8
Corepoti omboatɨ oporomborɨ vaera
Añave aipota aicuauca peve quirai oporogüɨrovia vae Macedonia pe oñemboatɨatɨ vae reta oicuauca Tumpa ipɨacavi oñemee chupe reta vae. Echa oiporara rambue, yavai yae chupe reta. Erei oyerovia yae. Jare yepe tei paravete yae reta, erei jeta yae omee, omborɨ vaera iru oporogüɨrovia vae reta. Chepuere amombeu peve quirai jae reta omee che añemongueta icavi co omee vaera vae. Añete co, omee reta jeta yae che añemongueta icavi co omee vaera vae güi. Jare omee reta che ayócuai mbae reve. Jare oyerure yae oreve romboresive vaera jocuae oipota omee vae, jocorai ipuere vaera omborɨ iru oñeñono tee Tumpa peguara vae reta. Jare oyapo reta jeta yae ore roñemongueta oyapota vae güi. Echa oñemee reta ñandeYa pe oyeócuai vaera. Jayave oñemee reta oreve vi, oremborɨ vaera Tumpa jemimbota rupi. Jae rambue romoñera Tito opa vaera omboatɨ pe reta pemeeta pepɨacavi jeco pegua vae. Echa jae etei omboɨpɨ omboatɨ. Peporogüɨrovia tuicha yae co. Icavi yae peporomboe. Jeta mbaembae peicuaa. Peratangatu yae jare oreraɨu yae. Opaete cuae peyapo cavi yae. Jae rambue peicuauca vi quirai pepɨacavi yae cuae pemeeta vae re.
Cuae che jae peve vae mbaeti co metei mboroócuai. Erei chemiari peve corai iru vae reta oipota omee omborɨ vaera iru oporogüɨrovia vae reta rambue, jare corai peyapo yave, peicuaucata peporoaɨu añetete co. Peicuaa cavi co quirai ñandeYa Jesucristo oicuauca ipɨacavi. Echa yepe tei jae oicocatu yae, erei oñemombaravete ñanderaɨu rambue, ñande yaicocatu vaera Tumpa cotɨ.
10 Che pomboaracuaa cuae re corai: Icavi co peyapo vaera cuae. Echa metei año ma pe reta peñemongueta güire peporomborɨ vaera, jare pemboɨpɨ pemboatɨ pemee vaera. 11 Jae rambue añave jocorai peyapo. Echa cue año pe peipota peyapo cuae. Jae rambue añave opa peyapo cue año pe peipota peyapo vae. Pemee jocuae penoi vae güi, pemborɨ vaera iru oporogüɨrovia vae reta. 12 Echa yaipota yave ñamee ñanequɨreɨ reve, Tumpa oipota ñamee vaera oime ñanoi vae rupi. Tumpa mbaeti co oipota ñamee vaera mbaeti yave ñanoi ñamee vaera.
13 Echa mbaeti etei aipota peñemombaravete yae vaera iru vae reta yogüɨreco cavi vaera. 14 Erei aipota opaete vae oyovaque yogüɨreco vaera. Añave pe reta pepuere pemee mbovɨ jeta penoi vae güi pemborɨ vaera mbaembae oata chupe vae reta. Jae ramiño vi jae reta jeta güɨnoi yave jare mbaembae oata peve yave, jae reta ipuereta omee peve mbovɨ jeta güɨnoita vae güi. Jae rambue jocorai opaete vae oyovaque yogüɨrecota. 15 Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: “Jocuae jeta güɨnoi vae mbaeti mbae oasa güɨnoi, jare jocuae mbovɨño güɨnoi vae pe mbaeti mbae oata”. Jocorai oyecuatía oi.
Tito jare iñeiru reta
16 Erei amee yasoropai Tumpa pe quirai jae omoatangatu Tito pecotɨ, oremoatangatu pecotɨ rami. 17 Echa Tito oipota oyapo ore roipota oyapo vaera vae. Erei jatangatu yae pecotɨ rambue, jaeiño iquɨreɨ ojo pepɨri.
18 Jare romondo jae jupíe orerɨvɨ opaete oporogüɨrovia vae oñemboatɨatɨ vae reta pe oñemboeteuca vae. Echa jae omombeu cavi ñee icavi vae. 19 Jare mbaeti cuae jeco peguaño. Echa oporogüɨrovia vae oñemboatɨatɨ vae reta oiparavo, jae ojo vaera orerupíe oremborɨ vaera cuae mbaravɨquɨ mbɨacavi pegua re. Cuae mbaravɨquɨ royapo romboeteuca vaera ñandeYa jare roicuauca vaera quirai roipota yae roporomborɨ. 20 Corai roipota royapo, agüɨye vaera quia oremboeco cuae jeta corepoti romboatɨ opaete que rupi romee vaera paravete vae reta pe vae re. 21 Jecuaeño roipota royapo jupi vae iru vae reta jovaque, mbaeti ñandeYa jovaqueño.
22 Jare romondo jae reta jupíe iru orerɨvɨ vi. Jeta vese ma jae oicuauca oreve quirai jatangatu jeta mbaembae re. Jare añave jae jatangatu yae pererovia catu yae rambue. 23 Oime yave quia oparandu Tito re vae, pepuere pere jae co cheiru jare oparavɨquɨ co che ndive ore pomborɨ vaera. Ani oparandu yave iru orerɨvɨ reta re, pepuere pere oporogüɨrovia vae oñemboatɨatɨ vae reta omondo, jare jae reta omboeteuca co Cristo. 24 Jae rambue peicuauca chupe reta quirai peaɨu. Jocorai yave, iru oporogüɨrovia vae oñemboatɨatɨ vae reta vi oicuaata, jare jocorai oicuaata añete co mbaembae icavi vae roe chupe reta peré vae.