14
Ambuembué vae iñee reta
Jecuaeño peporoaɨu. Jare penoi quɨreɨ peipota vaera mbota Espíritu Santo omee vae reta. Erei pemotenonde mbota Tumpa iñee pepuere pemombeu vaera. Echa ambuembué vae iñee reta pe imiari vae imiari Tumpa pe, mbaeti iru vae reta pe. Echa mbaeti quia oicuaa mbae jei vae. Jae imiari Espíritu Santo rupi mbaeti oyecuaa vae re. Erei Tumpa iñee omombeu vae imiari iru vae reta pe, omomɨrata jare omboaracuaa jare ombopɨacatu vaera. Ambué vae iñee pe imiari vae oñemomɨrata. Erei Tumpa iñee omombeu vae omomɨrata iru oporogüɨrovia vae reta.
Che aipota opaete pe reta pemiari vaera ambuembué vae iñee reta pe. Erei aipota yae pemombeu vaera Tumpa iñee. Echa Tumpa iñee omombeu vae oyeócuai yae iru oporogüɨrovia vae reta pe ambuembué vae iñee reta pe imiari vae güi. Erei ambuembué vae iñee reta pe imiari vae omombeu yave mbae oipota jei ambuembué vae iñee reta pe oñeendu vae, oyeócuai vi iru oporogüɨrovia vae reta pe. Echa omombeu yave, omomɨrata iru oporogüɨrovia vae reta. Jae rambue, cherɨvɨ reta, che aja yave pepɨri, jare chemiari yave ambuembué vae iñee reta pe, ngaraa etei mbae icavi vae ayapo peve, mbaeti yave aicuauca peve Tumpa oicuauca cheve vae, ani amombeu peve mbae aicuaa vae, ani Tumpa iñee, ani pomboe mbae re.
Ñamojaanga mbaembae tecove mbaeti güɨnoi vae ipu vae. Mimbɨ ñamoñee yave ani miori ñambopu yave, mbaeti yave ñambopu cavi, ngaraa quia oicuaa mbae nunga canta ra ipu vae. Peicuaa co quirai sundaro reta oñorarota yave, metei mimbɨ oñee sundaro reta oyupavo vaera oñoraro. Erei mbaeti yave oñee cavi mimbɨ, ngaraa quia oyupavo oñoraro vaera. Jae ramiño vi pe reta mbaeti yave pemiari ñee iru vae reta ipuere oicuaa cavi vae pe, ngaraa quia oicuaa mbae pere vae. Pemiarieiñota co ɨvɨtu pe. 10 Añete co, oime jeta ñee oyoavɨ vae reta cuae ɨvɨ pe, jare opaete vae oicuaa iñeeñee ae. 11 Jae rambue mbaeti yave aicuaa iru vae iñee, chemiari chupe yave, jae oicuaata che co jae ambué tenta pegua, jare jae imiari cheve yave, che aicuaata jae co ambué tenta pegua. 12 Jae ramiño vi pe reta peipota yae penoi vaera mbota Espíritu Santo omee vae reta. Jae rambue peipota yae jocuae mbota pɨpe iru oporogüɨrovia vae reta pepuere pemomɨrata vae reta.
13 Jae rambue ambué vae iñee pe imiari vae toyerure Tumpa pe ipuere vaera omombeu mbae oipota jei ambué vae iñee pe oñeendu vae. 14 Echa che ayerure yave Tumpa pe ambué vae iñee pe, mbaeti aicuaa che jae vae. Echa cheespirituño co oyerure. 15 Jae rambue ¿mbae ra ayapota? Cheespíritu oyerure reve ayerureta Tumpa pe, jare ayerureta Tumpa pe aicuaa reve vi. Jae ramiño vi cheespíritu ocanta reve acantata, jare acantata aicuaa reve vi. 16 Echa nde remee yave yasoropai Tumpa pe ndeespíritu peño, ñee nemiari pɨpe vae mbaeti oicuaa vae ngaraa ipuere oñemoiru nde ndive, yasoropai Tumpa pe remee yave. Echa mbaeti oicuaa mbae rere vae. 17 Añete co, icavi yae nde remee yasoropai Tumpa pe, erei jocuae iru vae mbaeti remomɨrata pɨpe. 18 Che amee yasoropai Tumpa pe quirai jeta yae chemiari ambuembué vae iñee reta pe opaete pe reta güi. 19 Erei añemboatɨ yave iru oporogüɨrovia vae reta ndive, aipota yae jae cinco ñeeño aicuaa reve amboe vaera iru vae reta, diez mil ñee ambué vae iñee pe jae vaeragüe.
