2
Oicocatu vae reta jare paravete vae reta
Cherɨvɨ reta, pe reta perovia ñandeYa Jesucristo re. Jae oñemboeteuca ma. Jae rambue agüɨye peiparavo pemboete vaera oicocatu vae reta jare peroɨro vaera paravete vae reta. Güɨramoi oiqueta peñemboatɨa pe cuimbae oicocatu vae jare cuimbae paravete vae. Cuimbae oicocatu vae jemimonde ipora yae jare güɨnoi ipoacavera oro pegua vae. Erei cuimbae paravete vae jemimonde indechi yae. Pemae cavi yave jemimonde ipora yae vae re jare pere yave chupe: Eguapɨ cuae pe. Cuae tenda icavi co; jare pere yave paravete vae pe: Eñemboɨ joco pe; ani: Eguapɨ ɨvɨ pe, pemboete co pei jocuae oicocatu vae jare peroɨro co pei paravete vae. Mbaeti icavi jocorai peporojaa vaera. Icavi mbae co peñemongueta.
Peyeapɨsaca cheré, cherɨvɨ reta aaɨu vae. Tumpa oiparavo paravete vae reta oicocatu vaera iporogüɨrovia re jare güɨnoi vaera imbaera iporoocuaia pe. Echa jocuae Tumpa güɨrocuavee opaete oaɨu vae reta pe. Erei pe reta peroɨro paravete vae reta. Peicuaa co quirai oicocatu vae reta oñemombae pembaembae re jare oñeapo peré. Tumpa peparavo Jesucristo jee re. Erei peicuaa co quirai oicocatu vae reta jei icavi mbae vae jocuae jee icavi vae cotɨ.
Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Eaɨu iru vae nde reyeaɨu rami.
Cuae co jae mboroócuai Tumpa iporoocuaia pegua. Peyapo yave cuae mboroócuai, peyapo co icavi vae. Erei peiparavo yave pemboete vaera oicocatu vae reta jare peroɨro vaera paravete vae reta, peyapo mbaeyoa. Echa mboroócuai oicuauca peve peyavɨ co mboroócuai. 10 Oime yave quia opaete mboroócuai jeigüe oyapo cavi vae, metei oyavɨ yave, oyavɨ ma opaete mboroócuai. 11 Mboroócuai pe oyecuatía oi corai:
Agüɨye eñuvanga menda re.
Erei jae ramiño vi oyecuatía oi corai:
Agüɨye eporoyuca.
Güɨramoi nde mbaeti reñuvanga menda re. Erei reporoyuca yave, reyavɨ ma mboroócuai. 12 Tumpa peraata mboroócuai oporoyora vae rupi. Jae rambue pemiari cavi jare peyapo icavi vae. 13 Echa oime yave quia mbaeti iru vae oiparareco vae, Tumpa ojaata oiparareco mbae reve, yepe tei Tumpa oporoparareco oyerovia reve oporojaa yave.
Mborogüɨrovia jare mboroócuai jeigüe
14 Güɨramoi quia jei güɨnoi co mborogüɨrovia, erei mbaeti oyapo mboroócuai jeigüe. Jocorai yave, iporogüɨrovia mbaeti co mbae. Ngaraa oñemboasauca iporogüɨrovia rupi. 15 Güɨramoi metei perɨvɨ ani metei pereindɨ mbaeti güɨnoi jemimondera jare jembiura. 16 Pere yave chupe: Ecua ndepɨacatu reve. Nderacu catu jare nerɨvata, erei mbaeti yave pemee chupe mbaembae oata chupe vae, jocuae pere vae mbaeti co mbae. 17 Jae ramiño vi mbaeti yave peyapo mboroócuai jeigüe, jaeño mborogüɨrovia penoi, jare jocuae mbaeti co mbae.
18 Güɨramoi quia jeita: Nde rere renoi co mborogüɨrovia jare che jae ayapo mboroócuai jeigüe. Nde mbaeti ndepuere reicuauca cheve ndeporogüɨrovia. Echa mbaeti reyapo mboroócuai jeigüe. Erei che aicuaucata ndeve cheporogüɨrovia mboroócuai jeigüe ayapo vae rupi. 19 Nde rerovia oime co meteiño Tumpa. Icavi co jocuae rerovia vaera. Erei aña reta vi güɨrovia jocuae. Erei jae reta orɨrɨi oquɨye güi. 20 Nde co jae mbaeti iyaracuaa vae. ¿Reipota pa aicuauca vaera ndeve quirai ndeporogüɨrovia mbaeti co mbae, mbaeti yave reyapo mboroócuai jeigüe? 21 Nemaendúa ñanetenondegua Abraham re. Jae oñembojupiuca oyapo vae re, güɨrocuavee taɨ Isaac Tumpa pe güɨrocuaveea pe yave. 22 Ndepuere reicuaa quirai Abraham iporogüɨrovia oyapouca chupe Tumpa jei chupe oyapo vaera vae. Abraham oyapo vae oicuauca icavi yae co iporogüɨrovia. 23 Jare oyeapo Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae. Echa oyecuatía oi corai:
Abraham güɨrovia Tumpa, jare Tumpa ombojupi iporogüɨrovia jeco pegua.
Jare Abraham oñembojee Tumpa iamingo pe.
Jocorai oyecuatía oi. 24 Jae rambue pepuere peicuaa quirai Tumpa ombojupi mboroócuai jeigüe oyapo vae. Mbaeti ombojupi mborogüɨroviaño güɨnoi vae.
25 Jae ramiño Rahab aguasa rupi oico vae oñembojupiuca oyapo vae re, Israel pegua Josué omondo vae reta re omaeño opɨta vaera jo pe yave jare omondo ye ambué tape rupi yave.
26 Metei jete tecove mbaeti güɨnoi vae omano ma co. Jae ramiño vi ndeporogüɨrovia mbaeti co mbae, mbaeti yave reyapo mboroócuai jeigüe.