13
Mboroaɨu icavi yae
Güɨramoi chepuere chemiari ambuembué vae iñee reta pe jare araɨgua reta iñee pe. Erei mbaeti yave aporoaɨu, che jae vae mbaeti co mbae, jare ayeapo campana ipu rami ani mimbɨ iñee rami. Jare güɨramoi oime anoi mbota Tumpa iñee amombeu cavi vaera. Jare güɨramoi aicuaa mbaembae iru vae reta pe mbaeti oyecuaa vae jare mbaembae iru vae reta mbaeti oicuaa vae. Jare güɨramoi oime anoi mborogüɨrovia tuicha yae vae chepuere vaera ambosɨrɨ ɨvɨtɨ reta. Erei mbaeti yave aporoaɨu, che mbaeti co mbae. Jare güɨramoi ameeta opaete chembaembae amongaru vaera paravete vae reta. Jare güɨramoi ameeta cherete etei omano vaera tata pe. Erei mbaeti yave aporoaɨu, mbaeti co mbae cheve.
Yaporoaɨu yave, ñandepɨaguasu jare ñandepɨacavi iru vae reta pe. Yaporoaɨu yave, mbaeti yaipota iru vae reta imbaembae, mbaeti ñañemotenonde, mbaeti ñañemboete, mbaeti yayapo icavi mbae vae, mbaeti mbae yaipota ñandeyeupeguaraño, mbaeti ñandearasɨ, mbaeti ñanemaendúa icavi mbae vae iru vae reta oyapo ñandeve vae re, mbaeti yayerovia iru vae reta iyoa yave, erei yayerovia añete vae re. Yaporoaɨu yave, ñamoaguata opaete yaporogüɨrovia reve, jare ñaaro ñandepɨaguasu reve.
Mboroaɨu ngaraa etei opa. Erei mbota Tumpa iñee omombeu vaera ñanoi vae opata co. Jae ramiño vi mbota ambuembué vae iñee reta pe ñanemiari vaera ñanoi vae opata co. Jare mbota mbaembae yaicuaa vaera ñanoi vae opata co. Echa mbovɨño co jocuae yaicuaa vae, jare Tumpa iñee ñamombeu yave mbovɨño vi co jocuae ñamombeu vae. 10 Erei opaete oyecuaa yave, jocuae mbovɨño vae opata co.
11 Che chemichi yave, chemiari metei michia imiari rami, jare aicuaa metei michia oicuaa rami, jare añemongueta metei michia oñemongueta rami. Erei acuacuaa ma yave, mbaeti ma ayapo metei michia oyapo rami. 12 Ñamae yave ñandeyee yeechaca pe, mbaeti yayeecha cavi. Jocoraiño vi añave mbaeti yaicuaa cavi mbaembae regua. Erei ñamae yave iru vae re coiño güi, yaecha cavi. Jocoraiño vi metei ara yaicuaa cavita mbaembae regua. Echa añave mbovɨño aicuaa. Erei jocuae ara aicuaata opaete, Tumpa checuaa rami. 13 Erei jecuae yaporogüɨroviata, jare ñaarota yayerovia reve, jare yaporoaɨuta. Erei mboroaɨu icavi yae cuae iru mócoi güi.