6
Ñeapo reta
Oime yave quia pepɨte pe oi vae iru vae mbae re omboeco vae, mbaeti etei co icavi oñeapo vaera iru vae re oporogüɨrovia mbae vae reta jóvai. ¿Maera pa mbaeti oñeapo jese oñeñono tee Tumpa peguara vae reta jóvai? ¿Mbaeti pa peicuaa oñeñono tee Tumpa peguara vae reta ojaata co ɨvɨ pegua reta? Jae rambue ¿maera pa mbaeti pepuere peporojaa mbaembae mbaeti yavai ñaporojaa jese vaera vae re? Echa pe reta pejaata ɨvɨ pegua reta. Peicuaa co quirai ñande ñajaata araɨgua reta. Jae rambue ¿maera pa mbaeti pepuere peporojaa cuae ɨvɨ pegua teco re? Echa cuae mbaembae mbaeti co yavai ñaporojaa jese vaera. Jae rambue oime yave quia iru vae cuae ɨvɨ pegua teco re omboeco vae, agüɨye pemaeño oporogüɨrovia mbae vae reta re ojaa vaera. Corai chemiari pomomarai vaera. ¿Mbaeti pa co metei iyaracuaa catu vae pepɨte pe? ¿Mbaeti pa quia pepɨte pe metei ñeapo ipuere oyapocatu vae? Echa oporogüɨrovia vae reta oñeapo oyoe oporogüɨrovia mbae vae reta jóvai.
Erei jocorai peñeapo oyoe yave, metei teco tuicha vae co. Agüɨye peñeapo oyoe, yepe tei metei vae oyapo icavi mbae vae iru vae pe ani metei vae ombotavɨ iru vae. Pe reta peyapo icavi mbae vae iru oporogüɨrovia vae reta pe jare pembotavɨ iru oporogüɨrovia vae reta.
Peicuaa co quirai jupi mbae vae reta ngaraa oico Tumpa iporoocuaia pe. Agüɨye peñembotavɨ. Aguasa oyapo vae reta, jare tumpa-raanga omboete vae reta, jare menda re oñuvanga vae reta, jare cuimbae oyoupi oyopota vae reta, 10 jare imonda vae reta, jare iru vae reta imbaembae oipota vae reta, jare osavaɨpogüe vae reta, jare oyepopeyu vae reta, jare iru vae reta güi imbaembae opɨro vae reta ngaraa oico Tumpa iporoocuaia pe. 11 Jare jocorai peyapose amogüe pe reta. Erei ñandeRu Tumpa iEspíritu oitɨo pegüi opaete cuae mbaembae icavi mbae vae, jare peñono tee Tumpa peguara, jare pembojupi. Corai oyeapo peve ñandeYa Jesucristo jee re.
Pemboete Tumpa perete pe
12 Chepuere ayapo opaete aipota vae. Erei mbaeti icavi opaete ayapo vaera. Añete co, chepuere ayapo opaete aipota vae. Erei ngaraa che añemaeño mbae pe. 13 Tembíu ñanderɨe peguara co, jare ñanderɨe tembíu pegua co. Erei Tumpa omboaita co mócoi reve. Erei mbaeti ñanoi ñanderete yayapo vaera aguasa. Ñanoi ñanderete yayeócuai vaera ñandeYa pe, jare ñandeYa ipuere omee ñandeve opaete ñanderete oipota vae. 14 Jare Tumpa omoingove ye ñandeYa güeru omanogüe vae reta ipɨte güi. Jae ramiño vi omoingove yeta ñanderete güeru omanogüe vae reta ipɨte güi imbaepuere rupi.
15 Peicuaa co perete co jae Cristo jete pegua. Jae rambue agüɨye etei peya cuña iyaguasapota vae re. 16 ¿Mbaeti pa peicuaa quirai cuimbae oñemoiru metei cuña iyaguasapota vae ndive vae oyeapo meteiño jae ndive? Echa Tumpa jei corai: “Mócoi reve oyeapota metei ramiño”. Jocorai jei. 17 Erei jocuae oñemoiru ñandeYa ndive vae oyeapo meteiño ñandeYa ndive Espíritu Santo rupi.
18 Agüɨye peyapo aguasa. Opaete iru mbaeyoa peyapo vae oyeapo co perete icatu pe. Erei aguasa peyapo yave, perete cotɨ etei mbaeyoa peyapo. 19 ¿Mbaeti pa peicuaa perete co jae Espíritu Santo oicoa? Echa Tumpa ombou peve Espíritu Santo, jare jae oico pepɨa pe. Jae rambue pe reta mbaeti ma peico peyeupeguara. 20 Echa Tumpa omboepɨ jeta yae peré, peapo vaera jae imbaera. Jae rambue pemboete Tumpa perete pe jare perecove pe. Echa mócoi reve Tumpa imbae co.