អែសរ៉ា
មាតុភូមិ​និវត្តន៍​ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​របស់​សូរ៉ូបាបិល
ស្តេច​ស៊ីរូស​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
១ នៅ​ឆ្នាំ​ទី​១ ក្នុង​រាជ្យ​ស៊ីរូស ស្តេច​ពើស៊ី នោះ​ព្រះយេហូវ៉ា​ទ្រង់​បណ្តាល​ព្រះទ័យ​ស៊ីរូស ជា​ស្តេច​ពើស៊ី ឲ្យ​ទ្រង់​បាន​ចេញ​ព្រះរាជឱង្ការ ផ្សាយ​ទៅ​គ្រប់​ក្នុង​នគរ​ទ្រង់ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​សំរេច​តាម​សេចក្តី ដែល​ព្រះយេហូវ៉ា​បាន​មាន​ព្រះបន្ទូល ដោយសារ​មាត់​ហោរា​យេរេមា ក៏​បាន​កត់​សេចក្តី​នោះ​ទុក​ថា ២ ស៊ីរូស ជា​ស្តេច​ពើស៊ី ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល ដូច្នេះ ព្រះយេហូវ៉ា ជា​ព្រះ​នៃ​ស្ថានសួគ៌ ទ្រង់​បាន​ប្រទាន​អស់​ទាំង​នគរ​នៅ​ផែនដី​មក​យើង​ហើយ ក៏​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​យើង​ស្អាង​ព្រះវិហារ​ថ្វាយ​ទ្រង់ នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម ក្នុង​ស្រុក​យូដា ៣ ដូច្នេះ នៅ​ក្នុង​បណ្តាជន​ទាំងឡាយ បើ​មាន​អ្នក​ណា​ជា​របស់​ផង​ទ្រង់ នោះ​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​នៃ​អ្នក​នោះ​បាន​គង់​ជា​មួយ ហើយ​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​ឡើង​ទៅ​ឯ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ដែល​នៅ​ស្រុក​យូដា ដើម្បី​នឹង​ស្អាង​ព្រះវិហារ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា​ជា​ព្រះ​នៃ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល​ចុះ គឺ​ជា​ព្រះ​ដែល​គង់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​នោះ ៤ ឯ​អស់​អ្នក​ដែល​សល់​នៅ​ពី​សាសន៍​នេះ ទោះ​បើ​នៅ​កន្លែង​ណា​ក៏​ដោយ នោះ​ត្រូវ​ឲ្យ​ពួក​មនុស្ស​នៅ​ទី​នោះ​ជួយ​ដល់​គេ ជា​ប្រាក់ ជា​មាស ជា​របស់​មាន​ដំឡៃ ព្រម​ទាំង​សត្វ ក្រៅ​ពី​ដង្វាយ​ស្ម័គ្រ​ពី​ចិត្ត ដែល​សំរាប់​ព្រះវិហារ​នៃ​ព្រះ ដែល​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ផង។
៥ ដូច្នេះ ពួក​អ្នក​ដែល​ជា​កំពូល​លើ​វង្សានុវង្ស​របស់​ពួក​យូដា និង​ពួក​បេនយ៉ាមីន ហើយ​ពួក​សង្ឃ និង​ពួក​លេវី គឺ​អស់​អ្នក​ដែល​ព្រះ​បាន​បណ្តាល​ចិត្ត ឲ្យ​ឡើង​ទៅ​ស្អាង​ព្រះវិហារ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​នោះ គេ​ក៏​រៀបចំ​ឡើង ៦ ហើយ​អស់​អ្នក​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​គេ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ក៏​ជួយ​ផ្គត់ផ្គង់​ដោយ​គ្រឿង​ប្រាក់ គ្រឿង​មាស និង​វត្ថុ​ឯ​ទៀត ព្រម​ទាំង​សត្វ និង​របស់​មាន​ដំឡៃ​ផ្សេងៗ ក្រៅ​ពី​ដង្វាយ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​បាន​ថ្វាយ​ស្ម័គ្រ​ពី​ចិត្ត ៧ ឯ​ស្តេច​ស៊ីរូស ទ្រង់​ក៏​បញ្ចេញ​គ្រឿង​ប្រដាប់​របស់​ព្រះវិហារ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា ដែល​នេប៊ូក្នេសា​បាន​នាំ​យក​ពី​ក្រុង​យេរូសាឡិម មក​ដាក់​ទុក​នៅ​កន្លែង​សំរាប់​ព្រះ​នៃ​ទ្រង់ ក្នុង​ព្រះរាជដំណាក់ ៨ គឺ​ស៊ីរូស ជា​ស្តេច​ពើស៊ី ទ្រង់​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​មីត្រាដាត ជា​មេ​ព្រះ​ឃ្លាំង យក​គ្រឿង​ទាំង​នោះ​ចេញ​មក​រាប់​ប្រគល់​ដល់​សេសបាសារ ជា​ចៅហ្វាយ​នៃ​ពួក​យូដា ៩ ឯ​ចំនួន​នៃ​របស់​ទាំង​នោះ គឺ​ជា​ថាស​មាស​៣០ ថាស​ប្រាក់​១​ពាន់ កាំបិត​២៩ ១០ ពែង​មាស​៣០ ពែង​ប្រាក់​ថ្នាក់​ទី​២​មាន​៤១០ និង​គ្រឿង​ប្រដាប់​ឯ​ទៀតៗ​មួយ​ពាន់ ១១ រួម​គ្រឿង​ប្រដាប់​ទាំង​មាស​ប្រាក់​ទាំង​អស់ មាន​ចំនួន​៥​ពាន់​៤០០ ហើយ​សេសបាសារ​ក៏​នាំ​យក​គ្រឿង​ទាំង​នោះ​ឡើង​មក ក្នុង​កាល​ដែល​នាំ​ពួក​ឈ្លើយ ត្រឡប់​ពី​ក្រុង​បាប៊ីឡូន​ឡើង​មក​ឯ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​វិញ។