10
Cherɨvɨ reta, aipota yae Israel pegua reta oñemboasauca vaera. Jae rambue ayerure Tumpa pe jese reta. Echa chepuere amombeu jesegua reta quirai oipota yae oyeócuai Tumpa pe, erei oyeócuai tei chupe oicuaa mbae reve. Echa mbaeti oicuaa quirai Tumpa ñanembojupi. Jae rambue jecuaeño oipota tei oñembojupi. Mbaeti omaeño Tumpa re ombojupi vaera. Echa Cristo opa ma omboai Moisés iporoócuai. Mbaeti ma quia ipuere oñembojupiuca mboroócuai jeigüe re oyapo vae rupi. Opaete Cristo re güɨrovia vae reta oñembojupiuca co.
Echa Moisés oicuatía jocuae oipota oñembojupiuca mboroócuai jeigüe re oyapo vae rupi vae re corai: “Oime yave quia jocuae mbaembae oyapo vae, güɨnoita tecove opa mbae vae oyapo rambue”. Jocorai oicuatía. Erei oñembojupiuca mborogüɨrovia rupi vae re Tumpa jei corai: “Agüɨye eñemongueta ndepɨa pe: ¿Quia ra oyeupita ara pe güeru vaera cuae ɨvɨ pe Cristo? Agüɨye vi ere: ¿Quia ra ogüeyɨta güeru vaera Cristo omanogüe vae reta ipɨte güi?” Jocorai jei. Jare Tumpa jei ye corai: “Cheñee coiño oi ndegüi. Ndepuere nemiari jese, jare ndepuere reñemongueta jese”. Jocorai jei. Jae co ñee romombeu vae. Echa romombeu iru vae reta pe jae reta güɨrovia vaera. Nde rere yave: “Jesús co jae cheYa”, jare rerovia yave ndepɨa pe Tumpa omoingove ye co Jesús güeru omanogüe vae reta ipɨte güi, reñemboasaucata co. 10 Echa ndepɨa pe rerovia yave, reñembojupiucata co, jare rere yave: “Jesús co jae cheYa”, reñemboasaucata co.
11 Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: “Güɨrovia jese vae ngaraa etei jei: Agüɨyeta tei arovia jese”. Jocorai oyecuatía oi. 12 Echa judío jare judío mbae vae mbaeti oyoavɨ oyougüi. Echa ñandeYa co jae opaete vae iYa, jare tuicha yae oyecuaa ñandeve imbaepuere yayerure chupe mbae re yave. 13 Echa oyerure ñandeYa pe omboasa vaera vae oñemboasaucata co. 14 Erei ngaraa quia oyerure ñandeYa pe omboasa vaera, mbaeti yave güɨrovia jese. Jare ngaraa güɨrovia jese, mbaeti yave oendu jesegua. Jare ngaraa oendu jesegua, mbaeti yave quia omombeu chupe. 15 Jare ngaraa quia omombeu chupe, mbaeti yave Tumpa omondo. Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: “Yayerovia yae co. Echa yogüeru ma ovae ñee mbɨacatu regua omombeu vae reta. Yogüeru omombeu vaera ñandeve ñee icavi vae, ñande yayerovia vaera”. Jocorai oyecuatía oi.
16 Erei mbaeti opaete vae güɨrovia ñee icavi vae. Echa aracae Isaías jei corai: “CheYa, ¿quia ra güɨrovia romombeu chupe vae?” Jocorai jei. 17 Jae rambue romombeu Cristo regua, iru vae reta oendu vaera. Jare oendu yave, amogüe vae güɨrovia.
18 Erei taparandu peve: ¿Mbaeti ra oendu reta? Oendu reta co. Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Tumpa jembiócuai reta yogüɨraja opaete ɨvɨ rupi, jare omombeu opaete vae pe.
Jocorai oyecuatía oi. 19 Erei taparandu ye peve: ¿Mbaeti ra oicuaa Israel pegua reta? Oicuaa reta co. Echa tenonde voi aracae Moisés jei corai:
Ayapota icavi vae mbaeti co chembae vae reta pe, pe reta peñemoagüɨro vaera jese reta —jei Tumpa—.
Ayapota icavi vae mbaeti iyaracuaa vae pere chupe vae reta pe, pe reta pepochɨ vaera —jei.
Jocorai jei. 20 Jare Isaías jei ye oquɨye mbae reve corai:
Mbaeti chereca vae reta chevae ma —jei Tumpa—.
Ayecuaa mbaeti oparandu cheré vae reta pe —jei.
Jocorai jei. 21 Jare Isaías jei ye Israel pegua reta re corai: “Jecuaeño aeni tei yogüeru vaera cheve —jei Tumpa—. Erei mbaeti oyapo che jae chupe reta oyapo vaera vae. Jecuaeño oyovaicho che ndive —jei”. Jocorai jei.