5
Gadareno pegua aña oya jese vae
Jayave yogüɨraja ovae ɨ guasu jovaicho pe gadareno reta iɨvɨ pe. Jesús ogüeyɨ ma chalana güi rupive, ou oovaiti teogüerɨrurenda güi cuimbae aña oya jese vae. Jae oico teogüerɨrurenda rupi, jare mbaeti ma quia ipuere oñapɨti, yepe tei oñapɨti cadena pe. Jeta vese ma jae reta oñapɨti tei cadena pe jare oipocua tei jiero pe. Erei jae omondoo cadena reta, jare opa oyoca ipocuaa. Jare mbaeti quia ipuere jese. Jare jecuaeño pɨtu rupi jare ara rupi oi teogüerɨrurenda rupi jare ɨvɨtɨ rupi, jare jecuae osapúcai jare oñembopere ita pe. Cuae cuimbae oecha yave Jesús mombɨrɨ güi, osɨi icotɨ jare oyeatɨca jóvai. Jare iñeeata reve jei:
—¿Maera pa reyu chemambeco, Jesús? Nde co jae Tumpa ara pe oi vae Taɨ. Ayerure ndeve Tumpa jee re agüɨye eiporarauca cheve —jei.
Echa Jesús jei aña pe:
—Ecua cuae cuimbae güi, aña.
Jayave Jesús oparandu chupe:
—¿Mbae pa nderee?
—Cheree co jae jeta vae. Echa jeta yae co ore —jei chupe.
10 Jare aña reta oyerure yae Jesús pe agüɨye vaera omondo reta jocuae ɨvɨ güi. 11 Jare joco pe jeta cuchi reta ocaru ñogüɨnoi coiño ɨvɨtɨ güi. 12 Jayave aña reta oyerure Jesús pe:
—Oremondo cuchi reta pe. Emaeño toroya jese reta —jei reta.
13 Jayave Jesús omaeño jese reta. Jare aña reta yogüɨraja cuimbae güi, jare oya cuchi reta re. Jayave cuchi reta osɨi tanta oa ɨ guasu pe ɨvɨa güi, jare joco pe ipɨtupa. Oyepapa dos mil rupi.
14 Jayave cuchi iñangarecoa reta otecuarai, jare omombeu tenta pegua reta pe jare icatu rupigua reta pe oyeapo vae regua. Jare oendu vae reta yogüeru, oecha vaera mbae oyeapo vae. 15 Jare yogüeru ovae yave Jesús oia pe, oecha cuimbae aña oya jesegüe vae oguapɨ oi joco pe. Oecha oñemonde ma jare iyaracuaa cavi ma oi. Jae co tenonde yave jeta aña oya jese vae. Jare opaete yogüeru vae reta oquɨye. 16 Jare jocuae cuchi iñangarecoa tenonde yave oecha vae reta omombeu iru reta pe quirai oyeapo cuimbae aña oya jesegüe vae pe jare cuchi reta pe. 17 Jayave yatɨ vae reta omoñera Jesús ojo vaera iɨvɨ güi. 18 Jare Jesús oyeupi ye yave chalana pe, cuimbae aña oya jesegüe vae oyerure chupe:
—Emaeño cheré aja vaera nderupíe —jei.
19 Erei Jesús mbaeti omaeño jese.
—Ecua ndero pe emombeu nerentara reta pe mbae icavi yae vae ndeYa oyapo ndeve vae —jei chupe—, jare quirai ndeparareco —jei.
20 Jayave cuimbae ojo, jare omboɨpɨ omombeu ɨvɨ Decápolis jee vae pe mbae icavi yae vae Jesús oyapo chupe vae. Jare opaete vae ipɨacañɨ jese.
