12
Mbota reta Espíritu Santo omee vae
Añave, cherɨvɨ reta, aipota amombeu peve mbota reta Espíritu Santo omee vae regua. Mbaeti aipota peico vaera peicuaa mbae reve.
Peicuaa cavi quirai ndei perovia ñandeYa re mbove, pemboete tumpa-raanga reta, peñemboe jese rami, yepe tei tumpa-raanga reta mbaeti etei iñee. Jae rambue aipota peicuaa vaera cuae: Tumpa iEspíritu pemomiari yave, ngaraa peyepopeyu Jesús re. Jare mbaeti quia ipuere jei: “Jesús co jae cheYa”, jaeño Espíritu Santo rupi.
Jare mbota Espíritu Santo omee vae reta oyoavɨ, erei Espíritu Santo meteiño co. Jare jocuae mbaravɨquɨ yayapo yayeócuai vaera ñandeYa pe vae reta oyoavɨ, erei ñandeYa meteiño co. Jare yepe tei mbaravɨquɨ yayapo vae reta oyoavɨ, Tumpa meteiño co, jare Tumpa ombopuere opaete vae opaete mbaravɨquɨ reta oyapo vaera. Erei Espíritu Santo omee mbaepuere metei ñavo pe, metei ñavo ipuere vaera omborɨ iru vae reta. Echa Espíritu Santo omee metei vae pe imiari vaera iyaracuaa catu reve. Jare jae etei omee iru vae pe imiari vaera oicuaa cavi reve. Jare Espíritu Santo omee iru vae pe mborogüɨrovia. Jare jae etei omee iru vae pe ombogüera vaera imbaerasɨ vae reta. 10 Omee iru vae pe oyapo vaera mɨacañɨ reta, jare iru vae pe omombeu vaera Tumpa iñee. Omee iru vae pe oicuaa vaera ou ra metei ñee Espíritu Santo güi ani ambué cotɨ güi. Omee iru vae pe imiari vaera ambuembué vae iñee reta pe, jare iru vae pe omombeu vaera mbae oipota jei ambuembué vae iñee reta pe oñeendu vae. 11 Erei meteiño co Espíritu Santo opaete cuae mbota reta güɨnoi vae reta ombopuere vae. Jare jae omee mbota oyoavɨ vae reta jae oipota vae rupi.
Cristo jete pegua reta meteiño co
12 Echa meteiño co ñanderete. Erei ñanderete pe ñanoi ñandepɨ jare ñandepo jare ñandeapɨsa jare ñanderesa jare jeta iruiru vae. Jare opaete ñanderete pegua reta oyapo meteiño ñanderete, yepe tei jeta oyoavɨ vae co. Jae ramiño vi Cristo jete pegua reta meteiño co. 13 Echa meteiño co Espíritu Santo jare jae ñanembobautiza opaete, Cristo jete yayeapo vaera. Meteiño vi co Cristo jete. Jocorai Espíritu Santo oyapo judío reta jare judío mbae vae reta pe. Jae ramiño vi jae oyapo oyeócuai vae reta jare mbaeti oyeócuai vae reta pe. Jare meteiño co Espíritu Santo cuae oyapo ñandeve vae.
14 Oime jeta ñanderete pegua reta, mbaeti meteiño. 15 Güɨramoi ñandepɨ jeita: “Che mbaeti co ipo. Jae rambue che mbaeti co jete pegua”. Erei yepe tei jocorai jeita, erei ñanderete pegua co. 16 Jae ramiño vi güɨramoi ñandeapɨsa jeita: “Che mbaeti co jesa. Jae rambue che mbaeti co jete pegua”. Erei yepe tei jocorai jeita, erei ñanderete pegua co. 17 Opaete ñanderete ñanderesa catuai yave, ngaraa tei ñandepuere mbae ñaendu. Jae ramiño vi opaete ñanderete ñandeapɨsa catuai yave, ngaraa tei ñandepuere mbae ñaetu. 18 Erei Tumpa oñono metei ñavo ñanderete pegua reta ñanderete pe jae oipota vae rupi. 19 Jare oime yave meteiño ñanderete pegua, ngaraa tei ñanderete. 20 Erei oime co jeta ñanderete pegua reta, erei meteiño co ñanderete.
21 Jare ñanderesa mbaeti ipuere jei ñandepo pe: “Che mbaeti aipota nde chemborɨ vaera”. Jae ramiño vi ñaneaca mbaeti ipuere jei ñandepɨ pe: “Che mbaeti aipota nde chemborɨ vaera”. 22 Añete co, mbaeti jocorai. Echa ñanderete pegua reta mbaeti echa iparavɨquɨ vae oparavɨquɨ yae co. 23 Jare ñanderete pegua reta mbaeti echa ñandepuere ñamboete vae ñamoemimonde cavi yae iru reta güi. Jae ramiño vi ñanderete pegua reta mbaeti ipora vae ñamopora co. 24 Erei ñanderete pegua reta ipora vae mbaeti oipota ñamopora vaera. Erei Tumpa omboyoapɨapɨ opaete ñanderete pegua reta, jare omboeteuca jocuae ñanderete pegua ñande mbaeti ñamboete vae reta. 25 Jocorai oyapo, agüɨye vaera ñanderete pegua reta oñemboyao oyougüi, opaete ñanderete pegua reta oñangareco cavi vaera oyoe. 26 Jare metei ñanderete pegua oiporara yave, opaete ñanderete pegua reta oiporara pave. Jae ramiño vi metei ñanderete pegua oñemboeteuca yave, opaete ñanderete pegua reta oyerovia pave.
27 Jare pe reta co jae Cristo jete, jare metei ñavo co jae Cristo jete pegua. 28 Jare Tumpa oñono amogüe vae oporogüɨrovia vae reta ipɨte pe temimondo retara yogüɨreco vaera. Oñono ye iru vae reta Tumpa iñee omombeu vaera. Oñono ye iru vae reta omboe vaera oporogüɨrovia vae reta. Oñono ye iru vae reta oyapo vaera mɨacañɨ reta, jare iru vae reta ombogüera vaera imbaerasɨ vae reta, jare iru vae reta omborɨ vaera iru oporogüɨrovia vae reta, jare iru vae reta ipuere vaera oyócuai iru oporogüɨrovia vae reta, jare iru vae reta imiari vaera ambuembué vae iñee reta pe. 29 Mbaeti co opaete vae temimondo reta. Mbaeti vi co opaete vae Tumpa iñee omombeu vae reta. Mbaeti vi co opaete vae oporogüɨrovia vae reta omboe vae reta. Mbaeti vi co opaete vae mɨacañɨ reta oyapo vae reta. 30 Mbaeti vi co opaete vae imbaerasɨ vae reta ombogüera vae reta. Mbaeti vi co opaete vae ambuembué vae iñee reta pe imiari vae reta. Mbaeti vi co opaete vae mbae oipota jei ambuembué vae iñee reta pe oñeendu vae omombeu vae reta. 31 Erei peipota yae penoi vaera mbota icavi yae iru reta güi vae reta. Erei amombeuta peve mbae icavi yae cuae mbaembae reta güi vae.