2
Omombeu quirai Cristo omano curusu re
Jare aja pepɨri yave, cherɨvɨ reta, amombeu peve añete vae Tumpa regua. Mbaeti aipota peñemongueta vaera chepoqui co chemiari vaera ani chearacuaa catu co. Echa pepɨte pe ai rambueve, chequɨreɨ amombeu peve cuaeño - Jesucristo jare quirai jae omano curusu re. Jare pepɨte pe ai rambueve, añemongueta güɨramoi ngaraa peyeapɨsaca cheré. Jae rambue arɨrɨi aquɨye güi. Jare chemiari peve yave amombeu vaera peve ñee icavi vae, mbaeti aiporu ñee reta cuimbae iyaracuaa catu vae oiporu vae aicuauca vaera peve ñee icavi vae añete co. Echa chemiari peve yave, aicuauca peve ñee icavi vae añete co Espíritu Santo imbaepuere rupi. Jare cuae ayapo agüɨye vaera cuimbae iyaracuaa catu vae jeigüe jeco pegua peporogüɨrovia. Aipota peporogüɨrovia vaera Tumpa imbaepuere jeco pegua.
Tumpa oicuauca ñandeve Espíritu Santo rupi vae
Erei ore roiporu ñee aracuaa pegua ipɨrata iporogüɨrovia re vae reta ipɨte rupi. Erei cuae aracuaa mbaeti co aracuaa ɨvɨ pegua jare mbaeti vi co ɨvɨ pegua reta juvicha reta iyaracuaa. Echa cuae reta ɨmambae opata. Erei ore roe vae aracuaa Tumpa güi ou vae co. Cuae aracuaa tenonde yave mbaeti oyecuaa. Echa tenonde yave Tumpa mbaeti etei oicuauca. Erei iyɨpɨ güive Tumpa iquɨreɨ oicuauca ñandeve cuae aracuaa, ñañemboeteuca vaera. Erei mbaeti metei ave ɨvɨ pegua reta juvicha oicuaa cuae aracuaa. Echa mburuvicha reta oicuaa yave mona, ngaraa tei oyuca curusu re ñandeYa oñemboeteuca vae. Erei Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai:
Mbaeti quia oecha jare mbaeti quia oendu jocuae mbaembae Tumpa omocatɨro ma oaɨu Tumpa vae reta pe vae.
Mbaeti vi quia oñemongueta jese.
Jocorai oyecuatía oi. 10 Erei Tumpa oicuauca ñandeve Espíritu Santo rupi. Echa Espíritu Santo oicuaa opaete. Oicuaa vi opaete Tumpa regua yavai yae yaicuaa vaera vae.
11 Metei vae mbaeti ipuere oicuaa iru vae iñemongueta. Jae eteiño oicuaa. Jae ramiño vi mbaeti quia ave oicuaa Tumpa iñemongueta. Jaeño Tumpa iEspíritu oicuaa. 12 Jare Tumpa omee ma ñandeve Espíritu Santo. Jae rambue mbaeti ñañemongueta oporogüɨrovia mbae vae reta oñemongueta rami. Echa Espíritu Santo oicuauca ñandeve mbaembae Tumpa omee ñandeve ipɨacavi jeco pegua vae. 13 Jare ore romombeu iru vae reta pe cuae mbaembae. Erei mbaeti roiporu ñee iyaracuaa catu vae oporomboe jese vae reta. Ore roiporu ñee Espíritu Santo oremboe jese vae reta. Jae rambue roicuauca iru vae reta pe mbaembae Espíritu Santo pegua ñee Espíritu Santo oremboe jese vae reta pe.
14 Erei oporogüɨrovia mbae vae mbaeti oipota güɨrovia Tumpa iEspíritu oporomboe jese vae. Echa metei mboquere echa chupe. Mbaeti ipuere oicuaa. Echa jaeño Espíritu Santo oico ipɨa pe vae ipuere oicuaa. 15 Echa Espíritu Santo oico ipɨa pe vae ipuere oicuaa cavi opaete cuae mbaembae. Erei oporogüɨrovia mbae vae mbaeti ipuere oicuaa cavi oporogüɨrovia vae regua. 16 Echa mbaeti quia oicuaa cavi ñandeYa iñemongueta, jare mbaeti quia ipuere omboe ñandeYa mbaembae re. Erei ñande ñañemongueta Cristo oñemongueta rami.