eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

Whitesands NT

Language: [tnp]WhitesandsWhitesands
Title:Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən ViWhitesands NT
Abbreviation:TNPID: TNPWBT or tnp
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
InScriptStudy online with InScript
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtnp_html.zip
ePub 3tnp.epub
Amazon Kindle .mobitnp.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletnp2014eb.zip
Show formats for developers- - -

The New Testament in the Whitesands language of Tanna Island, Vanuatu

Niutesteman long Nərak, lanwis blong Whitesands Tanna, Vanuatu


“Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa Nətɨn Nəuan Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kəutəhatətə lan, ilah ko kəsəhuvəniən e nɨgəm itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn.

—John 3:16


Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

The New Testament in the Whitesands language of Tanna Island, Vanuatu

Niutesteman long Nərak, lanwis blong Whitesands Tanna, Vanuatu

Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Whitesands

Language in English: Whitesands


Translation by:
Wycliffe Bible Translators

2015-01-20