7
Menda regua
Añave aipota aicuatía peve jocuae mbaembae peicuatía cheve jese vae re. Icavi tei co cuimbae agüɨye vaera güɨreco cuña. Erei agüɨye vaera peyapo aguasa, cuimbae ñavo togüɨnoi jembireco ae jare cuña ñavo togüɨnoi ime ae. Cuimbae toico jembireco ndive, oyoupi reta icavi yogüɨreco vaera vae rupi. Jae ramiño vi cuña toico ime ndive, oyoupi reta icavi yogüɨreco vaera vae rupi. Cuña mbaeti ipuere oyapo jete ae pe jae oipota oyapo vae rupi. Echa jete ime imbae co. Jae ramiño vi cuimbae mbaeti ipuere oyapo jete ae pe jae oipota oyapo vae rupi. Jae jete jembireco imbae co. Pepuere vaera peyerure ɨma ngatu Tumpa pe, pepuere peyoeya, erei michi peguaño icaviño mócoi reve pe yave. Erei agüɨye peyoeya ete. Taɨcue rupi peya ye oyoe, agüɨye vaera Satanás pe peregua mbaeti ma yave pepuere peyeopia perete oipota vae güi. Erei cuae che jae peve peicuaa vaera mbae icavi peyapo vaera. Mbaeti co poócuai mbae re. Erei aipota tei opaete cuimbae reta yogüɨreco vaera che aico rami. Erei metei ñavo güɨnoi Tumpa omee chupe vae. Jare Tumpa omee metei vae pe vae oyoavɨ omee iru vae pe vae güi.
Jae rambue che jae ndeiño omenda vae reta pe jare imemano vae reta pe cuae: Icavi tei co agüɨye vaera omenda, che mbaeti amenda rami. Erei mbaeti yave ipuere oyeopia jete oipota vae güi, icavi co omenda vaera. Echa mbaeti yave ipuere oyapo jete oipota yae oyapo vae, oiporara yaeta co. Jae rambue icavi co omenda vaera.
10 Jare ayócuai omenda vae reta corai - erei mbaeti cheño ayócuai, echa ñandeYa vi oyócuai corai: Cuña agüɨye toeya ime. 11 Erei oeya yave ime, toico omenda mbae reve, ani tojo ye ime pɨri toñemoiru ye jae ndive. Jare cuimbae agüɨye toeya jembireco.
12 Erei iru reta pe che jae cuae - mbaeti co mboroócuai ñandeYa omee vae: Oime yave metei cuimbae oporogüɨrovia vae jare jembireco mbaeti yave oporogüɨrovia, jembireco oipota yave oico jae ndive, agüɨye toeya. 13 Jae ramiño vi oime yave metei cuña oporogüɨrovia vae jare ime mbaeti yave oporogüɨrovia, ime oipota yave oico jae ndive, agüɨye toeya. 14 Echa cuimbae mbaeti oporogüɨrovia vae güɨramoi güɨroviata Cristo re jembireco oporogüɨrovia vae jeco pegua. Jae ramiño vi cuña mbaeti oporogüɨrovia vae güɨramoi güɨroviata Cristo re ime oporogüɨrovia vae jeco pegua. Jare oyoeya yave, imichia reta ngaraa ndipo güɨrovia Cristo re. Erei mbaeti yave oyoeya, güɨramoi güɨroviata Cristo re. 15 Erei oporogüɨrovia mbae vae oeya yave oporogüɨrovia vae, cuae mboroócuai amombeu peve vae mbaeti co oporogüɨrovia vae peguara. Echa Tumpa ñandeparavo yaico cavi vaera ñandepɨacatu reve. 16 Echa nde, cuña, mbaeti reicuaa oñemboasaucata ra neme ndereco pegua. Jae ramiño vi nde, cuimbae, mbaeti reicuaa oñemboasaucata ra nerembireco ndereco pegua.
17 Erei metei ñavo jecuaeño toyapo mbaravɨquɨ ñandeYa omee chupe oyapo vaera vae. Metei ñavo toico, Tumpa oeni oñemboasauca vaera yave oico rami. Jare jocorai ayócuai opaete oporogüɨrovia vae oñemboatɨatɨ vae reta. 18 Güɨramoi Tumpa oeni oñemocircuncidauca vae oñemboasauca vaera. Topɨta jocoraiño. Jae ramiño vi güɨramoi Tumpa oeni oñemocircuncidauca mbae vae oñemboasauca vaera. Agüɨye toñemocircuncidauca. 19 Ñañemocircuncidauca yave, mbaeti co mbae. Jae ramiño vi mbaeti yave ñañemocircuncidauca, mbaeti co mbae. Jaeño icavi yayapo vaera Tumpa iporoócuai reta. 20 Metei ñavo jecuae toico Tumpa oeni oñemboasauca vaera yave oico rami. 21 Güɨramoi Tumpa oeni metei tembiócuai oñemboasauca vaera. Agüɨye tipɨatɨtɨ jocuae re. Erei ipuere yave oyeyora tembiócuai güi, icavi co oyapo vaera. 22 Echa ñandeYa oeni yave tembiócuai oñemboasauca vaera, ñandeYa oyora ma opaete imbaeyoa güi. Jae ramiño vi ñandeYa oeni yave mbaeti oyeócuai vae oñemboasauca vaera, jae oyeapo ma Cristo jembiocuaira. 23 Tumpa omboepɨ ma perepɨ vaera. Jae rambue peyeócuai chupe. 24 Cherɨvɨ reta, metei ñavo toico Tumpa oeni oñemboasauca vaera yave oico rami. Jocorai toyeócuai Tumpa pe.
