYa oipota ñamano vaera rambue. Jae rambue yaico rambueve jare ñamano yave, ñande co jae ñandeYa imbae reta. Echa cuaera Cristo omano jare oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, oyeapo vaera omanogüe vae reta jare oicove vae reta iYara.
10 Metei oporogüɨrovia vae agüɨyeta tei oñangao iru oporogüɨrovia vae. Jae ramiño vi metei oporogüɨrovia vae agüɨyeta tei güɨroɨro iru oporogüɨrovia vae. Echa opaete ñande ñañemboɨta Tumpa jóvai, jae ojaa vaera ñandeparavɨquɨ. 11 Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Che aicove co ai —jei Tumpa—.
Opaete vae oyeatɨcata cheróvai, jare opaete vae chemboeteta co —jei.
Jocorai oyecuatía oi. 12 Jae rambue metei ñavo ñamombeuta Tumpa pe yayapogüe vae regua.
13 Jae rambue agüɨye mo ñañoangao. Ñañemongueta quirai yaico cavi vaera, agüɨye vaera iru oporogüɨrovia vae iyoa ñandereco pegua. 14 Che aicuaa ñandepuere co yau opaete mbaembae. Echa ñandeYa Jesús oicuauca cheve cuae regua. Erei oime yave quia oñemongueta mbaeti jupi jou vaera mbae nunga tembíu vae, ngaraa icavi chupe jou vaera. 15 Erei metei oporogüɨrovia vae ombopɨatɨtɨ yave iru oporogüɨrovia vae jou vae jeco pegua, mbaeti co oico oporoaɨu reve. Agüɨye tou jocuae nunga tembíu. Echa jou yave, güɨramoi omombiata iru oporogüɨrovia vae jou vae jeco pegua. Echa Cristo omano vi jocuae iru oporogüɨrovia vae re. 16 Jae rambue agüɨye tou jocuae nunga tembíu, yepe tei oicuaa ipuere co jou. Echa jou yave, iru vae reta jeita oyapo co icavi mbae vae. 17 Echa Tumpa ñandeócuai rambue, agüɨye ñañemambeco mbae yau vae re. Yayapo jupi vae, jare yaico mbɨacatu reve oyoupi, jare yayerovia. Echa Espíritu Santo ñanemborɨ, corai yaico vaera. 18 Oyeócuai Cristo pe corai vae omboyerovia co Tumpa, jare iru vae reta imiari cavi jese.
19 Jae rambue jecuaeño yaico cavi, ñandepɨacatu vaera oyoupi, jare jecuaeño yaipota ñañomomɨrata vaera. 20 Agüɨye ñarocomegua Tumpa iparavɨquɨ mbae yau vae jeco pegua. Añete co, ñandepuere yau opaete mbaembae. Erei iru vae reta iyoa yave mbae nunga tembíu yau rambue, mbaeti icavi yau vaera jocuae nunga tembíu. 21 Agüɨye yau soo jare vino, jare agüɨye yayapo iru mbaembae, ñamboavai yave iru oporogüɨrovia vae jocuae nunga mbaembae jeco pegua. Echa güɨramoi iru oporogüɨrovia vae iyoata ani ipɨtuta iporogüɨrovia re. 22 Añete co, amogüe oporogüɨrovia vae reta güɨrovia ipuere jou opaete mbaembae. Tumpaño toicuaa jesegua. Jae reta jou yave oicuaa Tumpa oipota jou vaera vae, oyeroviata co. 23 Erei oñemongueta mbaeti jupi jou vaera mbae nunga tembíu vae oñemboeco jocuae tembíu jou yave. Echa mbaeti güɨrovia jupi jou vaera. Echa mbae yayapo yave, mbaeti yave yarovia jupi yayapo vaera, ñandeyoa co.