13
Jac'benla año' bʌ i ye'tel
Ti pejteleletla jac'benla i t'an jini año' bʌ i ye'tel ti pañimil, come ch'oyolʌch jini e'tel ti Dios. Dios tsi' wa'choco jini año' bʌ i ye'tel. Jini cha'an, jini mu' bʌ i ñusʌbeñob i t'an año' bʌ i ye'tel, mi' ñusan jini wa'chocobilo' bʌ i cha'an Dios. Jini mu' bʌ i ñusañob t'an mi caj i tojob i mul. Jini mu' bʌ i cha'len chuqui wen ma'anic mi' cajel ti bʌq'uen ti' tojlel año' bʌ i ye'tel, jini jach mu' bʌ i cha'len jontolil. Mi mach a womic mi' tejchel a bʌq'uen ti' tojlel am bʌ i ye'tel chʌn mele chuqui wen. Che' jini, uts'at mi caj i q'uelet. Come jini am bʌ i ye'tel i winicʌch Dios cha'an mi' cʌntañet. Mi wola' mel jontolil, cha'len bʌq'uen come mach lolomic jach an i yespada. An i ye'tel, aq'uebil bʌ i cha'an Dios, cha'an mi yʌq'uen i toj i mul jini mu' bʌ i cha'len jontolil. Jini cha'an yom mi lac jac'ben i mandar, mach cojic jach cha'an mach mi' tajonla i mich'ajel Dios, pero cha'an ma'anic mi' cajel ti t'an lac pusic'al.
Jini cha'an mi la' wʌc' tojoñel ja'el come jini año' bʌ i ye'tel, i winicobʌch Dios che mi' chʌn melob jini e'tel. Aq'ueñob ti pejtelelob chuqui an ti la' wenta. Aq'uenla tojoñel ti chajp ti chajp jini mu' bʌ i ch'ʌmob tojoñel. Bʌc'ñanla jini yom bʌ mi la' bʌc'ñan. Q'uelela ti ñuc jini yom bʌ mi la' q'uel ti ñuc.
Yom c'uxbiya come lʌc'ʌlix i yorajlel
Tojo la' bet ti pejtelel. Pero an yambʌ junchajp bʌ la' bet cha'an mi la' chʌn c'uxbin la' bʌ, come jini mu' bʌ i c'uxbin i pi'ʌlob ts'ʌcʌl mi' jac' jini mandar. Come mi' yʌl jini mandar: “Mach a cha'len ts'i'lel, mach a cha'len tsʌnsa, mach a cha'len xujch', mach a tsʌjyun chubʌ'anʌl”, che'en. Jini mandar tac yic'ot pejtelel yan tac bʌ mandar mi' ts'ʌctiyel che' mi lac jac' ili jump'ejl mandar: “C'uxbin a pi'ʌlob che' bajche' ma' bajñel c'uxbin a bʌ”. 10 Jini mu' bʌ i c'uxbin i pi'ʌlob ma'anic chuqui mi' cha'len ti' contrajob. Jini cha'an che' mi lac cha'len c'uxbiya ts'ʌcʌl mi lac jac' jini mandar.
11 Melela jini. Come la' wujil i yorajlelix wʌle. Yomix mi lac ch'ojyel ti wʌyel come c'ax lʌc'ʌlix laj coltʌntel come anix ora tsa' caji lac ñop. 12 Yomax ñumel jini ac'ʌlel. Talix jini q'uin. La' laj cʌy i ye'tel ic'yoch'an bʌ pañimil. La' lac lʌpben i sʌclel pañimil i wenta lac mʌctijib. 13 La' lac cha'len xʌmbal ti uts'at che' bajche' ti q'uiñil. Mach yomic leco bʌ q'uiñijel, mi yʌc'ajel, mi ts'i'lel, mi jontolil, mi leto. Mach yomic tsʌytsʌyña bʌ lac pusic'al cha'an i wenlel lac pi'ʌlob. 14 C'ajtibenla lac Yum Jesucristo cha'an uts'at mi la' wajñel. Mach yomic mi la' chʌn ña'tan chuqui yom la' tsucul pusic'al cha'an mi la' jac'ben i colosojlel.