10
Mbaepuere Pablo güɨnoi vae
Che etei pomoñera cuae re. Cristo omee cheve añemomichi jare chepɨaguasu vaera. Jae rambue chepuere pomoñera corai, yepe tei amogüe vae jei añemomichi yae pepɨri ai rambueve erei mbaeti pepɨri ai yave chemiari peve aquɨye mbae reve. Erei che pomoñera cuae re. Echa mbaeti aipota cheñeengueta peve aja yave pepɨri. Erei añemongueta güɨramoi icavi co cheñeengueta vaera amogüe pepɨte pe ñogüɨnoi vae pe. Echa jae reta oñemongueta tei ore roico oreremimbota reño. Erei yepe tei ore roico cuae ɨvɨ pe, erei mbaeti roiporu orembaepuere aeño roñoraro vaera aña guasu ndive. Echa ore mbaeti roñoraro orembaepuere ae peño. Ore roñoraro Tumpa imbaepuere tuicha vae pe, orepuere vaera romoamɨri aña guasu, yepe tei imbaepuere tuicha co. Jocorai roicuauca mbaeti co añete oporogüɨrovia mbae vae reta iñemongueta jare opaete moromboe aña guasu oiporu agüɨye vaera iru vae reta oicuaa Tumpa vae. Jare jocorai royapo opaete vae oñemongueta vaera Cristo oipota oñemongueta vaera rami. Jare jeta pe reta peñemongueta yave Cristo oipota peñemongueta vaera rami, aicavita ma ai aiporarauca vaera opaete mbaeti jocorai oipota oñemongueta vae reta pe.
Pe reta pemboete iru vae reta mbae icatu pe oyecuaa vae re. Güɨramoi quia oicuaa cavi jae co Cristo imbae. Erei toicuaa cavi ore vi co jae Cristo imbae, jae rami. ÑandeYa omee oreve mbaepuere orepuere vaera pomborɨ. Mbaeti omee oreve pomboavai vaera. Jare cuae mbaepuere rogüɨnoi vae jecuaeñotai co amboete. Ngaraa chemara jese. Jae rambue agüɨye peñemongueta che aipota pomonguɨye aicuatía peve vae pe. 10 Echa amogüe vae jei corai: “Pablo oicuatía ñandeve vae pe jei ñandeve jeta mbaembae yavai vae yayapo vaera, jare oicuatía mbaepuere güɨnoi vae rami. Erei jae etei oi yave ñandepɨri, oyecuaa quirai jae mbaeti etei mbaepuere güɨnoi, jare imiari yave, ñaroɨro co”. Jocorai jei. 11 Erei jocorai jei vae toicuaa cuae: Roicuauca orembaepuere roicuatía peve vae pe, mbaeti pepɨri roi yave. Jae ramiño vi roicuaucata orembaepuere royapota vae pe, pepɨri roi yave.
12 Oime amogüe vae oñemboete vae. Mbaeti etei roipota roñemboyovaque jae reta ndive. Mbaeti vi roipota roe peve mbaravɨquɨ ore royapo vae icavi yae co mbaravɨquɨ jae reta oyapo vae güi. Jae reta mbaeti iyaracuaa. Echa oñejaa reta iñemongueta ae rupiño, jare jei reta mbaravɨquɨ jae reta oyapo vae icavi yae mbaravɨquɨ iñeiru reta oyapo vae güi. 13 Erei ore ngaraa roe ore royapo metei mbaravɨquɨ icavi vae, mbaeti yave royapo. Echa ore royapo mbaravɨquɨ icavi vae Tumpa omee oreve royapo vaera vae. Jare Tumpa omaeño oreré royapo vaera mbaravɨquɨ icavi vae pepɨte pe vi. 14 Tumpa etei omee oreve mbaepuere cuae mbaravɨquɨ royapo vaera. Mbaeti royavɨ. Añete co, royavɨta tei, mbaeti yave Tumpa omee oreve cuae mbaepuere. Jae rambue rojo ma pepɨri romombeu vaera peve ñee icavi vae Cristo regua. 15 Ngaraa etei roe ore royapo mbaravɨquɨ icavi vae iru vae reta oyapo vae. Erei roipota oñembotuicha vaera peporogüɨrovia. Jare jocorai yave, pepuereta oremborɨ jeta yae mbaravɨquɨ orepuere vaera royapo, Tumpa oipota royapo vaera vae rupi, 16 jare orepuere vaera romombeu ñee icavi vae iru tenta perenta cutɨ ñogüɨnoi vae reta pe. Echa mbaeti etei roipota roe ore royapo mbaravɨquɨ icavi vae iru vae oyapo Tumpa jemimbota rupi vae.
17 Erei oime yave quia oipota oporomboete vae, tomboete ñandeYa. 18 Echa ñandeYa omboeteuca vae oñemboeteucata co, mbaeti co jaeiño oñemboete vae.