4
Erei che jae peve cuae: Metei cuimbae omano yave, taɨ güɨnoita tu imbaembaegüe vae michia oico rambueve, oyovaque metei oyeócuai vae ndive, yepe tei opaete mbaembae imbae ma co. Echa omboe vae reta jare oñangareco jese vae reta güɨnoi mbaepuere jese jare imbaembae re, jae oupitɨ regua iaño tu amɨri ndei omano mbove omombeu vae. Jae ramiño vi tenonde yave moromboe ɨvɨ pegua mbaepuere güɨnoi oreré. Echa jayave roicose jocuae michia rami. Erei ou ma ovae yave ara, Tumpa ombou Taɨ. Jae oa cuña güi, jare mboroócuai güɨnoi mbaepuere jese, jae ipuere vaera oepɨ mboroócuai güɨnoi mbaepuere jese vae reta, ore orepuere vaera royeapo Tumpa taɨ retara. Jare taɨ reta ma pe reta vi peico rambue, Tumpa ombou pepɨa pe Taɨ iEspíritu. Jae jei: “CheRu, cheRu”. Jae rambue pe reta mbaeti ma tembiócuai reta. Pe reta co jae Tumpa taɨ reta. Jare taɨ reta ma peico rambue, Tumpa güɨrocuavee vae pembae co Cristo rupi.
Pablo ipɨatɨtɨ oporogüɨrovia vae reta re
Añete co, tenonde yave mbaeti peicuaa Tumpa yave, peyeocuaise tumpa-raanga reta pe. Jae reta mbaeti etei tecove güɨnoi. Erei añave peicuaa ma Tumpa, ani rambue, Tumpa pecuaa ma. Jae rambue ¿maera pa peipota perovia ye moromboe ɨvɨ pegua reta? Echa mbaeti güɨnoi mbaepuere pemborɨ vaera. ¿Maera pa peipota güɨnoi vaera mbaepuere peré? 10 Echa peñangareco pei ara reta re, yasɨ reta re, arete reta iara reta re, jare año reta re. 11 Chepɨatɨtɨ yae peré. Echa añemongueta güɨramoi aparavɨquɨiño ma pepɨte pe.
12 Cherɨvɨ reta, pomoñera peyapo vaera che ayapo rami. Echa che ayeapo peirura. Mbaeti etei mbae icavi mbae vae peyapo checotɨ. 13 Echa pe reta peicuaa co quirai chembaerasɨ jeco pegua tenonde yave amombeu peve ñee icavi vae. 14 Jare yepe tei chembaerasɨ, erei mbaeti chereroɨro jare mbaeti chemotareɨ. Echa pe reta chemboresive cavi. Metei araɨgua Tumpa güi ou yave mona pepɨri, pemboresiveta tei jocorai. Jare Cristo Jesús ou yave mona pepɨri, pemboresiveta tei jocorai. 15 ¿Maera pa mbaeti ma penoi jocuae yerovia penoise vae? Echa chepuere amombeu peregua cuae: Pepuere yave mona, peequita tei peresa peyeugüi, pemee vaera cheve. 16 Che amombeu peve añete vae. Cuae mbaeti etei oipota jei añemboyovaicho ma pe ndive.
17 Jocuae pembojopa vae reta jatangatu yae peré, erei mbaeti icavi peveguara. Echa oipota pemombia oregüi, pe reta peratangatu vaera jese reta. 18 Erei icavi jecuaeño peratangatu vaera icavi vae re - mbaeti pepɨri ai yaveño. 19 Cherɨvɨ reta, metei cuña oiporara imembɨ oata yave vae rami che aiporara ye ma ai Cristo jecove oyecuaa vaera peré. 20 Aipota tei ai vaera pe reta ndive añave, jare mbaeti tei aipota chemiari vaera peve corai. Echa chepɨacañɨ yae peré.
Omojaanga Agar jare Sara
21 Pe reta peipota mboroócuai güɨnoi vaera mbaepuere peré. Pemombeu cheve, ¿mbaeti pa peicuaa mboroócuai pe oyecuatía oi vae? 22 Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae omombeu quirai Abraham mócoi taɨ güɨnoi. Metei taɨ cuña oyeócuai vae imembɨ co, jare iru taɨ cuña mbaeti oyeócuai vae imembɨ co. 23 Jare jocuae oyeócuai vae imembɨ oñemoña cuimbae jemimbota jeco peguaño. Erei jocuae mbaeti oyeócuai vae imembɨ oñemoña Tumpa güɨrocuavee rambue. 24 Jare cuae co metei jaanga. Echa cuae cuña reta oñemojaanga jocuae mócoi morogüɨrocuavee re. Metei morogüɨrocuavee co jae ɨvɨtɨ Sinaí jee vae re oñemee vae. Cuae morogüɨrocuavee pegua reta co jocuae oa oyeócuai vaera vae reta rami. Echa jocorai vi co Agar imembɨ. 25 Echa cuae Agar oñemojaanga ɨvɨtɨ Sinaí Arabia pegua re, jare oñemojaanga vi tenta Jerusalén cuae ɨvɨ pe oi vae re. Echa jocuae tenta Jerusalén jare Jerusalén pegua reta tembiócuai reta rami co. 26 Erei jocuae Jerusalén ara pe oi vae mbaeti co oyeócuai vae reta rami. Echa jae ñandesɨ rami co. 27 Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Nde mbaeti nemembɨ.
Erei eyerovia, yepe tei mbaeti etei ndepuere renoi nemembɨra.
Nde mbaeti etei nemembɨrasɨ.
Erei esapúcai reyerovia reve.
Echa cuña mbaeti ime güɨnoi vae güɨnoita jeta yae imembɨ cuña ime güɨnoi vae güi.
Jocorai oyecuatía oi.
28 Cherɨvɨ reta, Isaac oa Tumpa güɨrocuavee rambue. Jae ramiño vi ñande ñanoi tecove Tumpa güɨrocuavee vae jeco pegua. 29 Erei jocuae cuimbae jemimbota jeco peguaño oñemoña vae oyapo icavi mbae vae jocuae Espíritu Santo imbaepuere rupi oñemoña vae pe. Jae ramiño vi añave oyeapo ñandeve jocorai. 30 Erei ¿mbae pa jei Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae? Jei corai: “Emombo cuña oyeócuai vae jare imembɨ. Echa cuña oyeócuai vae imembɨ ngaraa güɨnoi Abraham imbaembae. Jaeño cuña mbaeti oyeócuai vae imembɨ güɨnoita Abraham imbaembae”. Jocorai jei. 31 Jae rambue, cherɨvɨ reta, ñande mbaeti co jocuae cuña oyeócuai vae imembɨ rami. Ñande co jae jocuae cuña mbaeti oyeócuai vae imembɨ rami.