4
Cuae ɨvɨ pegua iamingo oyovaicho Tumpa ndive
¿Maera pa peñoraro oyoupi? Tamombeu peve. Peñoraro oyoupi, peremimbota reta oñoraro ñogüɨnoi pepɨa pe rambue. Peipota tei mbaembae, erei mbaeti penoi. Peporoyuca jare jecuae peipota tei mbaembae, erei mbaeti pepuere penoi. Peñoraro oyoupi. Erei mbaeti penoi, mbaeti peyerure Tumpa pe jese rambue. Peyerure mbaembae re Tumpa pe, erei jae mbaeti omee peve. Mbaeti peyerure cavi. Echa peyerure mbaembae re pemongata vaera peremimbota reño. Pe reta menda re oñuvanga vae reta rami co. ¿Mbaeti pa peicuaa quirai cuae ɨvɨ pegua iamingo oyovaicho Tumpa ndive? Jae rambue peipota yave peyeapo ɨvɨ pegua iamingora, peyeapota co Tumpa jovaichora. Añete vae co cuae Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae:
Espíritu Santo ñandepɨa pe oico vae ñanderaɨu yae.
Jocorai oyecuatía oi. Erei Espíritu Santo omee ñandeve jeta yae ipɨacavi. Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Tumpa oyovaicho oñemboete vae reta ndive.
Erei omee ipɨacavi oñemomichi vae reta pe.
Jocorai oyecuatía oi.
Jae rambue peyapo Tumpa oipota peyapo vaera vae. Peñoraro aña guasu ndive, jare jae otecuaraita pegüi. Peya Tumpa re jare Tumpa oyata peré. Pe reta co jae iyoa vae reta. Agüɨye mo peyapo pochɨi vae. Peyoe pepɨa agüɨye vaera penoi ñemongueta icavi mbae vae. Pepɨatɨtɨ jare peyaeo. Pepɨatɨtɨ pepuca vaeragüe. Pepɨatɨtɨ yae peyerovia vaeragüe. 10 Peñemomichi ñandeYa jóvai, jare jae pemboeteucata.
Agüɨye pere icavi mbae vae oyocotɨ
11 Cherɨvɨ reta, agüɨye pere icavi mbae vae oyocotɨ. Oime yave quia jei icavi mbae vae tɨvɨ cotɨ vae, ojaa co oi tɨvɨ. Jocuae nunga jei oi icavi mbae vae mboroócuai cotɨ jare ojaa co oi mboroócuai. Erei rejaa yave mboroócuai, mbaeti reyapo mboroócuai jeigüe. Jaeño rejaa mboroócuai. 12 Jaeño Tumpa omee mboroócuai jare ipuere oporojaa. Jae ipuere oporomboasa jare ipuere oporomboai. Nde mbaeti etei ndepuere reporojaa.
Mbaeti peicuaa mbae ra oyeapota pɨareve
13 Peñemongueta michi pegua. Echa pe reta pere corai: Añave ani pɨareve yajata jocuae tenta pe, jare yaicota joco pe metei año pegua. Yaguata mbaembae jare ñameeta mbaembae ñamongana vaera corepoti. Jocorai pere. 14 Erei pe reta mbaeti peicuaa mbae ra oyeapota pɨareve. Mbaeti peicuaa oimeta ra pei pɨareve. Echa perecove ɨvɨti rami co. Oyecuaa michi peguaño. Jayave ɨmambae mbaeti ma oi. 15 Jae rambue pereta tei corai: ÑandeYa oipota yave, yaicota joco pe jare yayapota jocuaecuae. Jocorai pereta tei. 16 Mbaeti yave pere jocorai, peñemboete co pei pe reta etei peyapota vae re. Jare jocorai peñemboete yave, peyapo icavi mbae vae.
17 Jae rambue peicuaa yave mbae icavi peyapo vaera vae, mbaeti yave peyapo, mbaeyoa co peyapo.