Jairo tayɨ jare cuña Jesús jemimonde re opoco vae
21 Jesús ojo ovae yave ɨ guasu jovaicho pe chalana pe, yogüeru jeta yae vae jae oia pe. Jare Jesús opɨta ɨ guasu jembeɨ pe. 22 Jayave ou metei cuimbae Jairo jee vae. Jae co judío reta itupao re oñangareco vae. Oecha yave Jesús, oyeatɨca jóvai. 23 Jare oyerure yae chupe:
—Cherayɨ omanota ma oi —jei—. Yaja eñono ndepo jese embogüera, agüɨye vaera omano —jei chupe.
24 Jayave Jesús ojo jae jupíe. Jare jeta yae vae yogüɨraja Jesús jupíe, jare oyopɨ yae. 25 Jare jae reta jupíe ojo metei cuña doce año ma oiporara tugüɨguasu vae. 26 Jare oiporara yae ma jeta oporopoano vae reta oipoano tei reve, jare opaete icorepoti omee ma oporopoano vae reta pe. Erei mbaeti etei ocuera. Jeseve jeieteño ma imbaerasɨ. 27 Jae oendu Jesús regua yave, oya Jesús re icupe cotɨ jeta vae reta ipɨte rupi, jare oyavɨquɨ jemimonde.
28 —Yepe tei jemimondeño tayavɨquɨ, erei acuerata co —jei.
29 Jare jupiveiño jugüɨguasu opɨta chugüi, jare oñandu jete ocuera ma imbaerasɨ güi. 30 Jayave Jesús oicuaa ombogüera ma co quia imbaepuere pe. Jae rambue oyerova omae jeta vae re, jare oparandu:
—¿Quia pa cheremimonde oyavɨquɨ?
31 Jayave jemimboe reta jei chupe:
—Reecha co cuae jeta vae ndeopɨ ñogüɨnoi. ¿Maera pa rere: Quia pa cheremimonde oyavɨquɨ? —jei reta chupe.
32 Erei Jesús omae iyɨpɨ rupi, oecha vaera quia ra jocorai oyapo. 33 Cuña oicuaa oyeapo ma chupe vae, jare ou icotɨ. Oquɨye güi orɨrɨi, jare oyeatɨca Jesús jóvai, jare omombeu chupe opaete oyeapo ma vae. 34 Jayave Jesús jei chupe:
—Recuera ma, chereindɨ, rerovia cheré rambue. Ecua ndepɨacatu reve. Recuera ma co nembaerasɨ güi —jei.
35 Jare Jesús imiari oi rambueve, yogüeru ovae amogüe vae tupao re oñangareco vae jo güi.
—Nderayɨ omano ma —jei reta—. Agüɨye mo emambeco oporomboe vae —jei reta chupe.
36 Erei Jesús cuae oendu yave, jei tupao re oñangareco vae pe:
—Agüɨye ndepɨatɨtɨ. Eporogüɨroviaño —jei.
37 Jare mbaeti omaeño iru reta re yogüɨraja vaera jae ndive, jaeño Pedro, Jacobo, jare Juan - jae co Jacobo tɨvɨ. 38 Yogüɨraja ovae yave tupao re oñangareco vae jo pe, Jesús oecha jeta osapúcai vae reta. Oyaeo jare jase yae ñogüɨnoi. 39 Jesús oique yave o pe, jei chupe reta:
—¿Maera pa pesapúcai jare peyaeo? Cuae cuñatai mbaeti co omano. Oqueño co oi —jei.
40 Erei jae reta oyóyai. Jayave Jesús omoe opaete vae oca pe, jare güɨroique cuñatai oia pe cuñatai tu jare ichɨ, jare jemimboe jae ndive yogüɨraja vae reta. 41 Jayave Jesús oipɨɨ cuñatai ipo pe.
—Talita cumi —jei chupe. (Cuae oipota jei: ¡Cuñatai! che jae ndeve: ¡Epúa!)
42 Jayave cuñatai opúa jare omboɨpɨ oguata. Echa doce año ma güɨnoi. Jare Jesús ndive ñogüɨnoi vae reta ipɨacañɨ yae. 43 Jayave Jesús oyócuai yae reta agüɨye vaera omombeu quia pe, jare oyócuai vi omongaru vaera cuñatai.