15
Omanogüe vae reta oicove yeta co
Añave, cherɨvɨ reta, aipota pomomaendúa ñee icavi vae amombeu peve vae re. Echa pe reta perovia cuae ñee icavi vae jare pepɨrata jese. Jare peñemboasauca ñee icavi vae rupi pemaendúa yave amombeu peve vae re, añetete pegua peporogüɨrovia yave.
Echa cuae rani amombeu peve, quirai Cristo omano ñanembaeyoa reta re, corai Tumpa iñee pe oyecuatía oi rami. Cuae co oyecuauca cheve vae. Amombeu vi peve quirai Cristo oñeotɨ jare mboapɨ ara rupi oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, corai Tumpa iñee pe oyecuatía oi rami. Jocuae jaɨcue rupi oyecuaa Pedro pe, jare jocuae güire oyecuaa jocuae doce vae pe. Jocuae güire oyecuaa jeta oporogüɨrovia vae reta yatɨ vae pe. Jocuae reta quinientos oasa. Jare jeta jocuae reta oimeño co ñogüɨnoi. Erei mbovɨ omano ma. Jocuae güire oyecuaa Jacobo pe, jare jocuae güire oyecuaa opaete temimondo reta pe.
Jare taɨcue ete oyecuaa cheve vi. Che co jae metei oa rai vae rami. Echa che co jae metei temimondo, erei opaete iru temimondo reta oñemboeteuca chegüi. Mbaeti jupi añembojee vaera temimondo pe. Echa che ayapose icavi mbae vae Tumpa oiparavo vae reta pe. 10 Che co jae metei temimondo Tumpa ipɨacavi rupi. Jare ipɨacavi omee cheve vae mbaeti etei ocañɨ. Echa che aparavɨquɨ tanta yae opaete iru reta güi. Erei mbaeti co che etei aparavɨquɨ. Tumpa ipɨacavi omee cheve vae chemombaravɨquɨ. 11 Mbaeti aicuaa quia ra omombeu peve quirai Cristo oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, che ani jae reta ra. Erei jocorai romombeu, jare jocorai pe reta perovia.
12 Jae rambue ¿maera pa jei amogüe pepɨte pe ñogüɨnoi vae mbaeti quia ipuere oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi? Echa ore romombeu peve quirai Cristo oicove ye co ou omanogüe vae reta ipɨte güi. 13 Erei mbaeti yave quia ipuere oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, Cristo vi mbaetita tei oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi. 14 Jare Cristo mbaeti yave oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, cuae romombeu peve vae mbaetita tei co mbae, jare peporogüɨrovia vi mbaetita tei co mbae. 15 Jare jocorai yave, oreaputa tei Tumpa re. Echa ore romombeu quirai Tumpa omoingove ye Cristo güeru omanogüe vae reta ipɨte güi. Erei mbaeti yave quia ipuere oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, Tumpa mbaetita tei omoingove ye Cristo güeru omanogüe vae reta ipɨte güi. 16 Echa mbaeti yave quia ipuere oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, Cristo mbaetita tei oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi. 17 Jare mbaeti yave Cristo oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, peporogüɨrovia mbaetita tei co mbae, jare mbaetita tei oñemboai pembaeyoa reta. 18 Jae ramiño vi, jocorai yave, Cristo re güɨrovia vae omano ma vae reta ocañɨteita tei co. 19 Cuae ɨvɨ pe ñai rambueve ñaaro tei yave yayerovia reve Cristo re, ñandepɨatɨtɨ yaeta tei oporogüɨrovia mbae vae reta güi.
