13
Opaete vae toyapo mburuvicha reta jeigüe. Echa Tumpa etei oñono mburuvicha retara. Tumpa oiparavo mbaepuere güɨnoi reta vaera. Jae rambue oyovaicho mburuvicha ndive vae oyovaicho co Tumpa iporoócuai ndive. Jare mburuvicha oiporaraucata oyovaicho jae ndive vae. Echa mburuvicha reta mbaeti omonguɨye icavi vae oyapo vae. Omonguɨye icavi mbae vae oyapo vae. Jae rambue eyapo icavi vae, agüɨye vaera requɨye mburuvicha güi. Echa mburuvicha imiari cavita nderé. Mburuvicha reta oyeócuai ñogüɨnoi Tumpa pe. Echa Tumpa oiparavo, nemborɨ vaera. Erei icavi mbae vae reyapo yave, equɨye chugüi reta. Echa Tumpa omee chupe reta mbaepuere oiporarauca vaera. Jae rambue oyeócuai ñogüɨnoi Tumpa pe, oiporarauca yave icavi mbae vae oyapo vae reta pe. Jae rambue peyapo mburuvicha reta jeigüe, jupi co peyapo vaera rambue, mbaeti pequɨye oiporarauca peve vae güi rambueño. Jare cuae jeco pegua pemboepɨ mburuvicha reta ocovara peve vae. Echa oyeócuai ñogüɨnoi Tumpa pe, jare jae reta iparavɨquɨ co ocovara vaera peve.
Peyapo opaete vae pe jupi co peyapo vaera vae. Echa jupi co mburuvicha reta ocovara vaera peve. Pequɨye jupi co pequɨye vaera chugüi vae güi. Pemboete jupi co pemboete vaera vae. Agüɨye pepía quia pe mbae re. Erei jecuaeño peyoaɨu. Echa iru vae oaɨu vae oyapo ma opaete mboroócuai. Echa mboroócuai jei corai: “Agüɨye eñuvanga menda re. Agüɨye eporoyuca. Agüɨye nemonda. Agüɨye ndeapu iru vae re. Agüɨye eipota iru vae reta imbaembae”. Jocorai jei. Jare oime ye iru mboroócuai reta. Erei opaete cuae mboroócuai reta metei ramiño co. Jae co cuae: “Eaɨu iru vae reyeaɨu rami”. 10 Echa iru vae oaɨu vae ngaraa oyapo icavi mbae vae iru vae pe. Jae rambue iru vae oaɨu vae oyapo ma opaete mboroócuai.
11 Coiño ma oi Tumpa ñanemboasa ete vaera. Yaporogüɨrovia ramo yave, mombɨrɨ echa ñandeve. Erei añave coiño ma oi. Peicuaa cavi cuae. Jae rambue icavi co ñañemoatangatu vaera. 12 Ñamojaanga pɨtumimbi mbaeyoa re. Coe seri ma. Jae rambue agüɨye mo yayapo pɨtumimbi pe oyeapo vae. Yayapo tembipe oi yave oyeapo vae. Jocorai ñandepuereta ñañoraro mbaeyoa ndive. 13 Yaico cavi tembipe oi yave yogüɨreco vae rami. Agüɨye yacau. Agüɨye yasavaɨpo. Agüɨye yaporopota. Agüɨye yayapo pochɨi vae. Agüɨye ñañoraro iru vae ndive. Agüɨye ñañemoagüɨro iru vae re. 14 Erei pemaeño ñandeYa Jesucristo re pemomɨrata vaera, pepuere vaera peñoraro mbaeyoa ndive. Agüɨye peñemongueta quirai pepuere peyapo peremimbotaño oipota vae.