11
Jesús oique Jerusalén pe
Jare coiño ma Jerusalén güi ñogüɨnoi yave, yogüɨraja ovae tenta reta Betfagé jare Betania iyɨpɨ pe. Jayave ɨvɨtɨ Oliva jóvai ñogüɨnoi yave, Jesús oyócuai mócoi jemimboe reta:
—Pecua pea tenta ñanderóvai oi vae pe —jei chupe reta—. Peo pevae rupive, pevaeta metei mburica mi taɨrusu vae oñeapɨti oi. Mbaeti etei vɨteri quia opo jese. Peyora jare peru —jei—. Jare oime yave quia jei peve vae: ¿Maera pa cuae peyapo? pere chupe: ÑandeYa oipota oiporu, erei ɨmambae güeruruca yeta cuae pe —pere, jei chupe reta.
Jayave Jesús jemimboe reta yogüɨraja, jare ovae mburica mi taɨrusu vae. Oñeapɨti oi tape pe metei onque jóvai. Jayave jae reta oyora. Jare amogüe joco pe ñogüɨnoi vae jei Jesús jemimboe reta pe:
—¿Maera pa peyora pei mburica mi?
Jesús jemimboe reta jei chupe reta Jesús oyócuai jei vaera vae. Jayave joco pe ñogüɨnoi vae reta omaeño güɨraja vaera. Jayave güɨraja mburica mi taɨrusu vae Jesús oia pe. Jayave Jesús jemimboe reta oñono iyasoya mburica mi icupe re, jare Jesús opo jese. Jare jeta vae oipɨso iyasoya tape rupi mburica mi jenonde, jare iru vae reta oyasɨa ñanaroquɨ jare oñono tape rupi. Jare Jesús jenonde yogüɨraja vae reta jare jaɨcue yogüɨraja vae reta iñeeata reve jei:
—¡Hosanna! Opaete tomboete ñandeYa ombou vae. 10 Oporoocuaita ñanetenondegua David jee vae oporoócuai rami. Toñemboeteuca. Tei reta Hosanna ara pe —jei reta.
11 Jare Jesús ojo ovae Jerusalén pe, jare oique Tumpa jo pe. Joco pe omae opaete mbaembae re. Jare caaru ma yave, ou ye Betania pe jocuae doce jemimboe reta ndive.
Ɨva ia mbae vae
12 Pɨareve pe yogüɨraja ye Betania güi, jare Jesús ñɨmbɨaɨ. 13 Jare mombɨrɨ güi oecha metei ɨva joo reve, jare ojo icotɨ oecha vaera oime ra ia. Erei oeca yave, mbaeti ovae ia, jaeño joo. Echa ndei ovae ɨva ia vaera. 14 Jayave Jesús jei ɨva pe:
—Ngaraa etei ma quia jou ndeía.
Jare jemimboe reta oendu.
Jesús Tumpa jo pe oyapo vae
15 Jare yogüɨraja ovae Jerusalén pe. Jayave Jesús oique Tumpa jo pe, jare omboɨpɨ omoe joco güi Tumpa jo pe omaemee vae reta jare ombaegua vae reta, jare omboyapara corepoti oipoepɨ vae reta imesa reta jare pɨcasu reta omee vae reta iguapɨa reta. 16 Jare mbaeti omaeño quia re ivoɨta reve oguata vaera Tumpa jo rupi. 17 Jare jei joco pe ñogüɨnoi vae reta pe:
—Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: “Chero oñembojeeta o opaete ɨvɨ pegua reta ipuere oyerure Tumpa pe pɨpe vae pe”. Jocorai oyecuatía oi. Erei pe reta peyapo ma imonda vae reta oñemia rami —jei chupe reta.
18 Jayave sacerdote reta itenondegua reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta cuae oendu yave, oeca quirai ipuere oyucauca Jesús. Echa jae reta oquɨye chugüi, opaete vae ipɨacañɨ iporomboe re rambue. 19 Jare pɨtu ma yave, Jesús ou ye Jerusalén güi.
Ɨva yɨpi ma
20 Pɨareve pe neimbove yave oasa yogüɨraja ye yave, oecha ɨva yɨpi ma iyɨpɨ güive. 21 Jayave Pedro imaendúa jese, jare jei Jesús pe:
—¡Emae! oporomboe vae. Ɨva reyepopeyu jese vae yɨpi ma —jei.
22 Jesús jei jemimboe reta pe:
—Perovia Tumpa. 23 Añete che jae peve, yae yave cuae ɨvɨtɨ pe: Ecua eñemombo ɨ guasu pe, yarovia yave yaegüe oyeapota, oyeapota co ñandeve. Mbaeti yave yae ñandepɨa pe: Ngaraa ndipo oyeapo, oyeapota co ñandeve —jei chupe reta—. 24 Jae rambue che jae peve, oime yave mbae peipota vae, peyerure Tumpa pe jese. Jare perovia yave Tumpa omeeta co peve, penoita co —jei—. 25 Jare peyerure pei Tumpa pe yave, peɨro iru icavi mbae vae oyapo pecotɨ vae pe, peRu ara pe oi vae iñɨro vaera vi peve pembaeyoa reta re. 26 Erei mbaeti yave peɨro iru icavi mbae vae oyapo pecotɨ vae pe, peRu ara pe oi vae ngaraa vi iñɨro peve pembaeyoa reta re —jei.
Jesús imbaepuere
27 Jare yogüɨraja ovae ye Jerusalén pe. Jare Jesús oguata rambueve Tumpa jo rupi, yogüeru jae oia pe sacerdote reta itenondegua reta, mboroócuai re oporomboe vae reta, jare tenta pegua reta itenondegua reta. 28 Jae reta oparandu chupe:
—¿Mbae nunga mbaepuere pa renoi cuae mbaembae reyapo vaera? ¿Quia pa omee ndeve mbaepuere cuae reyapo vaera? —jei reta.
29 Jayave Jesús jei chupe reta:
—Che vi taparandu peve mbae re. Pemombeu yave cheve, che amombeuta vi peve mbae nunga mbaepuere anoi cuae mbaembae ayapo vaera —jei—. 30 ¿Quia pa ombou Juan oporombobautiza vaera? ¿Tumpa pa ombou? ani ¿ɨvɨ pegua reta pa ombou? Pemombeu cheve —jei chupe reta.
31 Jayave jae reta jei oyoupe:
—Yae yave: Tumpa co ombou, jae jeita ñandeve: Jocorai yave, ¿maera pa mbaeti perovia? 32 Ani ¿yaeta pa: Ɨvɨ pegua reta co ombou? —jei reta.
Erei jae reta oquɨye tenta pegua reta güi. Echa opaete vae güɨrovia Juan co jae añetete metei Tumpa iñee omombeu vae. 33 Jae rambue jei reta Jesús pe:
—Mbaeti roicuaa.
—Che vi ngaraa amombeu peve mbae nunga mbaepuere anoi cuae mbaembae ayapo vaera —jei Jesús chupe reta.