13
Aracuaa reta jare tamaraeme reta
Mócoi vese ma apou pepɨri. Añave aja yeta pepɨri. Oime yave quia teco oyapo vae, timiari mócoi ani mboapɨ oicuaa cavi jeco regua vae, yaicuaa vaera añete co. Amombeu ma peve taɨcue rupi pepɨri aja yave, jare añave mbaeti pepɨri ai, erei amombeu ye ai peve. Cuae aicuatía opaete mbaeyoa oyapo vae reta pe jare opaete iru reta pe: Che aja ye yave pepɨri, aiporaraucata co iyoa vae reta pe. Jocuae oicuaucata peve quirai Cristo imiari peve che rupi. Echa cuae peipota peicuaa. Jare Cristo mbaeti co ipuere mbae vae rami peré. Echa oicuauca peve imbaepuere. Echa yepe tei Cristo mbaeti mbaepuere güɨnoi vae rami co oyecutu curusu re yave, erei oicove ye Tumpa imbaepuere rupi. Jae ramiño vi ore etei mbaeti mbaepuere rogüɨnoi, erei peicuaata quirai rogüɨnoi tecove ipɨau vae Cristo güi Tumpa imbaepuere rupi. Jae rambue rogüɨnoita co mbaepuere pepɨte pe.
Jecuaeño pemae peyee peicuaa vaera pe reta jae ra co oporogüɨrovia vae añetete vae reta. Peicuaa co quirai Jesucristo oico pepɨa pe, pe reta co jae oporogüɨrovia vae añetete vae reta yave. Erei aipota peicuaa vaera ore co jae oporogüɨrovia vae añetete vae reta. Jare royerure Tumpa pe agüɨye vaera peyapo mbae icavi mbae vae. Mbaeti roipota cuae, iru vae reta oñemongueta vaera ore royapo icavi vae. Jaeño roipota pe reta peyapo vaera icavi vae, yepe tei güɨramoi iru vae reta oñemongueta ore mbaeti royapo icavi vae. Echa mbaeti rogüɨnoi mbaepuere royovaicho vaera añete vae ndive. Jaeño orepuere roñemoiru añete vae ndive. Pe reta pepɨrata yave peporogüɨrovia re, ore royerovia, yepe tei peñemongueta ore mbaeti co orepɨrata. Jare cuae re royerure: Tumpa tapemomɨrata yae peporogüɨrovia re. 10 Jae rambue aicuatía peve corai mbaeti pepɨri ai rambueve, agüɨye vaera aiporu mbaepuere ñandeYa omee cheve vae aiporarauca vaera peve pepɨri aja yave. Echa ñandeYa omee cheve jocuae mbaepuere pomborɨ vaera, mbaeti aiporarauca peve vaeraño.
11 Jaeño ma, cherɨvɨ reta. Peyerovia. Peñemomɨrata peporogüɨrovia re. Peñombopɨacatu. Peico cavi pepɨacatu reve metei ramiño. Jare Tumpa etei oita pe ndive. Tumpa ñanderaɨu jare ñanembopɨacatu. 12 Maraetei peyapo oyoupe yave, peñocuava peyoaɨu reve. 13 Opaete oñeñono tee Tumpa peguara vae reta jei peve Tumpa ndiveño pei.
14 ÑandeYa Jesucristo tomee opaete peve ipɨacavi. Tumpa tomee opaete peve iporoaɨu. Espíritu Santo tomee opaete peve yerovia jae oñemoiru pe ndive rambue. Amén.