20 Erei yaicuaa Cristo oicove ye co ou omanogüe vae reta ipɨte güi. Jae rani oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi, oicuauca vaera opaete omanogüe vae reta oicove yeta co. 21 Echa mano oique cuae ɨvɨ pe metei cuimbae oyapo vae jeco pegua. Jae ramiño vi omanogüe vae reta oicove yeta iru cuimbae oyapo vae jeco pegua. 22 Echa Adán co jae opaete vae itenondegua. Jae rambue opaete vae omano. Jae ramiño vi ñande yaico Cristo re. Jae rambue opaete yaicove yeta co. 23 Cristo rani oicove ye. Erei Cristo ou ye yave, opaete güɨrovia Cristo re vae reta oicove yeta. 24 Jare taɨcue ete opata co opaete, Cristo oequi ma yave imbaepuere opaete mburuvicha reta ara pegua jare ɨvɨ pegua jare oipotagüe mbaepuere güɨnoi vae güi, jare omee ma yave iporoocuaia Tumpa pe - jae co ñandeRu. 25 Echa Cristo oyocuaita co opaete ɨvɨ pegua reta omoamɨri opaete jovaicho reta regua. 26 Jare taɨcue ete Cristo omboaita mano. 27 Echa Tumpa omee ma Cristo pe mbaepuere omoamɨri vaera opaete. Echa jocorai jei Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae. Erei cuae opaete jei vae mbaeti oipota jei Tumpa etei vi. Echa Tumpa omee mbaepuere Cristo pe. 28 Jare Tumpa Taɨ omoamɨri ma yave opaete, jae etei oyeocuaita Tumpa pe. Echa Tumpa omee chupe mbaepuere omoamɨri vaera opaete. Jayave Tumpa oyocuaita opaete.
29 Jare amogüe vae oñembobautizauca omanogüe vae reta jecovia pe. ¿Maera ra oyapo reta jocorai? Echa ngaraa oicove ye yave omanogüe vae reta, ¿maera ra oñembobautizauca omanogüe vae reta jecovia pe?
30 Jare ¿maera ra orequɨreɨ roiporara roico opa ara rupi? 31 Opa ara iru vae reta oipota cheyuca. Cuae añete co, cherɨvɨ reta, yerovia anoi peré vae añete rami. Echa ayerovia peré ñandeYa Jesucristo re. 32 Ñandepuere yae ñamojaanga reve che añoraro maemɨmba pochɨ vae reta ndive Efeso pe. Erei ¿mbae ra anoe chugüi? Omanogüe vae reta ngaraa oicove ye yave, ñandepuere yae: “Yayapo arete. Echa pɨareve ñamanota co”.
33 Agüɨye petavɨ. Pochɨ vae reta ndive ñañemoiru yave, jae reta ñanembopochɨ vi. 34 Peyerova Tumpa cotɨ peyapo vaera jupi vae. Agüɨye mo peyoa. Echa amogüe pe reta mbaeti peicuaa Tumpa. Cuae jae peve pemara vaera.
¿Quiraita ra oicove ye omanogüe vae reta?
35 Erei güɨramoi quia jeita: “¿Quiraita ra oicove ye omanogüe vae reta? Jare ¿mbae nunga jete ra güɨnoita?” 36 Jocorai jei vae mbaeti co iyaracuaa. Echa metei temitɨ jaɨgüe ñañotɨ yave, omano co ndei jeñɨi mbove. 37 Jare jocuae ñañotɨ vae mbaeti co oyovaque temitɨ ocuacuaa ma vae ndive. Ñañotɨ jaɨgüeño, güɨramoi trigo jaɨgüe ani iru temitɨ jaɨgüe. 38 Erei Tumpa ombocuacuaa, temitɨ oi vaera Tumpa jemimbota rupi. Jare Tumpa omboyoavɨ opaete temitɨ reta. 39 Jae ramiño vi mbaeti oyovaque opaete jete. Echa oime cuimbae jete, jare maemɨmba jete, jare jevae ɨ rupigua jete, jare güɨra jete. Opaete oyoavɨ oyougüi. 40 Jae ramiño vi oime mbaembae ara re ñogüɨnoi vae, jare oime mbaembae ɨvɨ pe ñogüɨnoi vae. Mbaembae ara re ñogüɨnoi vae ipora. Jare mbaembae ɨvɨ pe ñogüɨnoi vae ipora. Erei ipora vae pe oyoavɨ oyougüi. 41 Ipora co cuaraɨ jare yasɨ jare yasɨtata reta. Erei ipora vae pe oyoavɨ oyougüi. Jae ramiño vi opaete yasɨtata reta ipora vae pe oyoavɨ oyougüi. 42 Jocoraita vi oyeapo, omanogüe vae reta oicove ye yave. Echa oñeotɨ yave, omano vae jetegüe oicomegua. Erei oicove ye yave ngaraa etei oicomegua. 43 Oñeotɨ yave, mbaeti co mbae ñamboete vaera. Erei oicove ye yave, ipora yaeta co. Oñeotɨ yave, mbaeti etei mbaepuere güɨnoi. Erei oicove ye yave, ipɨrata yaeta co. 44 Omano vae jetegüe oñeotɨ yave, ɨvɨ pegua co. Erei oicove ye yave, ara pegua co. Oime co jete ɨvɨ pegua. Jae ramiño vi oime jete ara pegua.