20 Cherɨvɨ reta, agüɨye peñemongueta michia reta oñemongueta rami. Agüɨye peyapo icavi mbae vae, michia reta mbaeti icavi mbae vae oyapo rami. Erei peñemongueta mbaembae re ocuacuaagüe reta oñemongueta rami. 21 Mboroócuai pe oyecuatía oi corai: “Chemiarita cuae ɨvɨ pegua reta pe ambué ɨvɨ pegua reta iñee ae pe imiari vae rupi. Erei jeseve ngaraa oyeapɨsaca cheré —jei ñandeYa”. Jocorai oyecuatía oi. 22 Jae rambue ambuembué vae iñee reta pe ñanemiari yave, yaicuauca Tumpa imbaepuere oporogüɨrovia mbae vae reta pe, mbaeti oporogüɨrovia vae reta pe. Erei Tumpa iñee ñamombeu yave, yaicuauca oporogüɨrovia vae reta pe, mbaeti oporogüɨrovia mbae vae reta pe. 23 Jae rambue opaete peporogüɨrovia vae reta peñemboatɨ yave, opaete pe reta pemiari yave ambuembué vae iñee reta pe, jare oique yave pepɨri cuae nunga ñee reta regua mbaeti oicuaa vae reta ani oporogüɨrovia mbae vae reta, jae reta jeita pemboquere co. 24 Erei opaete pe reta pemombeu yave Tumpa iñee, jare oique yave pepɨri metei oporogüɨrovia mbae vae ani metei mbaeti oicuaa vae, jae oicuaata quirai jae co iyoa vae jare oñejaata, oendu yave opaete pe reta pere vae. 25 Jare jocorai oyecuaata chupe opaete ipɨa pe oi vae, jare oyeatɨcata omboete reve Tumpa, jare jeita quirai añetete Tumpa oico pepɨte pe.
Peyapo cavi opaete mbɨacatu reve
26 Jae rambue, cherɨvɨ reta, ¿mbae ra yaeta? Peñemboatɨ yave, metei ñavo peipota pemboete Tumpa pecanta reve, ani peipota peporomboe, ani peipota pemiari ambué vae iñee pe, ani peipota peicuauca iru reta pe Tumpa oicuauca peve vae, ani peipota pemombeu mbae oipota jei ambué vae iñee pe oñeendu vae. Peyapo opaete peñomomɨrata vaera. 27 Oime yave quia reta oipota imiari ambuembué vae iñee reta pe vae, timiari mócoi ani mboapɨ pe, jare toñoaroaro timiari, jare metei vae tomombeu mbae oipota jei ambuembué vae iñee reta pe oñeendu vae. 28 Erei mbaeti yave joco pe oi mbae oipota jei ambuembué vae iñee reta pe oñeendu vae ipuere omombeu vae, agüɨye quia timiari ambué vae iñee pe ñemboatɨa pe. Jaeño ipuere imiari iyeupe jare Tumpa pe ambué vae iñee pe. 29 Jae ramiño vi timiari mócoi ani mboapɨ Tumpa iñee omombeu vae reta, jare oyeapɨsaca jese vae reta toñemongueta icavi ra jocuae oendu vae. 30 Erei Tumpa oicuauca yave mbae iru vae oguapɨ oi vae pe, imiari oi vae tiquirii. 31 Echa jocorai opaete pe reta pepuere pemombeu Tumpa iñee meteitei rupi, opaete vae peñomboe vaera jare poñombopɨacatu vaera. 32 Jare Tumpa iñee omombeu vae reta oime mbaepuere güɨnoi oñoaro vaera. 33 Echa Tumpa oipota opaete peyapo vaera mbɨacatu reve. Mbaeti oipota peyapo vaera tecorai peñemboatɨa pe. Echa jocorai Tumpa oipota opaete oñeñono tee Tumpa peguara vae reta oñemboatɨatɨa pe.
34 Peñemboatɨ yave, agüɨye timiari cuña reta. Echa mbaeti ñamaeño jese reta imiari vaera. Cuña ñavo toyapo ime jeigüe. Echa jocorai jei mboroócuai. 35 Jare oime yave mbae cuña oipota oicuaa vae, toparandu ime pe jo ae pe. Echa peñemboatɨa pe cuña reta imiari yave, metei ñemomarai co.
36 Pemaendúa quirai mbaeti co pe reta rani pemombeu Tumpa iñee, jare mbaeti vi co pe retaño peendu Tumpa iñee. 37 Güɨramoi quia oñemongueta iyee jae co metei Tumpa iñee omombeu vae ani mbota Espíritu Santo omee vae güɨnoi vae. Jocuae nunga toicuaa quirai cuae mbaembae aicuatía peve vae ñandeYa iporoócuai reta co. 38 Erei mbaeti yave oipota oicuaa, topɨta oicuaa mbae reve.
39 Jae rambue, cherɨvɨ reta, penoi quɨreɨ peipota vaera pemombeu Tumpa iñee, jare agüɨye peyopia oipota imiari ambuembué vae iñee reta pe vae. 40 Erei peyapo cavi opaete mbɨacatu reve.