25 Añave taicuatía peve ndeiño omenda vae re. Mbaeti anoi mboroócuai ñandeYa güi jesegua. Erei che topomboaracuaa. Jare pepuere chererovia, ñandeYa cheparareco rambue. 26 Jae rambue che añemongueta icavi co metei cuimbae oi vaera añave oi rami, cuae ara reta pe yaiporara rambue. 27 Jocuae cuimbae omenda ma vae agüɨye toeya jembireco. Jare jocuae cuimbae ndeiño omenda vae, agüɨye toeca jembirecora. 28 Erei omenda yave, mbaeti co iyoa. Jae ramiño vi cuñatai omenda yave, mbaeti co iyoa. Erei ñemambeco ɨvɨ pegua güɨnoita omenda vae reta, jare che mbaeti aipota peñemambeco vaera jocorai.
29 Erei che jae peve cuae, cherɨvɨ reta: Mbaetita ma ɨma yaico vaera. Jae rambue mbaeti ma tiempo jembireco güɨnoi vae reta oñemambeco yae vaera jembireco re. 30 Jae ramiño vi mbaeti ma tiempo ipɨatɨtɨ vae reta oyaeo vaera. Jae ramiño vi mbaeti ma tiempo oyerovia vae reta opuca vaera. Jae ramiño vi mbaembae ogua vae reta mbaeti ma güɨnoi tiempo opa vaera oiporu imbaembae. 31 Jare mbaembae cuae ɨvɨ pegua oiporu vae agüɨye toipota yae. Echa mbaembae cuae ɨvɨ pegua opata co.
32 Erei mbaeti aipota mbae pemambeco vaera. Cuimbae mbaeti omenda vae oñangareco ñandeYa imbaembae re. Echa oipota omboyerovia ñandeYa. 33 Erei cuimbae omenda vae oñangareco mbaembae ɨvɨ pegua re. Echa oipota omboyerovia jembireco. 34 Jae ramiño vi cuña ime güɨnoi vae oyoavɨ cuñatai ndeiño omenda vae güi. Echa ndeiño omenda vae oñangareco ñandeYa imbaembae re. Echa oipota jete jare jecove oñeñono tee vaera Tumpa peguara. Erei omenda vae oñangareco mbaembae ɨvɨ pegua re. Echa oipota omboyerovia ime.
35 Jare cuae che jae peve icavi peve vaera. Mbaeti etei aipota poopia menda güi. Jaeño aipota peyapo vaera jocuae icavi peyapo vaera vae, pepuere vaera peyeócuai ñandeYa pe peñemambeco mbae reve.
36 Erei metei cuimbae oicuaa yave mbaeti co oyapo jupi vae tayɨ ndeiño omenda vae cotɨ - echa güɨramoi tayɨ mbaeti ma itaɨrusu jare oipota tei omenda - cuimbae toyapo jae oipota vae rupi. Tomaeño tayɨ re omenda vaera. Jocorai oyapo yave, mbaeti co iyoa. 37 Erei güɨramoi iru cuimbae ipɨrata ipɨa pe jare güɨnoi mbaepuere oyapo vaera iquɨreɨ oyapo vae yepe tei yavai chupe, jare jae oñemongueta cavi tayɨ re agüɨye vaera omaeño jese omenda vaera. Jocorai yave, icavi oyapo. 38 Jae rambue cuimbae omaeño tayɨ re omenda vaera vae icavi oyapo. Erei cuimbae mbaeti omaeño tayɨ re omenda vaera vae icavi yae oyapo.
39 Mboroócuai jei vae rupi cuña ime pegua co ime oicove oico rambueve. Erei ime omano yave, cuña ipuere omenda ye jae oipota vae ndive. Erei tomenda cuimbae ñandeYa re güɨrovia vae ndive. 40 Erei che añemongueta icavi yaeta co chupe mbaeti yave omenda ye. Jare aicuaa Tumpa iEspíritu chemboaracuaa che jae vaera corai.