9
Corepoti oñemboatɨta vae
Tamombeu ye peve corepoti pemboatɨta vae re. Cuae corepoti rupi pepuereta pemborɨ iru oñeñono tee Tumpa peguara vae reta. Erei cuae peicuaa ma che aicuatía mbae reve. Che aicuaa quirai peipota yae peyapo cuae. Echa cuae re chemiari cavi peré Macedonia pegua reta pe. Che jae chupe reta quirai metei año ma peipota güire peporomborɨ pe reta Acaya pe peico vae. Jare iru vae reta oendu yave quirai pe reta peipota peporomborɨ, jae reta vi oipota oporomborɨ. Erei amondo ma orerɨvɨ reta pepɨri, agüɨye vaera oremiarieiño peré cuae re, jare pemocatɨro voi penoi vaera corepoti, che jae ma rami. Güɨramoi amogüe Macedonia pegua reta yogüɨrajata cherupíe, che aja yave pepɨri. Jare mbaeti yave pemboatɨ corepoti, jae reta oicuaa yave, oremarata. Echa roe chupe reta quirai pe reta peipota peporomborɨ. Jae ramiño vi pe reta pemarata. Jae rambue añemongueta icavi co ayócuai vaera orerɨvɨ reta jae reta rani yogüɨraja vaera pepɨri. Jocorai jae reta ipuereta pemborɨ opa vaera pemboatɨ corepoti tenonde yave pere peipota pemee vae. Jare jocorai yave, che aja yave pepɨri, oyecuaata quirai pemee pepɨacavi rambue, mbaeti ore poócuai rambueño. Ñamojaanga omaetɨ vae mbaembae pemee vae re. Pemaendúa cuae re: Mbovɨño oñotɨ vae mbovɨño oarɨvota. Jare jeta oñotɨ vae jeta oarɨvota. Metei ñavo tomee iquɨreɨ reve oipota omee rami. Agüɨye quia tomee jacateɨ reve ani che ayócuai rambueño. Echa Tumpa oaɨu oyerovia reve omee vae. Jare Tumpa ipuere omee peve jeta mbaembae ipɨacavi jeco pegua, agüɨye vaera etei mbae oata peve, pe reta jecuaeño pepuere vaera peporomborɨ opaete mbaravɨquɨ icavi vae re. Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Jeta omee paravete vae reta pe.
Jupi vae oyapo vae re Tumpa jecuaecuae aveiño imaenduata.
Jocorai oyecuatía oi. 10 Tumpa omee ñandeve ñaneremitɨra ñañotɨ vaera, jare ñanerembiura yau vaera. Jae ramiño vi omeeta peve opaete, pepuere vaera peyapo icavi vae, jare omovendiseta iru vae reta jupi vae peyapo vae rupi. 11 Jocorai pe reta penoita opaete mbaembae icavi vae, pepuere vaera jeta pemee. Jare ore rogüɨraja yave iru vae reta pe pemeeta vae, jae reta omeeta yasoropai Tumpa pe. 12 Echa peyeócuai yave Tumpa pe corai, pemeeta iru oñeñono tee Tumpa peguara vae reta pe mbaembae oata chupe reta vae. Erei mbaeti cuaeño oyeapota. Echa corai peyapo yave, jeta vae omeeta yasoropai tuicha Tumpa pe. 13 Jare peyeócuai yave Tumpa pe pemeeta chupe reta vae rupi, jae reta omboeteta Tumpa peré. Echa corai peicuaucata chupe reta quirai peyapo cuae icavi vae, ñee icavi vae Cristo regua perovia rambue. Jare jae reta omboeteta Tumpa jeta pemeeta chupe reta jare opaete vae pe vae jeco pegua. 14 Jare jae reta oyerureta Tumpa pe peré, jare peraɨuta Tumpa ipɨacavi oyecuaa peré vae jeco pegua. 15 Ñamee yasoropai Tumpa pe mbota jae omee ñandeve vae re. Mbaeti etei ñandepuere yaicuaa cavi cuae mbota.