3
Jontol winicob che' ti wi'il bʌ q'uin
Yom ma' ch'ʌmben isujm: Ti cojix bʌ q'uin tac tal i yorajlel bʌbʌq'uen tac bʌ. Come jujuntiquil mi caj i bajñel c'uxbin i bʌ. Mi caj i mulañob taq'uin, mi caj i chañ'esañob i bʌ, ñuc mi caj i q'uelob i bʌ. Mi caj i cha'leñob p'ajoñel. Mi caj i ñusʌbeñob i t'an i tat i ña'. Ma'anic mi' subeñob Dios wocolix i yʌlʌ. Mach i cʌñʌyobic Dios. Mach yujilobic c'uxbiya mi p'untaya. X'u'yajob. Ma'anic mi' tic'ob i pusic'al. Wen jontolob. Mi' ts'a'leñob chuqui uts'at. Mi' yʌc'ob i pi'ʌlob ti' c'ʌb i contra. Bʌbʌq'uen jax i melbalob. C'ax ñuc mi' pʌsob i bʌ. Mi' mulañob pejtel chuqui tac yom i pusic'al. Ma'anic mi' c'uxbiñob Dios. An bajche' mi' lon ch'ujutesañob Dios, pero ma'anic mi' cʌmbeñob i p'ʌtʌlel. Tʌts'ʌ a bʌ ti' tojlel winicob mu' bʌ i melob che' bajche' jini. Come ti maya jax yic'ot leco bʌ cʌntesa mi' socbeñob i pusic'al tonto bʌ x'ixicob teñelo' bʌ ti mulil, mu' jach bʌ i jac'beñob i colosojlel i pusic'al. Pejtelel ora woli' ñich'tañob i cʌntesʌntel, pero ma'anic mi ñopob jini mero isujm bʌ. Che' bajche' tsi' contrajiyob Moisés jini Janes yic'ot Jambres, che' ja'el jini winicob mi' contrajiñob i sujmlel. Jontol chuqui mi' ña'tañob ti' pusic'al. Tsi' junyajlel cʌyʌyob jini woli bʌ lac ñop. Pero mach ti pejtelelic ora mi caj i melob, come mi' caj ti cʌjñel i tontojlel i cha'an pejtelelob che' bajche' tsa' cʌjni i tontojlel jini cha'tiquil.
T'an cha'an jini yom bʌ i mel Timoteo
10 Pero jatet tsa'ix a ñopo j cʌntesa yic'ot c melbal, yic'ot jini com bʌ c mel, yic'ot c ñopbal, yic'ot bajche' mij cuchben i mul yaño' bʌ, yic'ot j c'uxbiya, yic'ot i xuc'tʌlel c pusic'al ti pijt, 11 yic'ot c tic'lʌntel, yic'ot c wocol, yic'ot jini tsa' bʌ c ñusa ya' ti Antioquía yic'ot ti Iconio, yic'ot ti Listra. Tsaj cuchu pejtelel c tic'lʌntel. Lac Yum tsi' coltayon loq'uel ti pejtelel. 12 Majqui jach yom i yajñel ti ch'ujul ti Cristo Jesús, mux i tic'lʌntel ja'el. 13 Pero jini jontolo' bʌ yic'ot xlotiyajob, utsi utsijax mi' chʌn melob i jontolil. Mi caj i lotiñob yaño' bʌ. Mi caj i lotintelob ja'el. 14 Jixcu jatet, ajñen che' bajche' tsa' cʌntesʌntiyet come tsa' wen ch'ʌmbe isujm. A wujil ja'el majqui tsi' cʌntesayet. 15 C'ʌlʌl che' alʌlet to, cʌmbilix a cha'an jini Ch'ujul bʌ i Ts'ijbujel Dios, mu' bʌ i cʌntesañet cha'an ma' ñop Cristo Jesús cha'an ma' coltʌntel. 16 Ch'oyol ti Dios pejtelel i Ts'ijbujel. An i c'ʌjñibal ti cʌntesa cha'an lac tic'ol, yic'ot cha'an lac toj'esʌntel, cha'an mi lac mel chuqui toj, 17 cha'an chajpʌbil i winic Dios ti pejtelel chuqui wen, cha'an uts'at mi' mel i ye'tel ti pejtelel.