14
Jini mach bʌ wolic i ñop ti pejtelel i pusic'al
Jini mach bʌ wolic i ñop ti pejtelel i pusic'al pʌyʌla ochel ti la' wotot. Mach mi la' pʌy ochel cha'an mi la' cʌlʌx pejcan la' bʌ cha'an chuqui woli la' bajñel ña'tan ti la' pusic'al. Juntiquil winic mi' ña'tan uts'at mi laj c'ux pejtelel chuqui an. Yambʌ maxto bʌ cʌntesʌbilic mi' lon ñop an tic'bil tac bʌ i bʌl ñʌc'ʌl. Jini mu' bʌ i c'ux pejtelel chuqui an, mach i ts'a'len jini mach bʌ anic mi' c'ux. Jini mach bʌ anic mi' c'ux mach mi' lon al ti' pusic'al an i mul jini mu' bʌ i c'ux, come ochem ti Dios. ¿A wenta ba cha'an ma' melben i winic yambʌ yumʌl? I wentajʌch i yum cha'an mi' q'uel mi xuc'ul o mi mach xuc'ulic. Lac Yum mi caj i q'uel ti xuc'ul i winic come an i p'ʌtʌlel lac Yum cha'an mi' xuc'chocon.
An winic ñumen ñuc bʌ mi' q'uel jump'ejl q'uin bajche' yambʌ. Yambʌ winic junlajal mi' q'uel pejtelel q'uin. Ti jujuntiquil la' i ña'tan ti jump'ejl i pusic'al bajche' yom. Jini mu' bʌ i mel q'uin mi' mel q'uin cha'an mi' ñuq'uesan lac Yum. Jini mach bʌ anic mi' mel q'uin mi' nuq'uesan lac Yum ja'el che' ma'anic mi' mel q'uin. Jini mu' bʌ i cha'len we'el mi' cha'len we'el cha'an mi' ñuq'uesan lac Yum. Mi' suben Dios wocolix i yʌlʌ. Jini mach bʌ anic mi' cha'len we'el mi' ñuq'uesan lac Yum che' ma'anic mi' cha'len we'el. Mi' suben Dios wocolix i yʌlʌ.
Ma'anic majch cuxul cha'an i bajñel jach yom. Ma'anic majch mi' chʌmel cha'an i bajñel jach yom. Mi cuxulonla, cuxulonla cha'an mi' q'uejlel ti ñuc lac Yum. Mi woli lac chʌmel, woli lac chʌmel cha'an mi' q'uejlel ti ñuc lac Yum. Jini cha'an mi cuxulonla, o mi woli lac chʌmel, i cha'añonla lac Yum. Tsa' chʌmi Cristo, tsa' cha' ch'ojyi. Cuxul tsa' cha' ajni cha'an mi' yochel ti' yum jini chʌmeño' bʌ yic'ot jini cuxulo' bʌ. 10 Jatet ¿chucoch wola' q'uel ti xmulil a wermano? Come ti lac pejtelel mi caj lac wa'tʌl ba' mi' melonla Dios. 11 Come ts'ijbubil: “Cha'an tic bajñel p'ʌtʌlel, che'en lac Yum, ti pejtelel winicob x'ixicob mi caj i ñocchocoñob i bʌ tic tojel. Ti pejtelelob mi caj i subob i ñuclel Dios”, che'en. 12 Jini cha'an ti jujuntiquilonla mi caj lac sub lac bʌ ti' tojel Dios.
13 Che' jini, mach yomix mi lac chʌn q'uel ti xmulil lac pi'ʌlob. La' laj q'uel lac bʌ cha'an ma'anic mi lac yʌsan ti mulil lac pi'ʌlob. 14 Ma'anic chuqui bibi' ti' bajñelil. Cujil, come tsa' pʌsbentiyon ti lac Yum Jesús. Bibi' jach ti' wut jini winic mu' bʌ i q'uel ti bibi'. 15 Mi wola' techben i ch'ijiyemlel i pusic'al a wermano cha'an chuqui tac ma' c'ux, ma'anic wola' c'uxbin bajche yom. Tsa' chʌmi Cristo cha'an a wermano. Mach a wʌc' ti jilel cha'an chuqui tac ma' c'ux. 16 Wen ña'tan bajche' yom ma' mel ame q'uejlic ti jontolil chuqui tac ma' q'uel ti uts'at. 17 Come ti' yumʌntel Dios ma'anic mi coltañonla we'elʌl yic'ot uch'el. Mi' coltañonla toj bʌ lac pusic'al yic'ot i ñʌch'tilel yic'ot i tijicñʌyel lac pusic'al ch'oyol bʌ ti Ch'ujul bʌ Espíritu. 18 Jini mu' bʌ i taj i c'ʌjñibal ti Espíritu cha'an mi' melben i ye'tel Cristo, mi' q'uejlel ti uts'at ti' wut Dios yic'ot ti' wut winicob.
19 La' lac ña'tan chuqui tac yom cha'an ñʌch'ʌl mi la cajñel cha'an mi lac p'ʌtesʌben lac bʌ lac pusic'al. 20 Mach a jisʌben i ye'tel Dios cha'an chuqui tac jach ma' c'ux. Melel, sʌc pejtelel chuqui tac an. Jiñʌch jontolil mi an winic mu' bʌ i yʌc' ti yajlel i yermano cha'an chuqui tac jach mi' c'ux. 21 Mach ma' mel chuqui tac mi' yʌsan ti mulil a wermano. Mach ma' techben tile bixel bʌ i pusic'al o mi yambʌ wocol. Uts'at ma' cʌy a c'ux we'elʌl o mi vino o mi yan tac bʌ mu' bʌ i jisʌben i xuc'tilel i pusic'al. 22 Mi an chuqui wola' ñop, ñopo ti' xuc'tilel a pusic'al ti' wut Dios. Tijicña jini mach bʌ anic mi' tejchel tile bixel bʌ i pusic'al cha'an i melbal mu' bʌ i q'uel ti uts'at. 23 Jini am bʌ tile bixel bʌ i pusic'al cha'an we'elʌl mi' taj i mul mi tsi' c'uxu, come mach ti jump'ejlic i pusic'al tsi' c'uxu. Chuqui jach mi lac mel che' mach ti jump'ejlic lac pusic'al, jiñʌch mulil.