45 Echa Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: “Tumpa omee tecove cuimbae tenondegua vae pe - jae co Adán. Jocuae Adán taɨcuegua vae - jae co Cristo - omee tecove ara pegua”. Jocorai oyecuatía oi. 46 Erei ara pegua mbaeti tenonde oi. Jocuae ɨvɨ pegua tenonde oi, jare taɨcue oi ara pegua. 47 Cuimbae tenondegua vae ɨvɨ pegua co. Echa Tumpa oyapo ɨvɨ güi. Erei cuimbae mocoia co jae ñandeYa ara güi ou vae. 48 Ñanderete ɨvɨ pegua oyovaque cuimbae ɨvɨ pegua jete ndive. Jae ramiño vi ñanderete ara pegua oyovaqueta cuimbae ara pegua jete ndive. 49 Yaguacatu ma cuimbae ɨvɨ pegua. Jae ramiño vi yaguacatuta cuimbae ara pegua.
50 Jare cuae che jae peve, cherɨvɨ reta: Ñanderete ɨvɨ pegua ngaraa oique Tumpa iporoocuaia pe. Jae ramiño vi mbae oicomegua vae ngaraa oique mbaeti etei oicomegua vae oia pe. 51 Mase, tamombeu peve ndeiño oyecuaa vae. Ngaraa opaete ñamano, erei opaete ñanoita ñanderete ipɨau vae. 52 Jare cuae oyeapota ɨmambae pegua metei jeia pe Tumpa jemimbɨ taɨcue rupi oñee yave. Echa Tumpa jemimbɨ oñeeta co, jare omanogüe vae reta oicove yeta güɨnoi vaera jete ngaraa etei oicomegua vae. Jare ñande ñai vɨteri vae vi ñanoita ñanderete ipɨau vae. 53 Echa ñanderete oicomegua vae oyepoepɨta ñanderete ngaraa etei oicomegua vae ndive. Jae ramiño vi ñanderete ipuere omano vae oyepoepɨta ñanderete ngaraa etei ipuere omano vae ndive. 54 Jare ñanoi yave ñanderete ngaraa etei oicomegua vae ñanderete oicomegua vae jecovia pe, jare ñanoi yave ñanderete ngaraa etei ipuere omano vae ñanderete ipuere omano vae jecovia pe, oyeapota ma co Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae. Echa oyecuatía oi corai: “Tumpa omoamɨri mano jare omboai. 55 Mano mbaeti etei mbaepuere güɨnoi ñanderé. Mbaeti etei ñanemoamɨri”. Jocorai oyecuatía oi. 56 Añave mano güɨnoi mbaepuere ñanderé mbaeyoa jeco pegua. Jare mboroócuai oicuauca mbaeyoa. 57 Erei ñamee yasoropai Tumpa pe. Echa jae omoamɨri mano ñandeve ñandeYa Jesucristo rupi.
58 Jae rambue, cherɨvɨ aaɨu vae reta, peñemoatangatu jare peñemomɨrata. Jecuaeño tanta peparavɨquɨ ñandeYa pe. Echa peicuaa quirai peparavɨquɨ yave ñandeYa pe, ñandeYa omboecoviata peve.